Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Útmutató A hangok világa tanításához

Paraméterek

Szerző Dobszay László
Cím Útmutató A hangok világa tanításához
Alcím I–VI. kötet (javított kiadás)
Kiadó Editio Musica Budapest
Kiadás éve 2019
Terjedelem 440 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 330 778 6
Ár:
4.900 Ft

Új kiadásunk az Útmutató hat kötetét egyetlen, jól használható és megjelenésében is megújult, korszerű kézikönyvben egyesíti. Az első kiadás sajtóhibáit javítottuk, a helyenként régiesnek ható fogalmazásmódot modernizáltuk, a teljes szöveg- és kottaanyagot újratördeltük. A ma már nem használt kiadványokra való hivatkozásokat töröltük, viszont az egy-egy témához közvetlenül kapcsolódó legfontosabb új kiadványokra szerkesztői jegyzetben hívjuk fel az olvasó figyelmét.

Leírás

A hangok világa című hatkötetes szolfézstankönyv-sorozat 1966 és 1972 között jelent meg. A sorozat minden kötetéhez tanári Útmutató is készült, amelyek a tankönyvekkel párhuzamosan láttak napvilágot. Az Útmutató kötetei nem csupán a tankönyvi példák magyarázatát és a feladatok megoldását tartalmazzák, nem is egyszerűen alkalmas pedagógiai módszereket ajánlanak a tanárok figyelmébe, hanem egy átfogó zenei-pedagógiai koncepciót mutatnak be: egy olyan koncepciót, amely az elmúlt fél évszázad során döntő módon járult hozzá a magyarországi alapfokú zeneoktatás világszerte csodált színvonalához.

Új kiadásunk az Útmutató hat kötetét egyetlen, jól használható és megjelenésében is megújult, korszerű kézikönyvben egyesíti. Az első kiadás sajtóhibáit javítottuk, a helyenként régiesnek ható fogalmazásmódot modernizáltuk, a teljes szöveg- és kottaanyagot újratördeltük. A ma már nem használt kiadványokra való hivatkozásokat töröltük, viszont az egy-egy témához közvetlenül kapcsolódó legfontosabb új kiadványokra szerkesztői jegyzetben hívjuk fel az olvasó figyelmét.

A megújult Útmutató így már nemcsak a zeneiskolai szolfézstanárok mindennapi munkájának segédanyaga, hanem Dobszay László széles látókörű és időtálló zenei-pedagógiai koncepciójának leghitelesebb tanúja is.

