Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A korai kapcsolat zavarai

Paraméterek

Szerző Hámori Eszter
Cím A korai kapcsolat zavarai
Alcím Pszichoanalízis, kötődéselmélet és csecsemőkutatás a korai kapcsolati patológiák megértésében (2., bővített kiadás)
Kiadó Oriold és Társai Kiadó
Kiadás éve 2020
Terjedelem 245 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5981 20 3
Ár:
3.360 Ft
3.192 Ft
Kedvezmény: 5%
A könyv az emberi kapcsolatok kiemelkedő szerepéről szól, arról, hogy személyiségünk alakulását hogyan befolyásolják a jelentős személyek, illetve a velük való kapcsolatunk. A legfrissebb eredményeket bemutató kiváló tudományos mű, és emellett betekintést enged a pszichoanalitikus pszichoterápia gyakorlatába is.

Leírás

A könyv az emberi kapcsolatok kiemelkedő szerepéről szól, arról, hogy személyiségünk alakulását hogyan befolyásolják a jelentős személyek, illetve a velük való kapcsolatunk. A kötet különlegessége, hogy a legfrissebb eredményeket bemutató kiváló tudományos mű, és emellett betekintést enged a pszichoanalitikus pszichoterápia gyakorlatába is.
A szerző tudománytörténeti szemléletet követ, melynek gerincét a kapcsolati fejlődés klasszikus pszichoanalitikus értelmezésének története adja. Sigmund Freudtól, Ferenczitől és Bálinttól indul, Anna Freudon, Mahleren, Kleinen, Winnicotton és Greenen keresztül bemutatja a jelentős fordulópontokat. Majd a modern tudományos kutatásokon alapuló elméletekig jut, Bowlby, Ainsworth, Dolto, Fonagy és mások  elképzelésein keresztül ismerteti a kapcsolati elméletek fejlődéstörténetét.
A szerző a tudományos elméletek és eredmények ismertetésén túl saját klinikai praxisából hoz példákat, melyek segítenek megérteni a bonyolult lelki jelenségek alakulását és azt, hogy ezeket az ismereteket hogyan tudjuk alkalmazni a kutatásban, illetve a terápiás munkában.
A könyv fontos erénye, hogy önálló fejezetet szentel a normatív  és az attól eltérő fejlődés kapcsolati történéseinek. Bemutatja, hogy az értelmi akadályozottsággal vagy fejlődési rizikóval élő kisgyermekek normatívtól eltérő fejlődésmenete nem egyenlő a kapcsolati fejlődés patológiájával. Ezzel egy olyan általánosan elterjedt sztereotípiát cáfol, amely szerint az eltérő fejlődésű kisgyermeknél nem lehetséges egészséges anya-gyermek kapcsolatot kialakítani.
A könyv pszichoanalitikus szemléletű. A rendkívül érdekes esetbemutatásoknak köszönhetően azonban pszichológiai irányzattól függetlenül minden olvasó számára jól követhetőek az elméleti ismertetések, kiválóan értelmezhetőek a kutatási eredmények és világossá válnak azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei.
Mindezek alapján a kötet hasznos lehet a kisgyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek, és gyakorlati információkat nyújt a tudományos igényeket támasztó klinikai pszichológusok, pszichoterapeuták és gyermekpszichológusok számára is.
 
