Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Természetvédelmi növénytan

Paraméterek

Szerző Bartha Dénes
Cím Természetvédelmi növénytan
Kiadó Mezőgazda Kiadó
Kiadás éve 2012
Terjedelem 400 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 286 648 2
Eredeti ár:
5.900 Ft

A mű méltó párja a Természetvédelmi állattan című könyvnek. A két mű együttesen szolgálja a magyar természetvédelem ügyét, a gyakorló természetvédő szakemberek továbbképzését, a közép- és felsőfokú természetvédelmi oktatást, a magyar természetvédelem népszerűsítését. (106 színes képpel.)

Leírás

Az első nemzeti park megalapításától számítjuk a tudatos természetvédelem kezdetét. Az azóta eltelt 140 év alatt sokat tettek a világ, így a magyar szakemberek is a növény- és állatvilág megmentéséért. A könyv szerzői röviden ismertetik az első, az 1879-ben született magyar erdőtörvénytől kezdődő magyar természetvédelem történetét, a nemzetközi természetvédelmi egyezmények, megállapodások létrejöttének körülményeit, a magyar növényvilág védelmét közvetlenül szolgáló együttműködési lehetőségeket. A mű túlnyomó része a védett fajokat, gombákat, zuzmókat, mohákat, fás és lágy szárú növényeket ismerteti. Rövid morfológiai leírásuk mellett az élőhelyüket veszélyeztető tényezőket, védelmük lehetséges módjait, magyarországi előfordulásukat tartalmazza. A magyar természetvédők aktív védelmi munkáját, a nemzeti parkok, a botanikus kertek összefogását, a fajmegőrzési tervek megvalósulását jól példázzák a műben ismertetett esettanulmányok, például a tartós szegfű, a dolomitlen, az erdélyi hérics fajvédelme, mesterséges szaporítása, élőhelykezelése. A könyv függeléke a természetvédelmet érintő rendeleteket, egyezményeket tartalmazza, az összesítő táblázatok pedig a védett és veszélyeztetett növények természetvédelmi mutatóit tárják fel. A mű méltó párja a Természetvédelmi állattan című könyvnek. A két mű együttesen szolgálja a magyar természetvédelem ügyét, a gyakorló természetvédő szakemberek továbbképzését, a közép- és felsőfokú természetvédelmi oktatást, a magyar természetvédelem népszerűsítését.
 
 
Szerkesztette: Bartha Dénes
Lektor: Dr. Kovács Mátyás, Dr. Simon Tibor, Dr. Szabó István, Dr. Varga Ildikó
A képeket válogatta: Korda Márton
 
Kapcsolódó kiadványok:

