Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Paraméterek

Szerző Buda Béla
Cím A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei
Kiadó Animula Kiadó
Kiadás éve 2001
Terjedelem 240 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 963 333 043 2
Eredeti ár:
2.600 Ft
2.470 Ft
Online kedvezmény: 5%

A kötet a közvetlen emberi kommunikáció témáját négy megközelítésből tárgyalja.

Leírás

E tanulmány több célt is tűz maga elé. Egyrészt megkísérli bemutatni a modern lélektan és szociálpszichológia egy igen nagy ütemben fejlődő és mind fontosabbá váló kutatási területének eredményeit és problémáit. Másrészt – és ez lényegében a fő célkitűzése – ismerteti az emberi magatartás új, tudományos szemléletét, amely a korábbi szemléleti módoknál nagyobb mértékben képes megragadni, elemezni és kifejezni az embert a maga egyedi bonyolultságában és társas relációiban. Harmadrészt felvázolja, hogyan fejlődött ki ez az új kutatási terület és szemléleti mód a pszichológia és a társadalomtudományok történeti folyamatában, melyek a gyökerek és a fejlődés lényeges impulzusai. E cél magában foglalja azt a törekvést is, hogy a kommunikációs szemlélet és kutatás integratív jellegét és hatékonyságát is bizonyítsuk, hiszen láthatóvá válik majd, hogy a régebbi problématerületek és megközelítési módok értékei, maradandó elemei mind értelemteljes helyet és szerepet kapnak a kommunikáció gondolatkörében. Negyedszer pedig a tanulmány adalék a tömegkommunikáció – elsődlegesen a rádió és a televízió – társadalmi jelenségének megértéséhez és a tömegkommunikáció személyiségre gyakorolt hatásának korszerű kutatásához. Adalék csupán és nem teória, hiszen a tömegkommunikáció a rendkívül bonyolult problémák egész halmazát rejti magában, ezeknek jó része mai ismereteink és koncepcióink alapján még nem kutatható olyan tudományos igényességgel, amely a mai vizsgálati módszerek és elméletek mellett a társadalomtudományoknak már sajátja; de ezen túlmenően is a tárgyalandó kérdéscsoport, a közvetlen emberi kommunikáció témája csupán egy vetület megvilágítását teszi lehetővé.
 
Írta: Buda Béla

Tartalom

Előszó
Problématörténeti áttekintés
A közvetlen emberi kommunikáció fogalom köre és jelenségei
A közvetlen emberi kommunikáció kutatásának és értelmezésének kezdetei a pszichológiában A kommunikáció modem kutatásának kezdetei és irányzatai
A kommunikáció általános elméleti modellje és a társadalmi kommunikáció rendszerének alapvonalai
A kommunikáció általános elméleti modellje – a kétszemélyes szituáció szempontjából
A társadalmi kommunikáció rendszerének alapvonalai
A közvetlen emberi kommunikáció csatornái
A verbális csatorna
A nem verbális csatornák
A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége
A közvetlen emberi kommunikáció folyamatai és dinamikája
A kommunikációs dinamika alapelvei
A metakommunikáció jelensége és szerepe
A „technikai” metakommunikáció jelenségei
A metakommunikáció „morfogenetikus” dinamikája – kapcsolatalakulás metakommunikáción át
A másik ember „képe” a személyiségben, a kapcsolat „képe” és ennek metakommunikációs vonatkozásai
A szocializáció mint kommunikációs folyamat – a személyiségzavarok kommunikációs eredete
Kutatások a kommunikáció fejlődésének folyamatairól
„Stratégia” és „taktika” a közvetlen kommunikációban – a tudatosság problémája
A közvetlen emberi kommunikáció megnyilvánulásai és szabályszerűségei a rádiós és televíziós kommunikációban
A „képletes”, fantáziabeli kommunikáció jelensége
A kommunikátor képe a személyiségben – a „sztár” jelensége és pszichológiája
A kongruencia problémái a tömegkommunikációban
A tömegkommunikációs befolyásolás problémái
A kommunikáció megnyilvánulásának és alkalmazásának fontos területei
A vezetés és a szervezeti szabályozás kommunikációs dinamikája
Az orvos-beteg kapcsolat és a pszichoterápiás kommunikáció sajátosságai
Kommunikáció a pedagógiai szituációban
A kommunikáció zavarai és kóros megnyilvánulásai
A közvetlen emberi kommunikáció promotív képességének fokozási lehetőségei
A hivatásos kommunikátor fejlesztése
A segítő és nevelő szakmák művelőinek fejlesztése
A kommunikáció kutatásának fő területei
A kommunikáció kutatásának módszertani problémái
Összefoglalás
Irodalomjegyzék