Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas

Paraméterek

Cím Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas
Kiadó Akadémiai Kiadó
Kiadás éve 2002
Terjedelem 766 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 963 05 7909 x
Eredeti ár:
5.500 Ft
4.950 Ft
Online kedvezmény: 10%

A kötet az 1775-ben született jeles erdélyi magyar tudósnak, Bolyai Farkasnak állít emléket, elsősorban azzal, hogy életművének sokoldalúságát kívánja az olvasók elé tárni. Több olyan írást is közreadtunk, amelyhez nagyon nehéz hozzáférni, így ez nagyban segíti az irodalomtörténészek, matematikatörténészek, könyvtártudósok, az Erdély történetével foglalkozó kutatók, a középiskolai és a felsőoktatásban dolgozó matematikatanárok, valamint a főiskolások és egyetemi hallgatók munkáját. 

Leírás

Bolyai Farkasnak és fiának, Bolyai Jánosnak az életművét 2002-ben elemzi újra a magyar és a nemzetközi tudósvilág, ezt az évet ugyanis Bolyai-évnek nyilvánították, a 200 évvel ezelőtt született Bolyai János tiszteletére. A jelen kötet az 1775-ben született jeles erdélyi magyar tudósnak, Bolyai Farkasnak állít emléket, elsősorban azzal, hogy életművének sokoldalúságát kívánja az olvasók elé tárni. Az Akadémiai Kiadó gondozásában, Szénássy Barna jóvoltából 1975-ben jelent meg kötet Bolyai Farkas életművéről, s e szintetizáló jellegű monográfiát most egy tanulmánygyűjteménnyel szeretnénk teljesebbé tenni. A kötetben több olyan írást is közreadtunk, amelyhez nagyon nehéz hozzáférni, így ez nagyban segíti az irodalomtörténészek, matematikatörténészek, könyvtártudósok, az Erdély történetével foglalkozó kutatók, a középiskolai és a felsőoktatásban dolgozó matematikatanárok, valamint a főiskolások és egyetemi hallgatók munkáját. A kötet szól a drámaíró és műfordító, a művész és bölcselő, az akadémikus és kollégiumi tanár, a vegyész és műszaki alkotó, a közgazdász és erdész, a zeneelmélet tudósa és az orvosló Bolyairól, a sokoldalú erdélyi tudósról, a sokak által tisztelt professzorról és ezermesterről, egy különleges emberről, akinek életművét számosan csodálták, mások meg érthetetlenül tekintettek rá. Különleges csillag volt ő a magyar tudomány egén, s e ragyogó elmére emlékezünk a tiszteletére összeállított tanulmánykötetben.

 

Akadémiai Kiadó, 2002.

Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 25.

Összeállította: Gazda István

Lektor: Filep László

Tartalom

ELŐSZÓ (Gazda István)

I. RÉSZ – IGAZSÁG ÉS SZERETET ÉLETÚTJA

„...sok gonddal élek napról-napra...” Bolyai Farkas önéletírása (1840)

Bolyai Farkas életrajzához (Schmidt Ferenc – Paul Stackel)

A BOLYAI CSALÁD

A bolyai Bolyai család (Rónay Elemér)

Bolyai János gyermekei (Oláh-Gál Róbert)

Bolyai János unokái és azok leszármazottai (Dániel Gáborné)

A CSALÁDTAGOK BOLYAI FARKASRÓL

Bolyai János édesapjáról, Bolyai Farkasról (közli: Brassai Sámuel – Jelitai József – Paul Stackel)

Bolyai Gergely édesapjáról, Bolyai Farkasról (közli: id. Szily Kálmán)

Ifj. Bolyai Gáspár visszaemlékezése nagyapjára, Bolyai Farkasra (1901)

BOLYAI FARKAS A KORTÁRSAK, BARÁTOK, TANÍTVÁNYOK EMLÉKEZETÉBEN

Döbrentei Gábor levele Kazinczy Ferenchez (1818)

Tanárom, Bolyai Farkas (1846) (Koós Ferenc)

Öreg barátom... (Szász Károly)

Míg élnek, gúny, irigység, megvettetés küzdelmük koszorúja (Kőváry László)

Látogatásom Bolyai Farkasnál (1856) (Prielle Kornélia)

Albisi Bod Péter visszaemlékezése (közli: Brassai Sámuel)

Mentovich Ferenc visszaemlékezése (1856)

Teleki Ferenc gr. visszaemlékezése (1856) (közli: Szily Kálmán)

Kemény György br. visszaemlékezése (közli: Bedőházi János)

Bolyai Farkas festő barátja, Szabó János (Árvay Árpád)