Tartalom

1. Előszó (BARTHA DÉNES)
2. A magyarországi természetvédelem rövid története, különös tekintettel a növényvilág védelmére (MARKOVICS TIBOR)
2.1. Kezdeti szakasz (–1919)
2.2. Előkészítő szakasz (1920–1944)
2.3. Átmeneti szakasz (1945–1961)
2.4. Megtorpanási szakasz (1962–1971)
2.5. Kibontakozási szakasz (1971–)
3. A Pannon-medence növényvilágának sokfélesége (BARTHA DÉNES)
4. A növény- és gombafajok természetvédelmi jelentőségének megítélése és szempontjai (BARTHA DÉNES)
4.1. Sokféleség
4.2. Ritkaság
4.3. Veszélyeztetettség
4.4. Jellemzőség és sajátosság
4.5. Őshonosság – idegenhonosság
4.6. Elterjedtség
4.7. Bennszülöttség (endemitás)
4.8. Maradvány jelleg (reliktumitás)
4.9. Egyediség, különlegesség
4.10. Pótolhatatlanság
4.11. Szépség
4.12. Érzékenység, sebezhetőség
4.13. Tudományos jelentőség
4.14. Oktatási, nevelési jelentőség
4.15. Védettség
5. Vörös listák és egyéb listák (BARTHA DÉNES)
5.1. Vörös Lista és Vörös Könyv
5.2. Rózsaszín Lista
5.3. Kék Lista
5.4. Fekete Lista
6. A magyarországi növényvilág védelmének nemzetközi vonatkozásai (KORDA MÁRTON)
6.1. A magyar növényvilág védelmét közvetetten szolgáló nemzetközi természetvédelmi egyezmények, megállapodások, illetve együttműködések
6.1.1. Ramsari Egyezmény
6.1.2. Ember és Bioszféra Program
6.1.3. Világörökség Egyezmény
6.1.4. Biológiai Sokféleség Egyezmény
6.1.5. Countdown 2010
6.1.6. Európa Diploma
6.1.7. Keretegyezmény a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről
6.2. A magyar növényvilág védelmét közvetlenül szolgáló nemzetközi természetvédelmi egyezmények, megállapodások, illetve együttműködések
6.2.1. Washingtoni Egyezmény (CITES)
6.2.2. Berni Egyezmény
6.2.3. A növényvilág védelmének Európai Uniós vonatkozásai
7. A növényvilág veszélyeztető tényezői (KORDA MÁRTON)
7.1. Az élőhelyeket veszélyeztető tényezők (a növényfajokat közvetetten veszélyeztető tényezők)
7.1.1. Az élőhelyeket általánosan veszélyeztető tényezők
7.1.2. Az erdőket veszélyeztető tényezők
7.1.3. Vizes élőhelyeket veszélyeztető tényezők
7.1.4. A gyepeket veszélyeztető tényezők
7.1.5. Természetes pionír élőhelyek veszélyeztető tényezői
7.1.6. Az extenzív agrár-élőhelyeket veszélyeztető tényezők
7.1.7. Egyéb, másodlagos élőhelyeket veszélyeztető tényezők
7.2. A növényfajokat közvetlenül veszélyeztető tényezők
7.2.1. Virágszedés, növények kiásása, növények gyűjtése
7.2.2. Legelési kár, rágáskár
7.2.3. Kórokozók, kártevők kártétele
7.2.4. Introgresszív (beolvasztó) hibridizáció
7.2.5. Gyomirtás
7.2.6. Tudományos célú növénygyűjtés
7.2.7. A növények fényképezése
7.2.8. A beporzók és termésterjesztők visszaszorulása
8. A védett fajok ismertetése
8.1. A magyarországi védett gombák ismertetése (BARTHA DÉNES)
8.1.1. A gombákat veszélyeztető tényezők
8.1.2. A gombák védelmének lehetséges módjai
8.1.3. Magyarország védett gombafajai
8.2. A magyarországi védett zuzmók ismertetése (BARTHA DÉNES)
8.2.1. Magyarország védett zuzmófajai
8.3. A magyarországi védett mohák ismertetése (BARTHA DÉNES)
8.3.1. Magyarország védett mohafajai
8.4. A magyarországi védett fás szárú növények ismertetése (BARTHA DÉNES)
8.4.1. Magyarország védett fás szárú növényfajai
8.5. A magyarországi védett lágy szárú növények ismertetése
8.5.1. A magyarországi védett harasztok ismertetése (KORDA MÁRTON)
8.5.2. A magyarországi védett kétszikűek ismertetése (KORDA MÁRTON)
8.5.3. A magyarországi védett egyszikűek ismertetése (KORDA MÁRTON)
8.6. A Magyarországról kipusztult edényes növényfajok ismertetése (BARTHA DÉNES)
8.7. A Magyarországon egykor védett, de a rendelet(ek)ből kikerült fajok ismertetése (KORDA MÁRTON)
9. A növényvilág passzív és aktív védelme
9.1. A növényvilág passzív védelme (KORDA MÁRTON)
9.1.1. Törvények
9.1.2. Miniszteri rendeletek
9.2. A növényvilág aktív védelme (KORDA MÁRTON – MARKOVICS TIBOR)
9.2.1. A növényvilág védelmét szolgáló in situ eljárások
9.2.2. A növényvilág védelmét szolgáló ex situ eljárások
10. Fajmegőrzési tervek Magyarországon (KORDA MÁRTON)
11. Esettanulmányok
11.1. A tartós szegfű (Dianthus diutinus Kit.) ex situ megőrzése, felszaporítása
(MIHALIK ERZSÉBET, NÉMETH ANIKÓ, MAKRA ORSOLYA)
11.2. Populációbiológiai és -dinamikai vizsgálatok az adriai sallangvirág (Himantoglossum adriaticum BAUMANN) hatékony védelme érdekében (BÓDIS JUDIT)
11.3. A dolomitlen (Linum dolomiticum BORB.) fajvédelme (DOBOLYI KONSTANTIN)
11.4. A magyar és tátogó kökörcsin [Pulsatilla flavescens (HAZSL.) Bo és P. patens (L.) MILL.] ex situ védelme a Nyírségben (LESKU BALÁZS)
11.5. Az erdélyi hérics (Adonis x hybrida WOLFF) mesterséges szaporítása és élőhelyének kezelése (JAKAB GUSZTÁV – KAPOCSI JUDIT)
12. Felhasznált és ajánlott irodalom
Általános művek
A növényvilág védelmének hazai története
Vörös listák és egyéb listák
Gombák
Zuzmók
Mohák
Fák és cserjék
Lágyszárúak
Fajvédelmi programok
Függelék
A Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt álló gombafajok főbb természetvédelmi mutatói (BARTHA DÉNES)
A Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt álló zuzmófajok (lichenizált gombák) főbb természetvédelmi mutatói (BARTHA DÉNES)
A Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt álló mohafajok főbb természetvédelmi mutatói (BARTHA DÉNES)
A Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt álló edényes növényfajok főbb természetvédelmi mutatói
A Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt álló harasztok főbb természetvédelmi mutatói (MARKOVICS TIBOR)
A Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt álló nyitvatermők főbb természetvédelmi mutatói (MARKOVICS TIBOR)
A Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt álló kétszikű növényfajok főbb természetvédelmi mutatói (MARKOVICS TIBOR)
A Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt álló egyszikű növényfajok főbb természetvédelmi mutatói (MARKOVICS TIBOR)
A Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt nem álló, de veszélyeztetett edényes taxonok jegyzéke (SINIGLA MÓNIKA)
A Vörös Könyvben veszélyeztetettként szereplő, de a Vörös Listára fel nem vett edényes taxonok jegyzéke (SINIGLA MÓNIKA)
A növényvilág védelmével is foglalkozó hazai folyóiratok (KORDA MÁRTON)
A növényvilág védelmét szolgáló hatályos, jelentősebb jogszabályok Magyarországon (KORDA MÁRTON)