Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Felsőoktatási tankönyvek

Rendezés:
Nézet:

Mind az orvosi, mind a geográfiai szakirodalomban egyre gyakrabban bukkan fel az egészségföldrajz kifejezés. Ez az orvosföldrajzi hagyományokra épülő, de szemléletében megújult tudományterület az 1990-es évek második felétől bontogatja szárnyait...

6.400 Ft 6.080 Ft

A Kárpát-medencében való megtelepedés kérdésének tisztázásához, a terület későbbi etnikai viszonyainak a felderítéséhez a kulcsot a régészek és a történészek mellett a nyelvtudomány képviselői is a népnévi eredetű településnevek rétegének vizsgálatában vélték megtalálni.

3.000 Ft 2.700 Ft
Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozása során egy közösen megtervezett és kivitelezett közlekedési rendszerhez kapcsolódott – a kötet e rendszer megismeréséhez biztosít alapvető, szakmai ismeretanyagot.
6.980 Ft 6.631 Ft

This monograph summarizes our current knowledge ont the richly fossiliferous Upper Jurassic-Lower Cretaceous formations of the Bakony trought the work of 22 authors from seven countries. The first part of the volume is about the geology and stratigraphy of the studied 18 sections, and the secondpart comprises the paleontological descriptions of the main fossil groups studied, including radiolarians, calpionellids, ostracods, corals, bivalves, gastropods, ammonites, belemnites, brachiopods, crinoids and fish.

14.000 Ft

A kötetet az érdeklődő geológus és földrajz szakos hallgatók hasznosan forgathatják, de a gyakorlati geológus szakemberek és a földrajztanárok is ilyen célból olvashatják.

3.150 Ft 2.992 Ft

Alexander von Humboldt születésének 250. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia is megemlékezett – két ülésén is – a nagyhatású német utazóról, felfedezőről és természetkutatóról, aki munkásságával mérvadóan járult hozzá a „világ felméréséhez”, a modern empirikus földrajztudomány és egyáltalán az egzakt természet- és társadalomtudományok fejlődéséhez. 

3.500 Ft 3.150 Ft

A könyv a növényi biotechnológia alkalmazhatóságának a felismeréséről, a környezet fitoremediációjáról szól. A módszer sokirányú, speciális lehetőséget kínál, a szerves és szervetlen szennyezők talajból való eltávolítására, az ipari és kommunális szennyvizek megtisztítására természetbarát, „zöld” eljárásokkal aránylag kevés befektetés árán.

3.780 Ft 3.591 Ft
A földrajz nem tartozik az ún. „kísérletes” tárgyak közé. A földrajzszertárakból gyakran hiányoznak a kísérletekhez szükséges eszközök, az ásvány- és kőzetgyűjtemény, ill. hiányzik az egyszerű eszközökkel megvalósítható, kis időigényű, ún. „ötperces” kísérletek gyűjteménye is. Ezt igyekszik pótolni e kötet.
3.500 Ft

Az ember formálisan gondolkodik, így egyes felmerülő földtudományi, földrajzi problémákat is a matematika nyelvén megfogalmazva oldhat meg. A természetből nyert mintákkal kialakított modellek segítségével érthetjük meg a természet folyamatait, törvényszerűségeit.

2.835 Ft 2.693 Ft

A könyv végigvezeti az olvasót a sokszínű Latin-Amerika országain, részletesen áttekintve Közép- és Dél-Amerika valamennyi területét, beleértve a Karib-térség szigeteit is.