Brassai Sámuel visszaemlékezése (1886)

Az első tengerentúli megemlékező, G. B. Halsted (1896) (közli: Filep László)

ÍGY ÉLT BOLYAI FARKAS

Bolyai Farkas lakása (Hints Elek)

Bolyai Farkas előadási és társalgási modora, barátai s természete; termete, alakja, öltözete, életrendszere (Koncz József)

Politikai nézete

Termete, alakja, öltözete, életrendszere

A Bolyaiak jövedelme (Oláh-Gál Róbert)

Bolyai-anekdoták

Ki lett volna bátor repülni utánad? (Réthy Lajos)

A TISZTELŐK BOLYAI FARKASRÓL

Marosvásárhely (Molter Károly)

A Bolyai emlékkő felavatása 1884-ben (Nemes Ödön)

A Bolyai-ház lebontása (Ady Endre)

Sas és Sasfiók (Kosztolányi Dezső)

Bolyai Farkas életfilozófiája (Dávid Lajos)

Bolyai Farkas ideg világáról (Schaffer Károly)

KÖZÉPISKOLAI ÉVEI

„...ritka jelességű Examen tartaték...” Nyilvános vizsgája a Kolozsvári Református Kollégiumban, 1792-ben (közli: Oláh Anna)

Bolyai Farkas neve régi színlapokon (Enyedi Sándor)

„Cselekedj, védd magad saját érdekedben". Bolyai Farkas emlékkönyvének erdélyi lapjaiból (közli: Oláh Anna – Zárug Péter Farkas)

EGYETEMI ÉVEI

Bolyai Gáspár levele fiához, Bolyai Farkashoz (közli: Réthy Lajos)

Ifj. Kemény Simon br. levele Bolyai Gáspárhoz (1799) (közli: Szabó Péter)

Emlékeim ifj. Kemény Simon báróról és Bolyai Farkasról (1858) (Vajda Dániel)

Marosvásárhelytől Göttingáig (Sarlóska Vince Ernő)

Gauss és Bolyai (Wolfgang Sartorius von Waltershausen)

A két göttingai diák (Németh László)

Régi magyarok Göttingában (Futaky István)

Látogatás Gaussnál (Mentovich Ferenc)

„Ha érdemesen élünk, érdemesen teszünk”. Bolyai Farkas bécsi, jénai, göttingeni és pesti peregrinációs emléklapjaiból (közli: Oláh Anna – Zárug Péter Farkas)

II. RÉSZ – AZ IGAZNAK LEÁNYA A SZÉP MŰVEI

Bolyai Farkas életében megjelent szépirodalmi és tudományos könyvei, dolgozatai, emlékbeszédei és más nyomtatott anyagai (összeáll: Gazda István)

KÖNYVTÁRÁRÓL

Bolyai Farkas könyvtára (Fráter Jánosné)

A Bolyaiak könyvtára (Deé Nagy Anikó)

A rekonstrukció

A Bolyai Téka összegyűjtése

A könyvhagyaték jelentősége

A Teleki-Bolyai Könyvtárban őrzött könyveik

A DRÁMAÍRÓ ÉS MŰFORDÍTÓ

Az első magyar drámai pályázat (Toldy Ferenc)

AKIT A MÚZSA SZERELME ELRAGAD

Bolyai Farkas: Édes hazám! Az Öt Szomorú Játék előszava

Szomorújátékainak bírálata (1818) (Döbrentei Gábor)

Bolyai Farkas és a szépirodalom (Kristóf György)

Bolyai Farkas A párisi per című érzékenyjátékának forrásáról (Kerényi Ferenc)

A filozófiai ihlet szerepe: a drámaíró Bolyai Farkas (Rohonyi Zoltán)

EGY PRÓBATÉT AZ EMBERRŐL

Bolyai Farkas elfelejtett Schiller-fordításai (Vita Zsigmond)

Bolyai Farkas irodalmi munkásságának összegzése (Kozma Béla)

A BÖLCSELŐ

Bolyai Farkas: Igazság és szeretet

Bolyai Farkas: Újabb gondolatok az igazságról és szeretetről

Bolyai Farkas: A lélek két fő tehetségei

Bolyai Farkas: Szemérmes és szerény az erény

„...könnyebb új földre kertet plántálni, mint egy rosszul gyökerezettet még elébb irtani”... Tanévnyitó, ünnepi és gyászbeszédeiből (közli: Oláh Anna, Koncz József, Tonk Sándor)

A ZENEELMÉLET TUDORA

Bolyai Farkas és a zene (Benkő András)

A zene helye, szerepe a két Bolyainál

A MŰVÉSZ

Bolyai Farkas festményei (Gulyás Károly)