Írta: Dobszay László

Szerkesztette: Stachó László

Tartalom

A szerkesztő előszava a javított kiadáshoz

I. KÖTET

Bevezetés

Általános tudnivalók

A tankönyv beosztása

A tankönyv tartalma és terjedelme

A tankönyv módszertani alapelvei

A dalok és tanításuk

A régi stílusú népdal néhány jellegzetessége

A népdalok szövege

A dalok tanítása

A dallamfordulatok gyakorlása

A belső hallás fejlesztése

Ritmus, ütem, forma

Ritmuselemek és ritmusképletek

Metrum, tempó

Frazeálás, forma

A szabadabb metrizálás előkészítése

A kottaolvasás

A diktálásról

Rögtönzés, zenei fogalmazás

A többszólamúság

Stílusegység és kitekintés

Az abszolút rendszer ismerete

Az abszolút rendszer megismerésének gyakorlatai

Az abszolút rendszer és a szolmizáció

Abszolút rendszer, hétfokúság, modalitás

Módosítójelek, előjegyzések

A hangközök tanítása

Egyéb gyakorlatok az abszolút rendszerben

A szolfézs és a hangszertanítás

Részletes tájékoztató

Szeptember (I. rész) 1–19. példa

Szeptember (II. rész) 201–210. példa

Október (I. rész) 20–43. példa

Október (II. rész) 211–226. példa

November (I. rész) 44–74. példa

November (II. rész) 227–254. példa

December (I. rész) 75–100. példa

December (II. rész) 255–277. példa

Január (I. rész) 101–134. példa

Január (II. rész) 278–294. példa

Február (I. rész) 135–161. példa

Február (II. rész) 295–322. példa

Március (I. rész) 162–180. példa

Március (II. rész) 323–340. példa

Április (I. rész) 181–191. példa

Április (II. rész) 341–354. példa

Május (I. rész) 192–199. példa

Május (II. rész) – Összefoglaló fejezet, 355–360. példa

Függelék

Utalószámok mutatója

Diktálási példák jegyzéke

II. KÖTET

Bevezetés

Általános tudnivalók

A tankönyv beosztása

A tankönyv tartalma és terjedelme

A tankönyv dalanyaga

Az új stílusú népdalok néhány jellegzetessége

A népdalok szövege

A dalok tanítása

A dallamfordulatok gyakorlása

A belső hallás fejlesztése

Ritmus, ütem, forma

Ritmuselemek és ritmusképletek

Metrum, tempó

Frazeálás, forma

A szabadabb metrizálás előkészítése

A kottaolvasás

A diktálásról

Rögtönzés, zenei fogalmazás

A többszólamúság

Stílusegység és kitekintés

Az abszolút rendszer ismerete

A hangközök tanítása

A szolfézs és a hangszertanítás

Részletes tájékoztató

Szeptember (I. rész) 1–15. példa

Szeptember (II. rész) 201–213. példa

Október (I. rész) 16–51. példa

Október (II. rész) 214–241. példa

November (I. rész) 52–74. példa

November (II. rész) 242–260. példa

December (I. rész) 75–89. példa

December (II. rész) 261–279. példa

Január (I. rész) 90–120. példa

Január (II. rész) 280–3 10. példa

Február (I. rész) 121–145. példa

Február (II. rész) 311–328. példa

Március (I. rész) 146–168. példa

Március (II. rész) 329–341. példa

Április (I. rész) 170–189. példa

Április (II. rész) 342–355. példa

Május (I. rész) 190–196. példa

Május (II. rész) 356–369. példa

III. KÖTET

Bevezetés

Vázlat a tananyag elosztásáról

Felkészülés a tankönyv tanítására

I. rész: Magyar népdalok

Általános jellemzés

Szeptember

Október

November

December

Január

Kiegészítő anyag

II. rész: Európai nép- és műzene

Általános jellemzés

Gyakorlati megjegyzések

A II. rész zenei anyagáról

XVI. századbeli táncdallamok

Lengyel népdalok

Orosz népdalok

Európai műzene a XI–XVI. századból

Angol dalok

Terckíséretes, kürtmenetes népdalok

Európai műzene a XVII–XVIII. századból

A II. rész gyakorlatai

Együtthangzás, hangközök

Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Kiegészítő példák

Kiegészítő gyakorlatminták (minta néhány többszólamúsági gyakorlathoz)

A ritmusérzék fejlesztése

A belső hallás fejlesztése

„Emlékezzünk vissza a kezdőhangra!”

A gyorshallás iskolája

Hangpár kiválasztása

Hangköz melodikus intonálása

Olvasóiskola

Polifonikus etűdök

Az abszolút rendszer ismerete; elmélet

Függelék

1. Tájékoztató a zenei forrásokról

2. Tájékoztató a szövegforrásokról

3. Zongorakíséretek

4. A diktálási és rögtönzési példák jegyzéke

5. Mutató a példák magyarázatához

6. Értelmi fordítás az idegen nyelvű dalszövegekhez

IV. KÖTET

(BEVEZETÉS A ZENEIRODALOMBA I.)

Bevezetés

Zenei és didaktikai alapok

A funkciók – a funkcióérzék fejlesztése

Klasszikus formálás – a formaérzék fejlesztése

A képességfejlesztés területei

Részletes tájékoztató

A tankönyv 17 hosszabb darabja

Gyakorlópéldák

A 4. osztály kiegészítő anyaga

Magyar és külföldi népdalok

Egyszólamú műzenei példák, többszólamú és polifonikus gyakorlatok

Függelék

Hangközmenetek

A diktálási és rögtönzési példák anyaga

Forrásjegyzék

V. KÖTET

(BEVEZETÉS A ZENEIRODALOMBA II.)

Általános észrevételek

Az értékválasztás korszaka

A remekművet az előadói minőség hitelesíti

A remekművekkel való foglalkozás formái

Meddig mehetünk el az alkalmazkodásban?

Aktív zenélés

Zenehallgatás

Szolfézsgyakorlatok

A „B” tagozat foglalkoztatása

Szolfézs és hangszer

A kiegészítő anyagok

Zenei és didaktikai alapok

A funkciók – a funkcióérzék fejlesztése

A klasszikus formálás – a formaérzék fejlesztése

Részletes tájékoztató

I. rész: Vokális zene

II. rész: Zenehallgatás

III. rész: Gyakorlópéldák

A tankönyv függeléke

Függelék

A diktálási és rögtönzési példák megoldásai

A gyakorlópéldák forrásai

VI. KÖTET

(BEVEZETÉS A ZENEIRODALOMBA III.)

Bevezetés

A barokk zene néhány jellegzetes vonásáról

Az I. rész részletes magyarázata

A II. rész részletes magyarázata

Rövidebb szemelvények, gyakorlatok

Korálok

Áriák

Zenehallgatás (Bach: a-moll hegedűverseny)

A polifónia Bachnál

Hangközgyakorlatok

Függelék

A diktálási és rögtönzési példák megoldásai

A 47. darab teljes alakja

A gyakorlópéldák forrásai

A fúgakezdetek sorjában

Merre tovább