Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az egészség az életünk tartópillére

Paraméterek

Szerző Benkő Zsuzsanna – Lippai László – Tarkó Klára
Cím Az egészség az életünk tartópillére
Alcím Egészségtanácsadási kézikönyv
Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó
Kiadás éve 2019
Terjedelem 164 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5946 06 6
Eredeti ár:
1.200 Ft

A köznevelési intézmények korszerű egészségnevelése nemcsak a pedagógusok hivatásába integrálható tevékenység, hanem az iskolai védőnők, iskolaorvosok, iskolapszichológusok feladata is. Ez a kötet nagyban hozzásegíti az összes felsorolt hivatást ahhoz, hogy egymást kölcsönösen jobban értsék, megértsék, és élvezzék a közös munka, közös nyelv előnyeit, de egyúttal ki-ki jobban megtapasztalja saját kompetencia határait is.

Leírás

Ez a kötet, melyet az olvasó a kezében tart, minden pedagógus, hitoktató tanár, katekéta számára, aki részt vettek a Szeged-Csanádi Egyházmegye hosszabb, rövidebb tanár-továbbképzési rendszerében, ajánlott olvasmány, segít életben tartani a megszerzett ismereteiket és azok megvalósítására használható módszereket. Hasznos azoknak a pedagógusoknak az egyházmegye területén, akik kedvet kaptak és kapnak azoktól a kollégáiktól, akik a képzésben részt vettek, és szívesen dolgoznak velük az iskolai, iskolán kívüli egészségfejlesztő pedagógiai projektekben. Hasznos minden pedagógus számára az ország egész területén, hisz az egészség, egészségnevelés alapvető ismerete, módszertana mindenki számára megkönnyíti mindennapi életét és sikeresebbé teszi munkáját. A köznevelési intézmények korszerű egészségnevelése nemcsak a pedagógusok hivatásába integrálható tevékenység, hanem az iskolai védőnők, iskolaorvosok, iskolapszichológusok feladata is. Ez a kötet nagyban hozzásegíti az összes felsorolt hivatást ahhoz, hogy egymást kölcsönösen jobban értsék, megértsék, és élvezzék a közös munka, közös nyelv előnyeit, de egyúttal ki-ki jobban megtapasztalja saját kompetencia határait is.

A kötetben helyet kaptak a köznevelési intézetek egészségfejlesztő, egészségnevelő munkáját segítő témák, mint az egészség történeti és modern megközelítései, az egészségfejlesztés fogalma, szemléletmódja; a múlt és a jelen családjainak holisztikus egészségét alakító társadalmi jellemzőknek az ismertetése; az életmód szerepe az egészségfejlesztésben; a stressz és a holisztikus egészség kapcsolata a mindennapi terhek, jóleső izgalmak és megküzdési módok bemutatásán keresztül; a lelki egészségfejlesztés, mentálhigiéné, közösségi mentálhigiéné; a közösségi mentálhigiéné az iskolai környezetben; az egészségfejlesztés, egészségnevelés tevékenységi területei, módszerei; az óvodai és az iskolai színtéren alkalmazható egészségfejlesztő pedagógiai módszerek; a pedagógus hivatás és a pedagógus etika katolikus alapelvei.

Szerkesztette: Benkő Zsuzsanna – Lippai László – Tarkó Klára

Lektor: Dr. med. habil. Paulik Edit

Tartalom

ELŐSZÓ ELÉ (Kiss-Rigó László)

ELŐSZÓ (Benkő Zsuzsanna)

TÉKA (Prievara Dóra Katalin)

1. AZ EGÉSZSÉG TÖRTÉNETI ÉS MODERN MEGKÖZELÍTÉSE. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FOGALMA, SZEMLÉLETMÓDJA (Benkő Zsuzsanna)

1.1. Az egészség fogalmának történelmi változásai az ókortól a 20. század végéig. Paradigmaváltás az egészségről való gondolkodásunkban

1.1.1. Az ókori görögök az egészség-betegségről

1.1.2. Az egészség az Ó- és Újszövetségi tanításokban, a Bibliában

1.1.3. A 19-20. század elejének egészség-betegség dichotómiájáról

1.1.4. Az egészség paradigmaváltásának előfutárai

1.1.5. Az egészségértelmezés paradigmaváltása

1.2. Az egészséget/egészségi állapotot befolyásoló tényezők

1.3. A holisztikus egészség dimenziói. Aaron Antonovsky szalutogenetikus egészség elmélete, mint az egészségfejlesztés alapja

1.3.1. A holisztikus egészség modell

1.3.2. Antonovsky útja a szalutogenetikus „Koherencia érzet” egészség modell felé

1.3.3. A szalutogenetikus modell

1.3.3.1. Általános Rezisztencia Erőforrások (ÁRE)

