Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Szociológia

Rendezés:
Nézet:

A könyv áttekintést nyújt a kisebbségi léthelyzetben élő magyar közösségek érdekképviseleti szervezeteinek a szomszédos országok kormányzásában való részvételéről.

2.280 Ft 2.052 Ft

A kötet gerincét a szerző empirikus szociológiai vizsgálatait elemző írásai képezik. Kutatásait az ország több nemzetiség lakta területein, Baranya, Komárom-Esztergom megyében és Budapesten végezte. A tanulmányok pontos leírást adnak a vizsgált térségek nemzetiségi lakosságának életéről, problémáiról.

2.200 Ft 1.760 Ft
A kötet célja, hogy képet adjon a szociális munka és ennek szupervíziója területén a fejlett országokban az utolsó néhány évtizedben megfogalmazódó elméleti és gyakorlati irányzatokról.
2.480 Ft 2.356 Ft

Közművelődés, romák, roma közösségi házak a kötet kulcsfogalmai, amelyek kibontása során a szerző számos fontos és aktuális kérdést tesz fel.

2.990 Ft 2.691 Ft

A kötet a magyar Alkalmazott Filozófiai Társaság nemzetközi konferenciájának anyagát tartalmazza, amelyen a filozófia, az etika, a szociológia, a pszichológia, a politológia, a pedagógia, az esztétika és a teológia jeles képviselői fejtették ki véleményüket az instabilitás és a közösség problémájáról, illetőleg a kettő közötti viszonyról.

2.200 Ft 1.980 Ft
A rendszerváltozás előtti évtizedek erőszakos állami politikájával szemben a társadalom szükségképpen védekező mechanizmusokat dolgozott ki, melyek széles skálája volt ismeretes. Egyre erősödő társadalmi igény volt érzékelhető a különböző egyesületek alapítására.
336 Ft

„Könyvemben előbb a nagyvárosok, mindenekelőtt Budapest térbeni-társadalmi szerkezetének elemzésével kapcsolatban végzett, alapvetően módszertani jellegű kutatásaink eredményeit összegezem. Majd rátérek azoknak a kutatásoknak az ismertetésére, amelyeket a különböző társadalmi-gazdasági csoportok lakóhelyi szegregációjában Budapesten végbement változásokkal kapcsolatban korábban végeztem.” (A szerző)

2.000 Ft 1.800 Ft

A megfigyelő problémája jó ideje foglalkoztatja a filozófiát, az irodalom- és művészetelméletet és a pszichológiát. Ezzel szemben a kortárs szociológia, antropológia és társadalomtörténet a megfigyelő lehetőségeivel mind ez idáig elsősorban a vizuális reprezentációk kapcsán szembesült.

3.890 Ft 3.501 Ft

Gyermekek tízezrei élnek ma Magyarországon a 21. századi Európához méltatlan nyomorúságban. Éhesen, gyógyszer nélkül, teljes és végleges kilátástalanságban. L. Ritók Nóra megmutatja ennek a legtöbbünk számára láthatatlan világnak a kegyetlen mindennapjait.

3.990 Ft 3.591 Ft

A kötetben a „Fények és árnyak” című Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (NKFP) során készült, a társadalmi kirekesztődés folyamatával foglalkozó kutatásunkat mutatjuk be.

1.750 Ft 1.575 Ft

A Magdolna negyed olyan hely, ahol pénzért ebédelni egyetlen kisvendéglőben lehet, miközben fél tucat segélyhelyen osztanak ingyenebédet. Egy városrész, amelyet a reklámfelületek jótékonyan kitakarnak a Budapestről kiadott turistatérképen. Olyan hely, ahol a szegények vasaznak, és a gazdagok gépeznek...

1.980 Ft 1.782 Ft
A könyv egy értékalapú társadalompolitika keretében világítja meg a szociálpolitika konkrét céljait, elveit és magyar gyakorlatának részleteit.
4.980 Ft 4.482 Ft

Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK), azaz a kiegészítő, segítő kommunikáció, igazi humanista tudomány, a fejlesztő pedagógia, a logopédia, a kommunikáció tudománya, a pszicholingvisztika, a fejlődéslélektan, a kognitív pszichológia, a számítástechnika, az informatika, a kulturális antropológia és természetesen a rehabilitációs technológia határain.

5.500 Ft 5.225 Ft

A média közösségre és egyénre gyakorolt hatásait elsősorban nem a befolyásolás maga, hanem a mögötte álló szándék és az annak megfelelően formált tartalom eredményezi. Ezért a befolyásolás éppen úgy lehet a közösségi és az egyéni érdekek tekintetében előnyös, mint ahogy hátrányos is.

3.500 Ft 3.150 Ft

A médiatudomány egyik legkevésbé körüljárt területe a médiapolitika. A médiapolitika fogalmának, rendszerének, céljainak tisztázása nemcsak elméleti oldalról szükséges; hiánya azt is megakadályozza, hogy a napi (párt)politikai, szabályozói gyakorlatban születő, médiapolitikainak szánt döntéseket objektív szempontok alapján értékeljük.

4.890 Ft 4.401 Ft

A könyvet a médiatudomány, a szociológia és a politikatudomány, valamint a közéleti kérdések iránt érdeklődőknek ajánljuk.

3.490 Ft 3.141 Ft

Az album a szegénységben élő gyermekek mindennapjainak bemutatására tesz kísérletet. A gyermekek szegénysége ma Magyarországon számos területen jelent megfosztottságot, kirekesztődést és nélkülözést, a bemutatott fotográfiák azonban nem csupán a szívszorító nyomor képi megjelenítésére vállalkoznak...

1.990 Ft 1.890 Ft
A tanulmánykötetet a vidék problémáival foglalkozó tudományos kutatóknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak, vidéken élő értelmiségieknek, szociális munkásoknak, az önkormányzatok apparátusai és testületei tagjainak, valamint a nonprofit szervezeteknek ajánljuk.
3.880 Ft 3.686 Ft
A kötetben szereplő tanulmányok megvizsgálják a nemzetközi színtéren elfogadott, a kisebbségek védelmét támogató és a diszkrimináció tilalmát kodifikáló dokumentumokat.
2.400 Ft 2.160 Ft
Lundy Bancroft évtizedek óta vezet csoportokat bántalmazó férfiaknak. Tapasztalatait ebben a kötetben foglalja össze, melynek célja, hogy segítsen az áldozatoknak felismerni a bántalmazás korai jeleit, különböző technikáit és gyökereit.
3.500 Ft 3.150 Ft

Aligha van ma Magyarországon olyan ember, akit közvetlenül vagy közvetve ne érintene a migráció, akinek a családjában, környezetében ne lenne legalább egyvalaki, aki az elmúlt években elindult külföldre, hogy dolgozzon, boldoguljon, anyagi biztonságot teremtsen a családja számára, vagy megalapozza a következő generációk jövőjét. Tanulmánykötetünk ilyen emberekről szól. 

2.400 Ft 2.160 Ft