Írta: Hámori Eszter
Lektor: Géczy Anna 
 

„A második, bővített kiadás megjelenését részben a kereslet, másrészt szakmai szempontok indokolták. A csecsemő- és kora gyermekkori kapcsolati zavarok természetének kutatásai és diagnosztikai eredményei az elmúlt években nagy léptékben ugrottak meg. A korai szabályozás zavarainak kutatásai és terápiás tapasztalatai a zavarok felismerését és kezelésének szempontjait leíró rendszereknek a fejlődéséhez, modernizációjához vezettek. Könyvem első, 2016-os kiadásában a 10. fejezet szólt a csecsemőkori regulációs zavarok kapcsolati szemléletű diagnosztikájáról és baba-mama terápiás kezelési lehetőségeiről. Ebben a fejezetben az akkor még érvényben levő ún. DC: 0-3R (Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood) alapján mutattam be a csecsemő- és kisgyermekkori regulációs zavarokat, valamint az általunk kidolgozott Komplex kapcsolatdiagnosztikai protokollt, aminek alapjai szintén e diagnosztikai rendszeren nyugodtak. 2016-ban – épp könyvem megjelenése után – azonban kijött a csecsemő- és kora gyermekkori lelki egészség és fejlődés zavarainak legfrissebb, módosított és kibővített osztályozása, a DC: 0-5TM, ami számos új ismerettel bővítette tudásunkat a korai szabályozás problémáiról és a korábbi DC: 0-3R-hez képest gyökeresen más megvilágításba helyezett bizonyos kora gyermekkori szabályozási zavarokat, azok elhelyezését a többi zavar között, valamint természetük leírását. Jelen könyv bővített, második kiadásában ezért egy teljes, új fejezetet szentelek a csecsemő- és kisgyermekkori lelki egészség és fejlődés zavarait leíró diagnosztikai rendszerek bemutatásának, és szakmai fejlődésük történetének (10. fejezet. A csecsemő- és kisgyermekkori regulációs problémák: az alvás, a táplálkozás és a sírás zavarai a diagnosztikai klasszifikációs rendszerekben). A regulációs zavarok kapcsolati szemléletének bemutatását, valamint az általunk kidolgozott Komplex Kapcsolatdiagnosztikai Protokoll leírását külön fejezetben helyeztem el. Az utóbbi négy évben végzett kapcsolatdiagnosztikai gyakorlatunk, valamint a szakemberképzéseinkben szerzett oktatási tapasztalataink szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a kapcsolatdiagnosztikai protokollunkat frissítsük. Emellett a 11. fejezetet (A csecsemő- és kisgyermekkori regulációs problémák kapcsolati diagnosztikája és a baba-mama terápiák) kiegészítettem egy további, baba-mama terápiás esetleírással. A könyv többi, elsősorban a korábbi felnőtt, illetve gyermek-terápiás gyakorlatomat és gondolkodásomat bemutató fejezetét változatlanul hagytam.”

