Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Történelmi szöveggyűjtemény XVIII-XX. század

Paraméterek

Szerző Kopper Lászlóné – Lenkovics Barnáné
Cím Történelmi szöveggyűjtemény XVIII-XX. század
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2007
Terjedelem 424 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 963 7338 51 9
Ár:
3.460 Ft
3.287 Ft
Kedvezmény: 5%

A kötet az új- és legújabb kori történelem legfontosabb forrásainak széles kínálatát nyújtja – elsősorban az érettségire készülő középiskolások, valamint a történelemtanárok számára.

Leírás

A kötet az új- és legújabb kori történelem legfontosabb forrásainak széles kínálatát nyújtja – elsősorban az érettségire készülő középiskolások, valamint a történelemtanárok számára.

Tartalom

Európa növekedése
Felvilágosodás
Montesquieu a politikai szabadság biztosítékairól
A társadalmi szerződés
Az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata
A francia forradalom és a napóleoni háborúk
A nemzetgyűlés konstitúciós nyilatkozata
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
Az 1791. évi alkotmány
Marie Antoinette bűnlajstroma
Robespierre a forradalmi kormány alapelveiről (1793)
A kontinentális zárlat
Napóleon kiűzése Oroszországból
Magánnyomdák betiltása és a cenzúra felállítása Oroszországban (1796)
A Német-római Birodalom megszűnése (1806)
A Szent Szövetség időszaka
A Szent Szövetség alapokmánya (1815)
Metternich kormányzati elvei 1815 után
I. Ferenc császár tanácsai fiának, Ferdinándnak (1835)
1848-as forradalmak
A francia köztársaság első rendelkezései (1848)
Chartista petíció (1848)
Palacky levele a frankfurti parlament előkészítő bizottságához (1848)
A frankfurti parlament megnyitása (1848)
A júniusi felkelés és megtorlása Franciaországban (1848)
Louis Bonaparte választási programja (1848
Ipari forradalom
James Watt első gőzgépszabadalma (1769)
A gőzgép angliai elterjedéséről (1822)
A nyomdagép (1814)
Angol kőszénbánya magyar szemmel (1842)
Részlet a londoni nemzetközi ipari kiállításról szóló német hivatalos jelentésből
A gőzgép bevezetése az angol mezőgazdaságba a XIX. század közepén
A mezőgazdasági termelés Franciaországban a XIX. század második felében
Közlekedés. Az első gőzhajóút (1807)
Korabeli tudósítás az első angliai – Stockton és Darlington közötti – személyforgalmú vasútvonal 1825-ös megnyitásáról
Kivonat a Stockton-Darlington közötti sínútra vonatkozó szabályzatból (1825)
Holland vízmunkálatok és téglautak (1842)
A Szuezi-csatorna megnyitásának gazdasági következményei az 1870-es években
A népesség növekedése Európában (1833-1866)
Belső vándorlás Angliában a XIK. század második felében
Társadalom, életmód
Az angol kereskedelem magyar szemmel (1837)
Útviszonyok Oroszországban a XIX. század közepén
Paraszti nyomorúság Oroszországban a XVIII. század végén
A porosz cselédtörvény (1810)
Az angol kereskedő társadalmi rangja a XVIII. század végén
A manufaktúrákban végzett gyermekmunka megítélése az angol parlamentben (1816)
Becslés az angol munkáscsalád alapvető szükségleteiről (1832)
Gyermekmunka az angol bányákban (1833)
Gyermekmunka az orosz manufaktúrákban az 1860-as években
Házi szolgálatban (1837)
Egy angol urasági inas naplójából
Eszmék
Burke a francia forradalomról (1790)
Gergely pápa Mirari vos kezdetü enciklikájából (1832)
IX. Pius Quanta cura kezdetű enciklikájából (1864)
A Staatslexikon demokrácia címszava (1834)
J. S. Mill: A szabadságról (1859)
Humboldt
Az Ifjú Itália elvei (1832)
Palacky a cseh tudomány és kultúra új feladatairól (1837)
Friedrich List a vámszövetségről (1846)
Owen terve a termelőközösség létrehozásáról (1817)
Saint-Simon: Az iparosok kiskátéja (1823-1824)
Fourier: Az új termelő és társas világ (1829)
Engels: A Kommunizmus alapelvei (1847)
K. Marx - F. Engels: A Kommunista kiáltvány (1848) (részletek)
Marx-Engels: A német ideológia (részletek)
Egyetemes történet 1849-1870
A szabadversenyes kapitalizmus kora
Gazdasági fejlődés
Nagy-Britannia
Franciaország
Itália
Németország
Oroszország
Amerikai Egyesült Államok
Politikai harcok, egyesítési törekvések
Franciaország
Itália egyesítése
Németország egyesítése
Oroszország
Moldva és Havasalföld egyesítése (1861)
Amerikai Egyesült Államok
A pápai csalatkozhatatlanság dogmája (1870. július 18.)
A Nemzetközi Munkásszövetség Szervezeti Szabályzata
Az I. Internacionálé működése
Alkotmányosság és demokrácia
Az angol állam: miniszteri felelősség
Anglia államszervezete a XIX. század végén
Az Amerikai Egyesült Államok (USA) államszervezete
Az újkor kiteljesedése Magyarországon a XVIII-XIX. században (1711-1867)
XVIII. század
Beilleszkedés a birodalomba
Betelepülés és újjáépítés
Gazdaság
A Habsburg-abszolutizmus berendezkedése
III. Károly rendelkezései
Mária Terézia rendelkezései
II. József rendeletei
A nemesség és az udvar kapcsolata
A nemesi mozgalom 1790-1791-ben
A magyar jakobinus mozgalom
Életforma – lakásviszonyok
XIX. század
Gazdasági és társadalmi viszonyok a XIX. század első felében
Az ország helyzete a statisztika tükrében
Társadalom
Három utazó Pest-Budáról
Politikai harcok a reformkorban
Részletek Széchenyi István programjából
A jobbágykérdés
Iparvédegylet
Ellenzéki nyilatkozat
Eötvös József: A feudális közigazgatás rendszerének alapellentmondásairól
Nemesi megye – országgyűlés – közigazgatás a reformkorban
A reformkor művelődési viszonyai
A hazai nyelv művelésére fölállítandó tudós társaságról vagy Magyar Akadémiáról
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
A forradalom
A szabadságharc
Az önkényuralom
Az abszolutizmus berendezkedése Magyarországon
Az abszolutizmus válsága
Egyetemes történet
1870-1918
Eseménytörténet
Gazdaság és társadalom az I. világháborúig
Eszmék
1918-1939
Békekötések
Két világháború között
A II. világháború
Hadműveletek
Tárgyalások
Magyar történet
Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchiában
Pártok és programok
Oktatás
Nemzetiségi politika
Választójog – választási rendszer
A nemzetgazdaság átalakulása
Egyházpolitikai rendelkezések
A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről (1912: LXIII. tv.)
Magyarország és a nagy háború
Az őszirózsás forradalomtól a proletárdiktatúráig
Magyarország a két háború között
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra kerülése
Az ellenforradalmi rendszer megszilárdulása
A világgazdasági válság hatása Magyarországra
Magyarország a harmincas években
Magyarország a II. világháború idején
Irodalom