Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Világtörténelem

Rendezés:
Nézet:

Janusz Korczakról, a lengyel gyermekirodalom klasszikusáról, egy eredeti nevelési rendszer megalkotójáról, olyan pedagógiai művek szerzőjéről, amelyek ma is időszerűek, bántóan kevesen (és keveset) tudnak ma Magyarországon. Joanna Olczak-Ronikier kronologikus szerkezetű monográfiája nem csak az írót, a pedagógust és – elsősorban – az EMBERT, de Lengyelország történelmének egy részét is bemutatja az olvasónak.

3.500 Ft 2.800 Ft

A szerző szöuli kutatásai során összegyűjtött anyagok segítségével mutatja be a Koreai-félsziget történetét az őskortól kezdődően, a rivális ókori és kora középkori királyságokon keresztül egészen az újkorig. A történelmi eseményeken túl betekintést nyerhetünk a klasszikus koreai kultúra több fontos részletébe is. A könyv továbbá részletesen foglalkozik a Koreai-félsziget 20. századi megosztásának folyamatával, a két koreai állam eltérő fejlődésével és belső viszonyainak alakulásával. 

3.200 Ft 2.880 Ft

A szerző arra vállalkozott, hogy 25 év után új magyar összefoglalást adjon Latin-Amerika történelméről, felhasználva ebben az elmúlt negyedszázad új kutatásait, beleértve a magyar Latin-Amerika-kutatás eredményeit is.

2.835 Ft 2.693 Ft

Bozóky Dezső (1871–1957) kalandos utazások jeles kró­nikásaként, de még inkább remek fotográfusaként vo­nult be a magyar művelődéstörténetbe. Mint az Oszmán-Magyar Monarchia haditengerészetének katonaorvosa 1905–1906-ban a Földközi tenger keleti medencéjében szol­gált. Így örökítette meg a látottakat első hosszabb szolgálati útján, melynek több mint 200 fényképfelvétele látható a Láto­gatás az Oszmán Birodalomban című kötetben.

5.800 Ft 5.220 Ft

Sajátosan szórakoztató, magával ragadó stílusában szerteágazó, de mindannyiunkat érdeklő példákkal vázolja fel Neagu Djuvara a XX. század történetfilozófiai iskoláinak ívét, érintve a történelmi tény, eszköztár, okság, történelmi igazság és fejlődés fogalomköreit, megfogalmazva ennek mentén saját, a történelem relativitása mellett kiálló történészi credóját.

2.200 Ft 1.980 Ft

Niccolo Machiavelli (1469–1527) firenzei polgár és titkár nemcsak az olasz, hanem az egész európai reneszánsz legkimagaslóbb egyéniségeinek egyike, aki szembetűnően eredetit alkotott a politikai filozófia, a történetírás, a hadászat és a szépirodalom területén. Új utakat nyitó, merészen megfogalmazott nézeteiért rengeteg bírálat érte műveinek első megjelenésétől fogva egészen napjainkig.

4.900 Ft 4.165 Ft

Az athéni Aischinés első törvényszéki beszéde Kr. e. 346/5-ben egy állítólagos egykori férfi prostituált, Timarchos ellen íródott, aki hiába számított tapasztalt és jó kapcsolatokkal rendelkező politikusnak, züllött múltja miatt Aischinés mégis alkalmassági vizsgálatot indított ellene. Bár szilárd bizonyítékkal nem tudta alátámasztani vádjait, színes történetek és ravaszul megválasztott érvek révén mégis polgárjogának elvesztésére ítéltette Timarchost.

3.000 Ft 2.700 Ft

Ritkán találkozni olyan kötettel, amely az általános történeti művektől eltérő nézőpontból mutatja be az 1948-as arab-izraeli háború történéseit. Bár e palesztin háborúként is ismert konfliktus terjedelmes szakirodalma – benne a palesztin területek megszállásának története (Nakba) – változatos és alapos, mégis leginkább egyik vagy másik szembenálló fél – izraeliek, palesztinok vagy arab szomszédaik – szemszögéből íródtak.

3.780 Ft 3.591 Ft

Kötetünk az arab világ története magyar szemmel. Magyarországnak az elmúlt évszázadokban különleges érdeke nem fűződött az arab világhoz. Az érdeklődés a 19. század utolsó évtizedében nyilvánult meg, ekkor is elsősorban, szinte kizárólag a térség meghatározó állama, Egyiptom iránt. (...) Jelen munka alaposan kibővített és átdolgozott kiadása a Magyarország és az arab térség című, 2006-ban megjelent könyvnek, amely 1975-ig tárgyalta az eseményeket.

