Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Történelem felkészítő könyv a középszintű érettségire

Paraméterek

Szerző Perger Gábor
Cím Történelem felkészítő könyv a középszintű érettségire
Kiadó Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve 2015
Terjedelem 288 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 16 4524 8
Eredeti ár:
2.670 Ft
2.536 Ft
Online kedvezmény: 5%

A könyv célja a középszintű történelem érettségi vizsgára való eredményes felkészülés elősegítése. Logikus, áttekinthető szerkezetben, közérthető stílusban, ugyanakkor kimerítő részletességgel, a teljesség igényével dolgozza fel a középszinten elvárt ismereteket. Az anyag meghatározásánál figyelembe vettük az érettségit leíró jogszabályokat, a forgalomban levő tankönyveket és segédleteket, valamint a kétszintű érettségi bevezetése óta kiadott írásbeli vizsgafeladatok tapasztalatait.

Leírás

Lassan tendenciózus törekvéssé válik a történelemoktatásban, hogy az adatszerű tudásról a használható ismeretekre kerüljön a hangsúly. Ezt tükrözik az érettségi feladatai is. Ugyanakkor az évszámok, nevek és az esemény történet biztos elsajátítása nélkül aligha lehet bármit is átültetni a gyakorlatba. A Műszaki Kiadó legújabb kiadványa ezért egy kötetben tartalmazza a négy év ismeretanyagát, ezúttal feladatok, térképek, források nélkül.
A könyv célja a középszintű történelem érettségi vizsgára való eredményes felkészülés elősegítése. Logikus, áttekinthető szerkezetben, közérthető stílusban, ugyanakkor kimerítő részletességgel, a teljesség igényével dolgozza fel a középszinten elvárt ismereteket. Az anyag meghatározásánál figyelembe vettük az érettségit leíró jogszabályokat, a forgalomban levő tankönyveket és segédleteket, valamint a kétszintű érettségi bevezetése (2005) óta kiadott írásbeli vizsgafeladatok tapasztalatait. A könyv anyagának ismerete azonban nem pótolhatja sem az írásbeli vizsga típusfeladatainak megoldásában – mindenekelőtt a források (szövegek, képek, ábrák, táblázatok, grafikonok és diagramok) elemzésében – szerzett gyakorlatot, sem a középiskolai történelmi atlasz alapos ismeretét, de amit „betéve” kell tudni, az minden benne van.
 
Írta: Perger Gábor
Lektor: Foki Tamás

Tartalom

Előszó
1. AZ ÓKOR KULTÚRÁJA
1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten
1.2. Demokrácia kialakulása Athénban
1.3. A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása
1.4. Az antik hitvilág, művészet, tudomány
1.5. A kereszténység kialakulása és elterjedése
1.6. A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása
2. A KÖZÉPKOR
2.1. A feudális gazdasági rend jellemzői
2.2. A nyugati és a keleti kereszténység
2.3. Az iszlám vallás és az arab világ. A világvallások elterjedése
2.4. A középkori városok
2.5. Egyházi és világi kultúra a középkorban
2.6. A humanizmus és a reneszánsz Itáliában
2.7. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése
3. A KÖZÉPKORI MAGYAR ÁLLAM MEGTEREMTÉSE ÉS VIRÁGKORA
3.1. A magyar nép őstörténete és vándorlása
3.2. A honfoglalástól az államalapításig
3.3. Az Árpád-kor
3.4. Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond idején
3.5. A Hunyadiak
3.6. Kultúra és művelődés
4. SZELLEMI, TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ ÚJKORBAN
4.1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei
4.2. Reformáció és katolikus megújulás
4.3. A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában
4.4. A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás
5. MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN
5.1. A mohácsi csata és az ország három részre szakadása
5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora
5.3. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc
5.4. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban
5.5. Művelődés, egyházak, iskolák
6. A POLGÁRI ÁTALAKULÁS, A NEMZETÁLLAMOK ÉS AZ IMPERIALIZMUS KORA
6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
6.2. A XIX. század eszméi
6.3. Az ipari forradalom és következményei
6.4. Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón
6.5. Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik
7. A POLGÁROSODÁS KEZDETEI ÉS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON
7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései
7.2. A reformkori művelődés, kultúra
7.3. A polgári forradalom
7.4. A szabadságharc
7.5. A kiegyezés előzményei és megszületése
7.6.-7.7. Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában. Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése
8. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A KÉTPÓLUSÚ VILÁG FELBOMLÁSÁIG
8.1. Az első világháború jellege, jellemzői és a Párizs környéki békék
8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban
8.3. Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság
8.4. A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa
8.5. A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években
8.6. A második világháború előzményei és jelentős fordulatai
8.7. A hidegháború és a kétpólusú világjellemzői
8.8. A szocialista rendszerek bukása
9. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ÖSSZEOMLÁSIG
9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei
9.2. A Horthy-rendszer jellege és jellemzői
9.3. Művelődési viszonyok és az életmód
9.4. A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái
9.5. Magyarország részvétele a világháborúban
9.6. A német megszállás és a holokauszt Magyarországon
10. MAGYARORSZÁG 1945-TŐL A RENDSZERVÁLTÁSIG
10.1. A szovjet felszabadítás és megszállás
10.2. A határon túli magyarság sorsa
10.3. A kommunista diktatúra kiépítése és működése
10.4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
10.5. A Kádár-rendszer jellege, jellemzői
10.6. A rendszerváltozás
11. A JELENKOR
11.1. A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái
11.2. Az európai integráció története
11.3. A „harmadik világ”
1104. Fogyasztói társadalom, ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés
11.5. A globális világ kihívásai és ellentmondásai
12. A MAI MAGYAR TÁRSADALOM ÉS ÉLETMÓD
12.1. Alapvető állampolgári ismeretek
12.2. Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban
12.3. A magyarországi romák
12.4. A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság
12.5. Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások
Mutatók
Függelék