Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az énhatékonyság vizsgálata tipikus fejlődésű és intellektuális képességzavart mutató tanulók körében

Paraméterek

Szerző Nagyné Dr. Hegedűs Anita
Cím Az énhatékonyság vizsgálata tipikus fejlődésű és intellektuális képességzavart mutató tanulók körében
Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó
Kiadás éve 2021
Terjedelem 184 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5946 34 9
Eredeti ár:
1.600 Ft

A szerző izgalmas, járatlan úton vezeti végig olvasóit. Az intellektuális képességzavart mutató tanulók énhatékonyságát vizsgálja a tipikus fejlődésű tanulókkal összevetve. Az énhatékonyság vizsgálati modelljében alkalmazott eszközökkel hazánkban korábban nem mértek atipikus fejlődésű tanulókat.

Leírás

A szerző izgalmas, járatlan úton vezeti végig olvasóit. Az intellektuális képességzavart mutató tanulók énhatékonyságát vizsgálja a tipikus fejlődésű tanulókkal összevetve. Az énhatékonyság vizsgálati modelljében alkalmazott eszközökkel hazánkban korábban nem mértek atipikus fejlődésű tanulókat. Az önértékelés, társas támogatás, az osztályklíma és társas pozíció mérési adatai mellett megismerjük a vizsgálati csoport egyéb jellemzőit, melyek közül kiemeljük az iskolai végzettségre vonatkozó szülői elvárások, a tanuló által vágyott iskolai végzettség megismerését. A kérdőíveket, skálákat és az adatok statisztikai elemzését egyaránt tartalmazza a kötet. A szerző érdeme, hogy a tudományos megállapításokat jól érthetően fogalmazza meg, a gazdag szakirodalom közreadása további értéke a kiadványnak.

(Dr. Torda Ágnes)

Írta: Nagyné Dr. Hegedűs Anita

Lektor: Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes, Dr. Torda Ágnes, Dr. habil. Győri János

Szakmai tanácsadó: Dr. Rózsa Sándor

 

Tartalom

I. BEVEZETÉS

I.1. Fogalomhasználati megfontolások

II. ELMÉLETI BEVEZETŐ

II.1. Az énhatékonyság definiálása, konceptualizálása

II.1.1. A szociális-kognitív elmélet

II.1.2. Az énhatékonyság más változókkal való összevetése

II.1.3. Az énhatékonyság vizsgálata

II.1.4. Az énhatékonyság vizsgálati területei

II.2. Az énhatékonysági vélekedések forrásai

II.3. Az énhatékonysági vélekedések hatásai

II.4. Családi háttér és énhatékonyság

II.4.1. A család általános hatása a gyermeki énhatékonyság alakulására

II.4.2. A családi tőke, a család szocioökonómiai státusza és az énhatékonyság alakulása

II.4.3. A családi hatások szerepe az iskoláskorú gyermekek énhatékonyságának alakulásában

II.4.4. A család hatása a serdülők énhatékonyságára

II.5. Társas kapcsolatok, társas támogatás és énhatékonyság

II.5.1. A társas kapcsolatok szerepe gyermekkorban az énhatékonyság alakulásában

II.5.2. A kortársak szerepe serdülőkorban az énhatékonyság alakulásában

II.6. Iskolai teljesítmény, ismeretelsajátítás és énhatékonyság

II.6.1. Az iskolai teljesítmény, ismeretelsajátítás és énhatékonyság kapcsolatáról általánosságban

II.6.2. Az énhatékonysági vélekedések alakulását befolyásoló fejlődési jellemzők gyermekkorban

II.6.3. Iskolai teljesítmény, ismeretelsajátítás és énhatékonyság serdülőkorban

II.7. Enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató tanulók jellemzői énhatékonyságuk alakulása szempontjából

II.7.1. Enyhe fokú intellektuális képességzavar, enyhe értelmi fogyatékosság, tanulási akadályozottság viszonyának rövid fogalmi tisztázása