4.725 Ft 4.488 Ft

Hat jeles történész egyetlen rövid kötetben mondja el Mexikó egész történelmét, kezdve a Kolumbusz előtti kultúrák bemuutatásával s eljutva egészen a közelmúlt eseményeiig.

1.345 Ft 1.277 Ft

A klasszikus antikvitás idején a gazdasági élet alapvetően a földművelésre épült. Ez az alapvető ágazat sajátos, arisztokratikus értékrendjét mindvégig megőrizte. Az ókori Rómában a legnagyobb dicséretnek a „jó földműves, derék gazda” minősítés számított. A rómaiak különös ragaszkodással viseltettek a földjük iránt, számukra a legfontosabb eszközök a kard és az eke lettek, a karddal megszerzett földjüket ekével művelték.

2.520 Ft 2.394 Ft

Az ​ókori Indiát idézi meg a kortársak szemével az az antik szöveggyűjtemény, amely a Szegedi Tudományegyetem kiadójának, a JATEPressnek a gondozásában látott napvilágot. A kötetet Wojtilla Gyula indológus-ókortörténész, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, Zentai György indológus és Illés Imre Áron klasszika-filológus szerkesztette.

2.835 Ft 2.693 Ft
A kert ősidők óta része az ember természetes környezetének. Hol zárt, mint egy miniatűr világ, hol ligetté, parkká tágul. Hasznos és gyönyörködtet, helyszíne a pihenésnek, szórakozásnak, de helyet ad kultikus cselekményeknek is, sőt, lakhelyül szolgálhat az isteneknek is. Kötetünk több megközelítésben, az antik szakírók és irodalmi források oldaláról, illetve a képzőművészetre és mitológiára helyezett hangsúlyokkal kíván áttekintést adni az ókori kertkultúráról az érdeklődő olvasóknak, optimista módon bízva abban, hogy aminek múltja volt, annak jövője is lesz.
3.780 Ft 3.591 Ft

Pierre Riché műve is inspirálta a késő antikvitás újrafelfedezését, melynek köszönhetően ez a történelmi korszak lett a teológia- és irodalomtörténet, a nyelvészet, a kommunikáció, a szemiotika, a régészet és a történelem leginkább kutatott periódusa, a humaniórák húzóágazata: nem „sötét középkor” többé, hanem alkotóerőtől duzzadó, aranymozaikokkal csillogó posztklasszikus időszak.

5.400 Ft 4.590 Ft

A nagy sikerű Utazás Európa mélyére című kötet megírása után Muszatics Péter elment néhány ukrán és orosz városba: a mai és az örök Oroszország érdekelte, erről ír új könyvében, száz évvel az 1917-es kommunista forradalom után. Korábbi műveihez hasonlóan személyesen (és mint hangsúlyozza, töredékesen) mesél egy lenyűgöző és ellentmondásos ország lelkéről, emberi állapotáról – és Oroszország apropóján rólunk.

2.180 Ft 1.962 Ft

A kötet a sajátságosan afroázsiai – az Indiai-óceán menti kultúrák nagyjából egy évezredes érintkezésének eredményeként kiformálódott – madagaszkári társadalom prekoloniális (17–19. századi) történelmét kíséri nyomon.

2.100 Ft 1.890 Ft

Az ismeretterjesztő kötet olvasmányos stílusban bemutatja Scipio Africanust, a nagy római hadvezért, Hannibál legyőzőjét.

945 Ft 897 Ft

A Magyar Királyság történelmére sokáig őseik „ezeréves rabságaként” tekintett a szlovákok jelentős része. Mára a múltról alkotott szlovák kép megváltozott, színesebb lett, több hang érvényesül benne, sokfajta gondolat fér el egymás mellett. Ez a könyv arra tesz kísérletet, hogy e hangokat tolmácsolja a magyar olvasók felé.

4.500 Ft 4.275 Ft

Két, különböző helyen és időben íródott művet tartalmaz ez a kötet. Ami mégis összefogja őket, az témájuk: a sztálini rendszer elméleti elemzése.

575 Ft

Az utókor hálátlanságának bizonyítéka Lajos Vilmos (1655–1707) – a magyar olvasóknak csak Bádeni Lajos – baden-badeni őrgróf elfeledett emléke. Kortársai rajongtak a 17. század második felének e kiváló katonájáért és hadvezéréért, aki győzelmet győzelemre halmozott a nagy török háborúban és a rajnai fronton.

2.950 Ft 2.655 Ft
A kötet Ukrajna történetét ismerteti meg az olvasóval a kezdetektől a II. világháborúig.
3.150 Ft 2.992 Ft