Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Felsőoktatási tankönyvek

Rendezés:
Nézet:

Tanulmányok Sümegi Pál professzor 60 éves születésnapi köszöntésére. Dr. Sümegi Pál (Tapolca, 1960. május 11.) geológus, régész, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

5.000 Ft 4.750 Ft

Dr. Leél-Őssy Szabolcs könyve a József-hegyi-barlangról szól, de rövid kitérő erejéig a többi budai (város alatti) barlangról is ír. Alapos, szakmailag is mélyen szántó és megjelenésében is igényes monográfia.

5.500 Ft 5.225 Ft

A Föld különböző tartományai (kőzetöv, vízburok, légkör és bioszféra) szoros kölcsönhatásban vannak egymással, közöttük állandó anyagcsere zajlik. Az elemeket/vegyületeket hatalmas anyagforgalom, a biogeokémiai körforgalom mozgatja. A biogeokémiai kutatások, és ezen belül a légkör-bioszféra kölcsönhatások tanulmányozása lényegében néhány évtizede indult. 

4.200 Ft 3.990 Ft

A Tiszai Egység ismert mélységtartományát túlnyomó részben üledékes képződmények alkotják, de – különösen a preneogén aljzat felépítésében – meghatározó a magmás és metamorf képződmények szerepe is. A kötet célja az utóbbi évek során a hazai kutatóműhelyekben e témában született eredmények szemelvényszerű bemutatása.

4.500 Ft 4.275 Ft

Az alapvető kézikönyv a teljesség igényével veszi számba a történeti Magyarország helységeinek neveit, e nevek változatait, tájékoztat a települések lakosságának etnikai és felekezeti összetételéről, helységek egyesüléséről és szétválásáról.

11.000 Ft 8.800 Ft

Balázs Dénes – karsztkutató, földrajztudós, világutazó, számos földrajzi ismeretterjesztő mű szerzője, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum alapítója – könyve bemutatja a távoli földrész feltárásában, tudományos kutatásában és megismertetésében jeleskedő magyar utazók tevékenységét.

850 Ft 765 Ft

A szótár nemcsak a szélesebb értelemben vett földtan szókincsét tartalmazza, hanem azokat a szavakat is, amelyekkel egy geológus szakmunkákat olvasva találkozhat (laboratóriumi eszközök, terepmunka eszközei, geofizikai alapszókincs, műszaki szavak, mélyfúrási, bányászati terminológia, alapvető matematikai, fizikai, kémiai, biológiai szókincs stb).

4.000 Ft 3.800 Ft

A kötet egy (professzionális) mineralógus, egy elhivatott (geológusmérnök) muzeológus és egy remek (gépészmérnök) fotós: Szakáll Sándor, Fehér Béla és Tóth László munkája. Könyvük impresszív, a magyar mineralógia nemzetközi szintű opusza, mintegy 370 ásványfotóval illusztrálva.

6.000 Ft 5.700 Ft

Az ember és környezet efféle viszonyának vizsgálata mindig kitüntetett szerepet kapott a geográfiában, mondhatjuk az a tényleges „magtudományhoz” tartozik...

3.150 Ft 2.992 Ft

Lázár deák nevezetes Magyarország-térképe (1528) a magyar térképészet első és mindjárt kiváló alkotása. E könyv a Lázár előtti térképek kutatási eredményeinek összefoglalása, elsősorban a tárgyi emlékek, a fennmaradt térképek tükrében.

1.500 Ft 1.425 Ft

A tankönyv közgazdasági, külgazdasági, külkereskedelmi és gazdaságföldrajzos szakemberek, illetőleg jelöltek, hallgatók számára készült. Ezenkívül mindenkinek érdekes munka, aki hallott arról, hogy mekkora nemzeti vagyonvesztés ment végbe az elmúlt évtizedben Magyarországon, és ez vonatkozik-e a természeti erőforrásokra is.