A szerző

Tartalom

BEVEZETÉS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
LEKTORI AJÁNLÁS
I. rész
A korai kapcsolat zavarai – a pszichoanalízis tárgykapcsolati iskolájának szemszögéből
1. A SZEXUÁLIS TÁRGYVÁLASZTÁS ÚTVESZTŐI A MODERN TÁRGYKAPCSOLAT-ELMÉLETEK TÜKRÉBEN
Szerelmi vonzódás és a szexualitás koncepciója a pszichoanalitikus elméletekben
Korai azonosítások és a szexualitás
A szexualitás a korai tárgykapcsolatokban
Pregenitális vágyak és a korai trauma újraéledése
A szexualitás és az idealizált anyakép
Korai tárgykapcsolatok és a szadisztikus ősjelenet
A korai kapcsolat viszontagságai az áttételben és viszontáttételben
Befejezésül
Hivatkozások
2. KORAI KAPCSOLATI TRAUMATIZÁCIÓ ÉS AZ ÉNSZERVEZŐDÉS VISZONTAGSÁGAI FERENCZI, FONAGY ÉS ANDRÉ GREEN ALAPJÁN
Ferenczi nyelvzavar-koncepciója
A kapcsolatban zajló traumatizáció folyamata
Ferenczi traumaelmélete napjainkban
A Fonagy-féle transzgenerációs traumaátvitel modellje
André Green „halott anya” koncepciója
A kiüresedő depresszió kapcsolati dinamikája: a jelenlét és a hiány dialektikája
A tárgymegszállás sorsa: a pszichikus lyuk
A „halott anya” a terápiában
Megküzdés a halott anyával – Terápiás megfontolások
Befejezésül
Hivatkozások
3. PSZICHOANALÍZIS ÉS ÉRTELMI AKADÁLVOZOTTSÁG. A WINNICOTTI POTENCIÁLIS TÉR SORSA ELTÉRŐEN FEJLŐDŐ GYERMEKEKNÉL
A fogyatékosság emberképe a köznapi gondolkodásban
A fogyatékosság emberképe a pszichoanalízisben
A fogyatékos gyermek élményvilága a pszichoterápiás gyakorlat szemüvegén keresztül
Hogyan értsük az értelmi akadályozottsággal élő gyermek játékát?
Az értelmileg akadályozott gyermek: lehetséges-e a pszichoterápia?
A winnicotti modell az értelmileg akadályozott gyermekek pszichoterápiájában
Befejezésül
Hivatkozások
II. rész
Kötődéselmélet és pszichoanalízis
4. A KÖTŐDÉSELMÉLET SZÜLETÉSE ÉS PSZICHOANALITIKUS GYÖKEREI
A kötődéselmélet gyökerei
Pszichoanalitikus gyökerek – A tárgykapcsolat-elmélet
A kötődéselmélet születése
A Budapesti Iskola hatása a kötődéselmélet formálódására
A kötődéselmélet támogatói és kritikusai Bowlby kortársainál
A mentalizáció klasszikus fogalma Bowlby és Ainsworth elméletében
Befejezésül
Hivatkozások
5. KÖTŐDÉSI TRAUMÁK EGYÉNI ÁBRÁZOLÁSA. A MADÁRFÉSZEKRAJZ A KLINIKAI KUTATÁSOKBAN ÉS A PSZICHOTERÁPIÁBAN
A Madárfészekrajz a klinikai kutatásokban
Kutatások a Madárfészekrajzzal Kaiser után
A Madárfészekrajz klinikai alkalmazásának kutatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
A Madárfészekrajz a pszichoterápiában
A Madárfészekrajz a gyermekpszichoterápiában
Befejezésül
Hivatkozások
6. SZEPARÁCIÓS SZORONGÁS ÉS DISSZOCIATÍV ÁLLAPOTOK. A „SZÜLŐI MÚLT ÁRNYAI” GYERMEKEK PSZICHOANALITIKUS TERÁPIÁJÁBAN
A szülői trauma újraéledése generációkon keresztül: a kötődéselméleti modell
Szülői traumatizáció és a gyermek szeparációs szorongása
Fantázia vagy valóság? Az „idegen test” a gyermeki élményvilágban
Az idegen test kezelése a terápiában
Befejezésül
Hivatkozások
III. rész
A korai kapcsolat zavarai – a pszichoanalitikus megfigyelések és a csecsemőkutatások határmezsgyéjén
7. CSECSEMŐMEGFIGYELÉS, PSZICHOANALÍZIS ÉS CSECSEMŐKUTATÁSOK TALÁLKOZÁSA
Pszichoanalitikus csecsemőmegfigyelés – a rekonstrukció és a konstrukció problémája
Csecsemőmegfigyelés és csecsemőkutatás találkozása: az első rendszeres megfigyelések
Az egészséges lelki fejlődés és a kötődés tanulmányozása természetes közegben
Fejlődéslélektani kutatások a korai kapcsolat megértésében
A szülői mentalizáció és a kötődés
Csecsemőkutatások és pszichoanalízis találkozása
Hivatkozások
8. MEGFIGYELÉS ÉS PROJEKCIÓ HATÁRÁN: AZ EGYÜTTLÉT ÉLMÉNYE A KORAI ANYA-CSECSEMŐ KAPCSOLATBAN
Mit mondanak a csecsemőkutatás eredményei a terápiás munka számára?
Az együttlét sajátos helyzetei – a pszichoanalitikus tapasztalat szemüvegén át
Anyai projekciók és a korai kapcsolat létélménye Winnicott szerint
Az anyai szorongások és az eltávolodás nehézsége a korai kapcsolatban
Anyai szorongások és az együttlét élménye eltérően fejlődő gyermekeknél
A szülő, mint megfigyelő – a Fejlődési Rizikó Kutatási Program
Csecsemőmegfigyelés, csecsemőkutatás és az áttételi jelenségek
Befejezésül
Hivatkozások
9. A TÜKÖR ÉS A MÁSIK – AZ ANYAI ÉRTELMEZŐ JELENLÉT A KORAI KAPCSOLATBAN
Dolto testképfogalma
Az alaptestkép és az egészséges nárcizmus sérülése
A funkcionális testkép és a „szimbólumképző kasztráció” fogalma
Az értelmező anyai jelenlét vizsgálata a csecsemőkutatás szemszögéből
Az anyai megfigyelő jelenlét a korai intervencióban
A szülői értelmezés, mint intervenciós, prevenciós eszköz
Befejezésül
Hivatkozások
10. A CSECSEMŐKORI REGULÁCIÓS ZAVAROK KAPCSOLATI SZEMLÉLETE – INTERAKCIÓS MODELLEK ÉS A PSZICHOANALITIKUS MEGÉRTÉS ÖSSZEFONÓDÁSA A KAPCSOLATDIAGNOSZTIKÁBAN ÉS A BABA-MAMA TERÁPIÁKBAN
A regulációs zavarok a diagnosztikai rendszerekben
A regulációs zavarok kapcsolati szemlélete – gyökerek
A regulációs zavarok interakciós diagnosztikája
A komplex kapcsolatdiagnosztikai protokoll (Hámori és munkatársai, 2014)
A regulációs zavarok kezelése: a baba-mama terápiák
Befejezésül
Hivatkozások
NÉVMUTATÓ
TÁRGYMUTATÓ