Bolyai Farkas, a művész (M. Kiss Pál)

III. RÉSZ – A MATHÉZIS, AZ A GYERTYA. TUDÓSTÁRSASÁGOK VONZÁSÁBAN

Bolyai Farkas és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság (Jancsó Elemér)

Bolyai Farkas erdélyi akadémiai tervezete (1806) (Szerényi József)

Bolyai Farkas akadémiai levelező tagságának történetéhez (Ács Tibor)

Akadémiai levelező tagsági oklevele

Bolyai Farkas: Marosszéki lakodalmi szertartások (1834)

Döbrentei Gábor levele Bolyai Farkashoz (1836) (közli: Koncz József)

Bolyai két akadémiai kritikája (Vekerdi László)

A tudós matematikus és a Tudós Társaság

A KOLLÉGIUMI TANÁR

Meghívása a kollégiumba (közli: id. Szily Kálmán)

Bolyai Farkas kollégiumi professzori székfoglaló beszéde (1804) (közli: Perényi József)

Bolyai, a tanár (Koncz József)

Bolyai és albisi Bod Péter (Abafáy Gusztáv)

Bolyai és a nyugdíjintézet (Jelitai József)

A MATEMATIKA TANÁRA

Bolyai Farkas pedagógiai nézetei és felfogása a matematika tanításáról (Weszely Tibor)

Bolyai Farkas: Az Arithmetica Eleje. Részlet az 1830-ban megjelent tankönyvének előszavából

A TUDÓS MATEMATIKUS

Bolyai Farkas: Előfizetési felhívás a Tentamenre (közli: Paul Stackel)

Bolyai Farkas: A Tentamen kiadásának segítői

Hatalmas, Szellem Te, Fent lebegsz (Réthy Mór)

A Tentamen tudományos jelentősége (Szénássy Barna)

Brassai Sámuel véleménye a Tentamenről (1886)

Bolyai Farkas: A lehetetlennel párosuló lehetetlen, avagy az arithmetika alapjai (1851)

Bolyai Farkas, a modern geometriai felfogás atyja (Suták József)

Bolyai Farkas számelméleti vizsgálódásaiból (Kiss Elemér)

Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei (Kiss Elemér)

Bolyai Farkas ismeretlen levele id. Szász Károlyhoz (közli: Fráter Jánosné)

Megjegyzések Bolyai Farkas egy körpakolási feladatához (Szabó Péter Gábor)

Egy körpakolási feladat a 'Tentamen'-ben

Kendeffy Károly diákjegyzetéből

BOLYAI FARKAS A MAGYAR NYELVRŐL ÉS A MAGYAR MATEMATIKAI SZAKNYELVRŐL

Bolyai Farkas: A nemzeti nyelvről, köznyelvről és szaknyelvről (1833)

Bolyai Farkasnak az 1834-es Mathematikai Műszótárban szereplő szakkifejezései (közli: Gazda István)

BOLYAI FARKAS ÉS BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI HAGYATÉKÁRÓL

Adalékok a két Bolyai fölfedezésének történetéhez (Szénássy Barna)

Bolyai-iratok az Akadémián (Fráter Jánosné)

A FIZIKA TANÁRA ÉS KUTATÓJA

Bolyai Farkas, a fizikatanár (Gündischné Gajzágó Mária)

A kéziratos fizikai jegyzetekből (közli: Gündischné Gajzágó Mária)

Két fejezet az alkalmazott fizikából

„A harang nehéz járása okának megvizsgálása”. Bolyai Farkas tanulmánya a harangszó fizikájáról (Oláh Anna)

Miért nem szól Vásárhelyen a várbeli Nagytemplom mellett lévő torony harangja?

„az Ocular (...) a vénségnek a szemit visszaadta”. Bolyai Farkas lencseelmélete (Oláh Anna)

Bolyai Farkas tanulmánya a fókusztávolság méréséről és kiszámításáról

Bolyai Farkas feljegyzései az üveglencsék fókusztávolságának méréséről és kiszámításáról

A csillagászati ismeretek tanára

A fizika óráján készült diákjegyzet néhány csillagászati fejezete (közli: Gündischné Gajzágó Mária)

A VEGYTAN TANÁRA ÉS KUTATÓJA

A vegyész Bolyai Farkas (Hints Miklós)

„feketén fixálok”. Bolyai Farkas – a képrögzítés erdélyi úttörője (Oláh Anna)

„...hogy a forrás meginduljon, valami fermentumnak kell hozzájárulni...”. Bolyai Farkas borkémiája (közli: Oláh Anna)

