Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A pszichoanalízis nyelvei

Paraméterek

Szerző Gedo, John E.
Cím A pszichoanalízis nyelvei
Kiadó Animula Kiadó
Kiadás éve 2007
Terjedelem 152 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 963 9751 13 2
Eredeti ár:
3.200 Ft
3.040 Ft
Online kedvezmény: 5%

Az emberi közlés tárházának fajsúlyos áttekintését tartja kezében az olvasó. John Gedo ezen kötetének témája a kommunikáció természete és lehetőségei a pszichoanalitikus párbeszédben.

Leírás

Az emberi közlés tárházának fajsúlyos áttekintését tartja kezében az olvasó. John Gedo ezen kötetének témája a kommunikáció természete és lehetőségei a pszichoanalitikus párbeszédben.
Az anyag három fő részre tagolódik. Az első rész a jeltudomány (szemiotika) felől közelíti meg a kérdést, felvázolva a pszichoanalízisben megtalálható közlési módokat, a szavakban zajló terápiás párbeszéd lexikális tartalmán túli – és annál jóval fontosabb – jegyeket, mint a beszéd zenéje, a protolingvális üzenetek, a testnyelv. A második rész hat fejezetében a terápiás ülés folyamán zajló dialógus sokféle kommunikatív vonatkozása kerül nagyító alá, többek közt a „közös nyelv” kialakulása, az analitikus elrendezés, az empátia közlése, a terapeuta érzelmei stb. A harmadik részben az intrapszichés kommunikáció áttekintése következik, a szemiotika szemszögéből tárgyalva. Végül az Epilógusban a szerző közreadja a mentális fejlődésről Goldberggel közösen létrehozott hierarchikus modelljének vázlatát.
Ami nincs benne ebbe a tartalmi felsorolásban, hanem csak az olvasónak tárul fel: Gedo prezentációjának kristályos logikája, fogalmi gondolkozásának tisztasága, a tételeket illusztráló rengeteg klinikai példa, és a szerző lenyűgöző – nem túlzás, enciklopedikus! – tudása minden érintett kérdésben.
John E. Gedo, orvos, pszichoanalitikus; a négy évtizedet átfogó klinikai munkától a Chicago-i Pszichoanalitikai Intézet kiképző analitikusaként 1990-ben vonult vissza. Írásaiban (18 könyv és számtalan tanulmány) foglalt innovatív felfogása egy modern pszichoanalízis megalapozását célozza, amely képes befogadni és klinikailag is hasznosítani az idegtudomány és a pszichológia legújabb eredményeit is. Klinikai szemléletét valamennyi kötete közül legmarkánsabban A pszichoanalízis nyelvei foglalja össze.

 

Animula Kiadó, 2007.

Írta: John E. Gedo

Fordította: Bogár Krisztina

 

 

Kapcsolódó kiadványok:

John E. Gedo: A pszichoanalízis fejlődése

John E. Gedo: Az elme útvesztői

Tartalom

Bevezetés

I. rész. Pszichoanalízis és jeltudomány

Pszichoanalízis és nonverbális kommunikáció

Nonverbális üzenetek

A kommunikáció hiányosságai

Klinikai megfontolások

Protolingvális jelenségek a pszichoanalízisben

A pszichoanalízis retorikája

Protolingvális jelenségek

A csend

A működés színvonalának ingadozásai

Primitív psziché, közlés és testnyelv

A misztikus ugrás

Egy fejlődéslélektani vonal

Szomatizáció mint közlési apraxia

A beszéd mint manipuláció

Visszaélés a szabad asszociációval

A beszéd mint támadás vagy menedék

A beszéd mint ámítás

A beszéd mint provokáció

A tudat szerves fejlődése, regressziója és a tudatosság problémája

Közlés, hierarchikus modell és idegtudomány

A tudatosság kérdései           

II. rész. Az analitikus párbeszédről

A terápia mint a közös nyelv kialakítása

A „beszélgető kúráról”

A közös nyelv mint új kezdet           

Komplikációk

Az analitikus helyzet közlési csatornái

A dívány használatáról, pro és kontra

Az analízis és a gesztusnyelv

Az analitikus intervenciók formájának kérdése

Az analitikus mint a páciens hangja

Az analitikus mint szenvtelen technikus

Érzelmekkel telített intervenciók

A nyelvek keveredése az analitikus helyzetben

Empátia, újrakezdés és analitikus kezelés

A fejlődés megtorpanása és újrakezdése

Személyiségproblémák és ismétlődés

Az érinthetetlen patológia és a kommunikáció kérdésköre

Bővebben az analitikus érzelemvilágáról

Az empátia gyakorlati oldala

A külső segítség kérdése

Az empátia közlése

A trauma elkerülése megfelelő diskurzussal

Viszontáttétel, projektív identifikáció és interszubjektivitás

A korrektív emocionális élmény és a megtartó környezet

A viszontáttételről

A projektív identifikációról

A pszichoanalízis hatókörének bővülése

III. rész. Intrapszichés kommunikáció

Igazi és hamis szelf, őrült és ép elme         

A pszichotikus „magról”

A szimbolizáció kudarca

Az átdolgozás mint metafora és terápiás modalitás

A metafora

Min változtat az átdolgozás?

Az átdolgozás mint kognitív érés

Az átdolgozás mint az apraxia kijavítása

Az átdolgozás neurológiája

Összegzés

Baseball, óra-látványosság és én-észlelés

A világbajnokság

Az ön-analízis eszköze

Az analitikus toalettje           

Az analízisben megoldatlan problémák

A szabad asszociáció hatalma

Az önvizsgálat dicsérete

Epilógus        

A motiváció elméletei

Az előre programozott minták korlátai

A mentális funkciók hierarchikus modellje

A motiváció hierarchiája

Klinikai példa és összegzés

Irodalom

Név- és tárgymutató