1.3.3.2. Koherencia Érzet (KÉ)

1.3.4. A szalutogenetikus egészség modell az egészségfejlesztés alapja

1.4. Egészségfejlesztés

1.4.1. Az egészségfejlesztés értelmezése, definíciói

1.4.2. Az egészségfejlesztés alapjai, irányelvei

1.4.3. A WHO egészségfejlesztésének fő jellemzői

1.4.4. Az egészségfejlesztés fő módszerei

1.4.4.1. Egészségképzés

1.4.4.2. Egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, projektmenedzsment

1.4.4.3. Az önsegítő csoportok egészségfejlesztő tevékenységéről

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

2. A CSALÁDOK MÚLTJA ÉS JELENE (Benkő Zsuzsanna és Tarkó Klára)

2.1. A család fogalmi megközelítése

2.2. A család történelmi változásai

2.3. Szociológiai családelméletek

2.3.1. A harmónia és a konfliktus modell

2.3.2. Családi kapcsolati rendszer

2.4. A család támogató és veszélyeztető jellegű funkciói

2.5. A családi élet szakaszai

2.5.1. Újonnan házasodott pár, gyermek nélkül

2.5.2. Csecsemőt és/vagy kisgyermeket (születéstől 3 éves korig) nevelő család

2.5.3. Óvodáskorú (3-6 éves) gyermeket nevelő család

2.5.4. Iskolás (6-14 éves) gyermeket nevelő család

2.5.5. Serdülő (14-18 éves) gyermeket nevelő család

2.5.6. Felnövekedett gyermeket kibocsátó család

2.5.7. Magukra maradt, még aktív (dolgozó, munkahellyel rendelkező) szülők családja

2.5.8. Idős házaspár családja nyugdíjazás után

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

3. TÁRSADALMI KÖRNYEZET ÉS KISEBBSÉGEK (Tarkó Klára)

3.1. Társadalmi alrendszerek

3.2. Család – kisebbség – esélyegyenlőtlenség

3.3. Összegzés

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

4. ÉLETMÓDRÓL TUDOMÁNYOSAN A MINDENNAPOKBAN (Tarkó Klára)

4.1. Az életmód fogalma

4.2. Életmód modell

4.3. Életmód elemek

4.3.1. Kultúra, értékek, normák – hagyomány és modernitás

4.3.2. Hol, kikkel, miért és mit jelent?

4.4. Összegzés

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

5. A STRESSZ ÉS A HOLISZTIKUS EGÉSZSÉG: MINDENNAPI TERHEK, JÓLESŐ IZGALMAK ÉS MEGKÜZDÉSI MÓDOK (Lippai László)

5.1. A stressz fogalmának meghatározása, tudományos vizsgálatának fontosabb irányzatai

5.2. A stresszt kiváltó környezeti hatások sajátosságai: a stressz mint stimulus

5.3. A stressz fiziológiai, pszichés és viselkedéses következményei: a stressz mint válasz megközelítés

5.4. A stressz szubjektív: tranzakcionalista megközelítés

5.5. Egészséges stressz: létezik

5.6. Alkalmazkodás a distresszhez – Általános Rezisztencia Erőforrások (ÁRE)

5.7. Alkalmazkodás a distresszhez – megküzdési módok

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

6. A BOLDOGSÁG JELENTŐSÉGE A LELKI EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSÉBEN (Lippai László)

6.1. A lelki egészség és a holisztikus egészségmodell

6.2. Lelki egészség és boldogság

6.3. A boldogság: érzelem vagy hangulat?

6.4. Lelki egészség és boldogság: hazai helyzet

6.5. A lelki egészségfejlesztés fogalma, célja és módszerei

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

7. LELKI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS KÖZÖSSÉGI MENTÁLHIGIÉNÉ AZ ISKOLÁBAN (Kis Bernadett)

7.1. A köznevelési intézmények és a lelki egészség

7.2. A mentálhigiéné irányzatai és fogalma

7.3. A közösségi mentálhigiéné szemlélete

7.4. Mentálhigiéné és lelki egészségfejlesztés az iskolában

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

8. AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA, MINT EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ SZINTÉR: EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK (Kis Bernadett)

8.1. A köznevelési intézmények és az egészségnevelés, egészségfejlesztés

8.2. A hagyományos egészségnevelés

8.3. A korszerű egészségnevelés

8.4. Az óvodai és az iskolai egészségnevelés lehetőségei

8.5. Az óvodai és az iskolai egészségfejlesztés színtér alapú megközelítése

8.6. Ajánlások a pedagógiai gyakorlat számára

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

9. PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK A KORSZERŰ EGÉSZSÉGNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN (Mátó Veronika)

9.1. Előadás

9.2. Mozaik módszer

9.3. Drámapedagógia

9.4. Projektmódszer

9.5. Multimédia

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

10. A PEDAGÓGUS HIVATÁS ÉS A PEDAGÓGUS ETIKA KATOLIKUS ALAPELVEI (Kissné Kapocsi Erzsébet)

10.1. Az etika fogalma, tárgya és felosztása

10.1.1. Erkölcs, morál, etika, az etika részei, etikai irányzatok

10.1.2. Normatív etikai elméletek

10.1.3. Erkölcs és jog, erkölcs és vallás kapcsolata

10.2. A pedagógus hivatás és a pedagógus etika katolikus alapelvei

10.2.1. Hivatás és hivatásetika

10.2.2. A pedagógus etika mint alkalmazott hivatásetika

10.2.3. A katolikus vallás erkölcsi alapelvei

10.2.4. Pedagógus Etikai Kódex(ek)

10.2.5. Az Etikai Kódex szerepe, érvényessége. A hivatástudat

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

11. A KERESZTÉNY ETIKA ALAPJAI (Serfőző Levente)

Ellenőrző kérdések

Irodalomjegyzék

UTÓSZÓ. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A SZEGEKIF-RŐL (Barabás Hunorné)

KÖTETÜNK SZERZŐI