3.360 Ft 3.192 Ft
Spanyolország földrajza (spanyol nyelvű kiadvány). A könyv szerzője, Klempáné Faix Dóra Dr. az ELTE Romanisztikai Intézet oktatója, a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető-helyettese.
2.310 Ft 2.195 Ft
A kézikönyvet reményeink szerint hasznosan forgathatják nemcsak földrajzos és geográfus hallgatók, de olyan kezdő kutatók is, akik valamilyen felszínformáló folyamatot, annak hatását vagy a geomorfológiával kapcsolatos jelenséget kívánnak vizsgálni és most kezdik el a méréseik megtervezését.
3.465 Ft 3.291 Ft

Azzal, hogy a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszék­csoportjának gondozásában megjelenő GeoLitera sorozatnak immár a negyedik Geoszférák kötetét tarthatja kezében a tisztelt olvasó. E kiadvány célja, hogy igényes kivitelezésben visszatükrözze az egyetem Földtudományok Doktori Iskolájának adott évi minőségbeli teljesítményét, úgy, hogy a megvédett doktori (PhD) disszertációk közül a legkivá­lóbbak számára megjelenési lehetőséget és ezzel széles körű szakmai ismeretséget biztosít.

3.000 Ft 2.700 Ft

A Geoszférák 2013 címet viselő kötet a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtani Tanszékcsoportjának gondozásában megjelenő GeoLitera tudományos könyvsorozat Geoszférák időszaki kiadványának immár az ötödik könyve. E könyvek az egyetem Földtudományok Doktori Iskolájának és a Környezettudományi Doktori Iskola Környezeti geográfia programjának tudományos eredményeit hivatottak összefoglalni, témánként egy-egy könyvfejezetnyi terjedelemben.

4.000 Ft 3.600 Ft

A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola és a Környezettudományi Doktori Iskola Környezeti Geográfiai Program PhD munkáit bemutató GeoLitera/Geoszférák sorozattal szemben a korábbi években kívánalomként megfogalmazott „hagyományteremtés” sikerült, hiszen ez a kötet immár hatodik a sorban.

4.000 Ft 3.600 Ft

Gróf Széchényi Ferenc (1754–1820) 1802. november 25-én írta alá Bécsben azt az okiratot, mellyel gyűjteményeit – így térképgyűjteményét is – a hazának adományozta. Míg Európa nyugati felén a nemzeti gyűjtemények jobbára királyi és fejedelmi könyvtárakból fejlődtek ki, a kontinens középső részén inkább társadalmi vagy magánkezdeményezésre jöttek létre...

3.000 Ft 2.400 Ft

A kötet – reményeink szerint – segítheti a határmentiség földrajzának kialakulását, mely új diszciplínaként jelentkezik a társadalomföldrajz keretében. Hasznossá válhat az oktatásban, a települések fejlesztési koncepcióinak kialakításában, és további kutatásokra ösztönözheti az olvasókat és a kötet szerzőit.

1.000 Ft

Ebben a tudományos–ismeretterjesztő monográfiában a szerző Kelet-Afrikát nem földrajzi értelemben járja körbe. Célkitűzése, hogy bemutassa a kelet-afrikai térségi fejlődés regionális szemszögből górcső alá vehető eddigi főbb történelmi állomásait, szereplőit, folyamatait...

2.490 Ft 1.992 Ft
A kötet célja a mikro- és mezoléptékű klimatológiai térskálák, így az egyszerű és összetett felszínek, növényállományok, tájak és városok klímájának sajátosságainak bemutatása, továbbá a levegőszennyezés meteorológiai vonatkozásainak ismertetése.
3.780 Ft 3.591 Ft

A tanulmánykötet célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékével szoros munkakapcsolatban álló kutató műhelyek utóbbi évek során e témakörben született eredményeit szemelvényszerűen bemutassa. A címe utal a kötetben megjelenő különböző léptékű térben végzett kutatások változatosságára, valamint a szinte minden tanulmányban központi kérdésként megfogalmazott kihívásokra adható lehetséges válaszokra is.

4.000 Ft 3.800 Ft

Munkánkat azoknak a biológusoknak, ökológusoknak, klimatológusoknak, történészeknek, régészeknek, földtudományi- és agrárszakembereknek, erdészeknek ajánljuk, akik az ember és környezet, az ember és vegetáció kapcsolatában felismerték, hogy a növényzet és az emberiség közös múltja egy közös jelenen át egy közös jövőbe vezet.

4.000 Ft 3.800 Ft