II.7.2. Az enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató tanulók iskolai nevelési-oktatási lehetőségei

II.7.3. Az enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató tanulók jellemzői

II.7.4. Intellektuális képességzavart mutató tanuló az osztályban

II.7.5. Az intellektuális képességzavart mutató tanulók énhatékonyságának vizsgálatára irányuló kutatások

III. A KUTATÁS BEMUTATÁSA

III.1. A mérőeszközök

III.1.1. Énhatékonyság kérdőív

III.1.2. Önértékelés skála

III.1.3. Elégedettség a társas támogatással kérdőív

III.1.4. Osztályklíma vizsgálat (osztályközösséggel kapcsolatos szubjektív tanulói vélemény)

III.1.5. Szociometria

III.1.6. Vágyott szakma kérdése

III.1.7. Szülői kérdőív

III.2. Tipikus fejlődésű tanulók énhatékonyságának vizsgálata (I. vizsgálat)

III.2.1. A vizsgálati minta jellemzése

III.2.2. A kérdőívek felvételének menete

III.2.3. A vizsgálat hipotézisei

III.2.3.1. A hipotetikus vizsgálati modell bemutatása

III.2.3.2. A vizsgálati modellhez kapcsolódó hipotézisek

III.2.3.3. A kutatás további céljai

III.2.4. Eredmények

III.2.4.1. A mérőeszközök pszichometriai jellemzőinek bemutatása

III.2.4.2. A változók közötti összefüggések

III.2.4.3. A hipotézisek beválásának vizsgálata

III.2.4.3. Modellépítés – lineáris regresszió

III.2.4.4. A modell vizsgálata

III.2.4.5. A modellre vonatkozó hipotézisek igazolása

III.2.5. Tipikus fejlődésű tanulók énhatékonyságának jellemzői (Összefoglalás)

III.3. Enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató tanulók énhatékonyságának vizsgálata (II. vizsgálat)

III.3.1. A vizsgálati minta jellemzése

III.3.2. A kérdőívek felvételének menete

III.3.3. A vizsgálat hipotézisei

III.3.3.1. A kutatás további céljai

III.3.4. Eredmények

III.3.4.1. A mérőeszközök pszichometriai jellemzőinek rövid áttekintése

III.3.4.2. A változók közötti összefüggések

III.3.4.3. A hipotézisek beválásának vizsgálata

III.3.4.4. A modell e populációra való illeszkedésének vizsgálata

III.3.5. Enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató tanulók énhatékonyságának jellemzői (Összefoglalás)

III.4. Tipikus fejlődésű és enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató tanulók énhatékonyságának összehasonlító vizsgálata (III. vizsgálat)

III.4.1. A vizsgálati minta jellemzése

III.4.2. A kérdőívek felvételének menete

III.4.3. A vizsgálat hipotézisei

III.4.4. Eredmények

III.4.4.1. Nemek szerinti különbségek az énhatékonyságban

III.4.4.2. Életkor szerinti különbségek az énhatékonyságban

III.4.4.3. Családi háttér szerinti különbségek az énhatékonyságban

III.4.4.4. Észlelt szociális helyzet szerinti különbségek az énhatékonyságban

III.4.4.5. Tanulmányi átlagérték szerinti különbségek az énhatékonyságban

III.4.4.6. Szülő által elvárt legmagasabb iskolai végzettség szerinti különbségek az énhatékonyságban

III.4.4.7. Gyermek vágyott iskolai végzettsége szerinti különbségek az énhatékonyságban

III.4.5. Hipotézisek tesztelése (Összefoglalás)

IV. DISZKUSSZIÓ

IV.1. A kutatás korlátai, kitekintés

Irodalomjegyzék

Függelék

1. függelék: A mérőeszközök elővizsgálata

2. függelék: Mérőeszközök

3. függelék: A mérőeszközök pszichometriai bemutatása

4. függelék: A vizsgálatok eredményeihez kapcsolódó táblázatok

Illusztrációk jegyzéke