Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Trezor Kiadó

Rendezés:
Nézet:

E könyv az elmúlt évtizedek során legendás hírre tett szert: címe a nyomtatott betű, tágabb értelemben pedig az írásbeliség metaforájává vált. A Gutenberg-galaxis 1962-es megjelenése óta viták kereszttüzében áll: a róla alkotott vélemények a rajongó elfogadástól a teljes elutasításig ívelnek.

3.920 Ft 3.528 Ft

Ez a könyv a versek formáiról szól, egy művészet mesterségbeli részéről. Hangja a beszélgetéseké, nemegyszer a könnyed csevegéseké, de igénye mégis tudományos. A valóság egy meghatározott vetületét – a költemények technikai megvalósításának lehetőségeit – igyekszik rendszeresen föl mérni és megismertetni.

250 Ft

A kézikönyv nyelvünk leíró nyelvtana mellett bemutatja a határon inneni és túli magyar nyelvjárásokat, a tulajdonnevek történetét, foglalkozik a gyermeknyelvvel – egyszóval mindent tartalmaz, amit anyanyelvünkről tudnunk illik, és tudnunk kell.

3.780 Ft 3.402 Ft

Napjainkra olyan gazdaggá vált az anyanyelvtanításban használható eljárások, taneszközök rendszere, hogy ez önmagában szükségessé teszi egy új módszertan megírását.

3.465 Ft 3.118 Ft

A filozófiatörténet nem száraz tudomány, hanem az emberi értelemnek a valóság megismerése érdekében tett immár több évezredes és soha le nem záruló izgalmas utazásáról szóló kalandregény – minden bizonnyal ez lesz az első következtetésünk, ha végigolvassuk Hegedűs Gézának Az európai gondolkodás évezredei című könyvét.

625 Ft 561 Ft
A kötet írásai kísérletet tesznek a fenntarthatóságnak mint értékek fenntartásának, őrzésének egysége értelmezésére. A tanulmányokban a tudomány, az oktatás, az irodalom értékeiről esik szó, melyek a nemzedékek közötti folytonosságot és megértést, a racionalitást, a kritikai gondolkodást szolgálják.
2.520 Ft 2.142 Ft

E mű első kiadása 1937-ben látott napvilágot, s rögtön nagy sikert aratott mind a szakemberek, mind a művelt nagyközönség körében. A kötetet sok-sok szemléletes rajz, valamint 206 egyedülállónak mondható fénykép gazdagítja.

1.475 Ft 1.401 Ft

Vigotszkijnak ez a munkája egyszerre alapmű a nyelvész, a pszichológus és a pedagógus számára: következtetései jól hasznosíthatók a nyelv és gondolkodás tanulmányozása során, s még az írás- és olvasástanításhoz közvetlenül felhasználható adalékokkal is bőségesen szolgál. Külön erénye a könyvnek, hogy az orosz tudós a hasonló mélységekig hatoló munkákhoz képest meglepő könnyedséggel, irigylésre méltóan világosan, egyszerűen tárja fel a gondolkodás és a beszéd, a beszéd és az írás, az írás és a gondolkodás összefüggéseit.

2.900 Ft 1.885 Ft

A Helyesírási gyakorlókönyv átdolgozott és javított új kiadása tartalmazza a magyar helyesírás minden szabályát oldott, könnyen tanulható és tanítható megszövegezésben. A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához.

1.995 Ft 1.795 Ft

Ebben a kötetben egy közel évtizedes kutatómunka eredményeinek másodszori összefoglalását veheti kézbe az olvasó: az elsőre 2001 végén, a Nyelv, írás, irodalom – kommunikációelméleti megközelítésben című kötetben került sor.

2.310 Ft 1.963 Ft

A kötet középpontjában Jókai műveinek retorikai szempontú elemzése áll, a retorika rendszere szerint haladva: inventio, dispositio, elocutio; azaz érvelés, szerkezet, stílus.

2.520 Ft 2.268 Ft

A szerző neve régen ismert a mesét szerető gyermekek és a nekik mesélő szülők körében. Jelenlegi könyve nem mese, hanem a mese története.

468 Ft 421 Ft

Széplaki György egy fiatal kollégának, barátnak írt levelek sorában fogalmazta meg a magyartanár gondolatait, tanácsait, ötleteit, úgy, azzal az elevenséggel, ahogyan a mindennapokban megszülettek. Ahogyan egy idősebb kolléga beszélget a tanári szobában vagy a folyosón a fiatalabbal, aki igényli a tanácsot.

1.560 Ft 1.248 Ft

Ennek a kötetnek az alapgondolatát a Gutenberg-galaxis közeli végét jövendölő – néha eltúlzottnak, máskor viszont éppenséggel nagyon is megalapozottnak tűnő – jóslatok adták. Van ugyanis ezekben a jóslatokban valami közös: nem mondják ki világosan, mi is ér véget a mainzi nyomdászról elnevezett „galaxissal”.

2.240 Ft 2.016 Ft

A gyakorlókönyv egyrészt azon diákoknak kíván segítséget nyújtani, akik számára az iskolai, a munkafüzetbeli feladatok az ismeretek megszilárdításához kevesek, másrészt azoknak, akik tüzetesebben szeretnék megvizsgálni a nyelvi elemeket.

1.000 Ft 900 Ft