Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A rejtőzködő egyén arca és álarcai

Paraméterek

Szerző Kaposi Márton
Cím A rejtőzködő egyén arca és álarcai
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2004
Terjedelem 304 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 963 9316 93 8
Ár:
3.360 Ft
3.192 Ft
Kedvezmény: 5%

Kaposi Márton tematikus monográfiája átfogó képet nyújt az egyéni rejtőzködés bonyolult jelenségköréről: azt mutatja be több oldalról is, miért vállalkoznak olykor egyes emberek önmaguk kilétének vagy mibenlétének álcázására.

Leírás

Kaposi Márton tematikus monográfiája átfogó képet nyújt az egyéni rejtőzködés bonyolult jelenségköréről: azt mutatja be több oldalról is, miért vállalkoznak olykor egyes emberek önmaguk kilétének vagy mibenlétének álcázására, milyen sokféle eszközt és eljárást vesznek igénybe mímelésekhez, mennyire sikeresek vagy sikertelenek ilyen természetű törekvéseik, milyen mértékben vezethet mindez személyes identitásuk válságának leplezéséhez vagy megoldásához, életformájuk egészének módosu1ásához, személyiségük kiteljesedéséhez. Az elméleti jellegű részek a rejtőzködés lényegét, legjellemzőbb típusait tárják fel; a történeti részek az egyéni rejtőzések, önmegásítások koronkénti jellegzetes megjelenésformáinak képét adják, a hagyományos társadalmakét vázlatosabban, a modern és posztmodern korszakokét részletesebben.
Az elemzéseknek elsősorban a filozófia biztosít keretet, de a pszichológia, a szociológia és a művészettudományok e szempontból fontos megállapításai is helyet kapnak, illetve módszerei is érvényre jutnak a rejtőzködő egyén életkísérleteinek és sikeres megoldásainak bemutatása során. A filozófiával, a művészetekkel és a humán tudományokkal foglalkozó kutatók, oktatók és egyetemi hallgatók kaphatnak újabb elméleti támpontokat és talán bizonyos inspirációt ahhoz, hogy a szakemberek még behatóbban elemezhessék, az érdeklődők jobban megérthessék azt az embernek nevezett különleges lényt, aki nemcsak megmutatkozni szeret, hanem elrejtőzni is hajlamos.

Tartalom

Bevezetés
Az egyéni rejtőzködés lényege és sokfélesége
Az egyéni rejtőzködés problematikája
1. A probléma felvetésének és értelmezésének történelmi szituáltsága
2. A probléma megfogalmazása napjaink elméleti konstellációjában
a) A probléma megoldását elősegítő újabb eredmények
b) A további kutatások tárgya és a megoldandó feladatok
3. A vizsgálat módszere
A rejtőzködés szituációi és formái
1. A rejtőzködés lényege és formáinak változatossága
2. A rejtőzködés átmeneti formái
a) A szigorú kötöttségek elfogadása és elutasítása
b) Az extrém kötöttség és szabadság paradoxonainak elutasíthatatlansága
3. Az egyéni rejtőzködés alapvető típusai
a) A konvencionális rejtőzködés
b) A professzionális rejtőzködés
c) Az okkazionális rejtőzködés
Szokatlan életforma – leárnyékolt én
Tudatos attitűd – tudattalan rejtőzés
A kényszerrejtőzködés
d) A perspektivikus rejtőzködés
Tudatos életmód – tudattalan rejtőzködés
Tudatos életstratégia-kísérletek
e) Az inkognitó
Az egyéni rejtőzködés történelmi megjelenésformái
Önkifejezés és rejtőzködés a hagyományos társadalmakban (Ókor, középkor, reneszánsz)
1. Az önmagát érvényesítő individuum az antikvitásban és a középkorban
a) Az egyéniség nyílt érvényesítése az antikvitásban
b) Az egyéniség közvetett érvényesítése a középkorban
2. Csúcspont és fordulat a reneszánsz korában
Az útkereső és alkalmazkodó rejtőzködés a XIX. században
1. A romantika útkereső és önigazoló rejtőzködői.
a) A korai romantika művészete az önmagát és a másikat kereső egyénről (E. Th. A. Hoffmann, Th. Gautier)
b) Az érett romantika az önmagát inkognitó révén megvalósító egyénről (S. A. Kierkegaard)
c) A kései romantika a hagyományos rejtőzködés lehetetlenségéről (G. Verdi)
d) Próbálkozások a rejtőzködés formáinak korszerűsítésére
2. Kísérletek a jó megmentésére és a rossz eltitkolására
a) Perspektivikus kísérletek a beilleszkedésre és a félrevonulásra
b) A maszkviselés ontológiai, antropológiai és személyes kényszere (Fr. Nietzsche)
c) A jó és a rossz elrejtésének szokatlan formái
3. Amikor már alig van mit elrejteni
Az értékmentő és behódoló rejtőzködés a XX. században
1. Az individualitás kiemelése és védelme a rejtőzködés változatos formái révén
a) A pszichológia és a szociológia a rejtőzködés lehetőségének alapjairól
b) A művészet az önmagát egyre nehezebben védelmező egyénről
c) Elrejtett arcok és meztelen álarcok (L. Pirandello)
d) Változó személyiség - változatlanul fontos személyiségérték
2. Az egyéniség nagyfokú feladása és közvetett védelme a spontán elrejtés tömeges módszereivel
a) Az arcnélküliség tömegessége és a gazdag egyéniség kivételessége
b) Törekvés az önállóságra és menekülés a szabadság elől
c) A bohóc és a homo ludens értékmentő kísérletei
d) Jól és rosszul felfogott lehetőségperspektívák
3. A bizarr módon védekező és végképp eltűnő egyén
a) Rejtőzködők kavalkádja Hamvas Béla „világcirkusz”-ában
b) Kísérlet az élettel és játék az életrajzzal (Max Frisch)
c) A „minimál én” visszaváltozása és eltűnése (S. Beckett és I. Calvino)
d) A személyes identitás felülvizsgálásának történelmi kényszere
A történeti áttekintés néhány tanulsága
Az egyéni rejtőzködés mint létállapot és mint életstratégia
Az egyéni rejtőzködés bonyolult jelzésfunkciója
Az egyéni rejtőzködés néhány társadalmi következménye
Rejtőzködő egyén és szabad individuum
Irodalom
I. Elméleti művek
II. Művészi alkotások
1. Szépirodalom
2. Operák
3. Filmek
Angol nyelvű kivonat