1.307 Ft

Az elmúlt évek, különösen 2000 után, bővelkedtek az úrkúti és eplényi ércesedésről szóló könyvekben, tudományos cikkekben és kéziratos munkákban, mind az ipari, mind a kutatási témakörökben. Kötetünk célja az elmúlt 17 év legfontosabb eredményeinek bemutatása laikusok számára is érthető módon, a teljesség igénye nélkül, a mai kor elvárásait kielégítő jellemzéssel és dokumentációval. 

4.500 Ft 4.275 Ft

A Magyarhoni Földtani Társulat 2010. évi Vándorgyűlésének egyik témája, a térség helyzetéből adódóan és az energiaválsággal terhelt időszakban a földtani erőforrások, másik kiemelt tematikája a medencefejlődés volt.

4.500 Ft 4.275 Ft

Jem Bendell megalkotta a „mélyalkalmazkodás” fogalmát, annak a gondolatkörnek a leírására, amely elfogadja, hogy természeti és humán rendszereink összeomlása egy valós lehetőség, már a mi életünk folyamán.

3.990 Ft 3.591 Ft

E kötet szerzőivel együtt tisztelegni kívánunk Ilon Gábor több mint 100 régészeti feltárást átfogó régészeti munkája, környezetrégészeti szervezőkészsége, a mintegy 150 végzett tanítványt felvonultató régész-technikus képzésben betöltött szerepe és a több mint 120 szakcikket, könyvet, monográfiát, ismeretterjesztő cikket felvonultató teljesítménye előtt.

4.000 Ft 3.800 Ft

A növényi makrofosszília nem más, mint az üledékből kinyerhető, szabad szemmel is látható, elhalt növényi rész. Ezek a maradványok nagy teljesítményű mikroszkóp nélkül is láthatók és szabad kézzel is kezelhetők, szemben az olyan mikrofosszíliákkal, mint a pollenek és a spórák...

3.900 Ft 3.705 Ft

Az ökozóna fogalmát elsősorban a geotudományok használják, és a Föld zonális nagy térségeit értik alatta. A klímazónák képezik a felosztás alapját, mivel az egyes klímatípusokhoz jól elkülönülő morfológiai formák, talaj típusok, élővilág, valamint mező- és erdőgazdasági hasznosítás társulnak.

3.150 Ft 2.992 Ft

Környezetünk veszélyeztetése az ipari forradalom kezdete óta jelentősen növekedett, de ahogyan ebből a kötetből is kitűnik, tudományos ismereteink bővülése és a nemzetközi együttműködés kibontakozása mentén lehetséges e veszélyes folyamat megállítása. Faragó Tibor évtizedek óta foglalkozik ezzel a témakörrel, számos nemzetközi együttműködésben is részt vett, így nemcsak a planetáris környezeti állapot alakulásának természeti törvényeit, hanem az arra ható emberi tevékenységek és szabályozásuk összetett folyamatait is részleteiben ismeri. 

5.500 Ft 5.225 Ft

Rudabánya is a mining town with a long and famous history. The settlement is located 50 km north of Miskolc in Northern Hungary and mining has been going on there since times before written history, albeit not without hiatuses of varying durations. Earth pigments, copper, silver and iron ore represent the notable mineral raw materials of the area...

8.000 Ft

Napjainkra egyre meggyőzőbbek a globális klímaváltozást bizonyító tények. Ezek a változások igen eltérő módon érintik a Föld különböző térségeit, de kisebb területekre vonatkozó hatásaik is igen differenciáltak...

3.000 Ft 2.850 Ft

A földrajztudomány már az 1930-as évektől vizsgálni kezdte a szabadidő és a sport területi és gazdasági vonatkozásait. A sportolók, sportszervezetek mindenkor nagy kihívásnak tekintették újabb és újabb földrajzi területek meghódítását...

3.980 Ft 3.781 Ft