A borkémia fejlődéstörténetének fontosabb állomásai

Borkémiai feljegyzéseiből

Szemelvények ismeretlen diák jegyzetéből, a papír vízjele: 1832

POMOLÓGUS, KERTÉSZ, ERDŐSZ, BORGAZDA, BORORVOS

Pomológus, kertész

„...oltóskolák, plántálás sok évet elvevő szenvedelembe vittek...” A gazdálkodó Bolyai Farkas (Oláh Anna)

A domáldi vízesés

A domáldi patakszabályozás

'Populáris mathesis', avagy tudományos kertészeti előadások Bolyai matematika óráin

Bolyai Farkas matematika óráján készült diákjegyzet néhány fejezete

Részletek albisi Bod Péter diákjegyzetéből

Faültetésre, határkijelölésre vonatkozó gyakorlati tanácsok Bolyai Farkas nyomtatásban megjelent mértankönyvéből

Bolyai híressé lett gyümölcskertész tanítványai

A két Bolyai domáldi haszonbérszerződési tervezete (közli: Jelitai József)

A tündérkert elmúlása

Bolyai Farkas: Úr-bér, kárpótlás, egyesület. (Egy szó az úrbérről) (közli: Sarlóska Ernő – Gazda István)

Erdősz

Bolyai törekvései az erdészi pályára (Szabó Péter)

„Szándékom, hogy Őfelsége dicső uralma fényében az elhanyagolt táj felvirágoztatva megújult lélekkel élhessen”. Az erdőmérnöki pályázatához mellékelt iratok magyar fordításban (Oláh Anna – Tonk Sándor)

Borgazda, bororvos

„A pince legyen tiszta, távol szekérzörgéstől, mely ecetesedést okoz”. Bolyai Farkas borászati munkássága (Oláh Anna)

Bolyai Farkas pince- és borkezelési feljegyzései

A pasztőrözés előtörténetéből

Borszállítás Domáldtól Göttingenig

Léczfalvi Vajda Dániel és Kemény István báró

Vajda és Bolyai

DOCTORNAK IS OLY NAGY

„...betegeket elektrizáló, s általában doctor is olyan nagy, hogy a rendes doctorokat elhagyva számosan is sikerrel hozzá folyamodtak...”. Bolyai Farkas – a gyógyító (Oláh Anna)

A magnetizáló

Egészségügyi oktatása – katedrán és levélben

Szemelvények egy diákjegyzetből

Szemelvények gyógyászati vonatkozású leveleiből

„Marjulás ellen ecetes korpa”. Szemelvények kéziratos hagyatékában lévő gyógykészítmény-leírásaiból (Oláh Anna)

Toldalék azokhoz, melyek a kemencéknél a szemre nézve mondattak

Más gyógyszerek

Külsőleg használatos szerek ízületi, baleseti bántalmakra

„...vigyázván a gyermeket további erősödésében...”. Bolyai Farkas a csecsemőgondozásról, dajkaságról (Oláh Anna)

Bolyai Farkas: Gondoskodás a kisdedről

Bolyai Farkas anyavédelmi előírásáról (Hints Elek)

„Cholerás házban clor gőz”. Bolyai Farkas feljegyzései a kolera tüneteiről és gyógykúrájáról (közli: Oláh Anna)

FÖLÖSLEGES ERŐMÍVESKEDÉS?

A műszaki gondolkodó (id. Szily Kálmán)

Önhajtotta szekere (Koncz József)

„Kiáradást mi okoz?” Bolyai Farkas folyószabályozási feljegyzéseiből (Oláh Anna)

MINT KEMENCEMESTER IS ORSZÁGSZERTE HÍRES

„A tűznek mindenik használatában megkívántatik”. Bolyai Farkas – a kemencemester (Oláh Anna)

Bolyai kézirata, a Kemence-tan

A Bolyai-kemencék

A kemencemesterség oktatója

A Dániel-kályha és a Bolyai-kemence összefüggései

A Bolyai-Dániel-kemencék története térben és időben

Bolyai Farkas levele kemence ügyben (1840) (közli: Gulyás József)

Bolyai Farkas: Kemence-tan (részletek) (közli: Oláh Anna)

IV. RÉSZ – AZ IDŐ RÁNCOKKAL ÍR

Bolyai Farkas: Jelentés (1855)

Bolyai Farkas szeme (Fodor Ferenc – Tófalvi Zoltán)

Bolyai Farkas szemsérülése

Szemészeti gyógyszerei

Bolyai Farkas életmódja, betegségei, halála (Hints Elek)

Bolyai Farkas betegségei

Bolyai utolsó napja (Vass Tamás)

Halotti anyakönyvi bejegyzés

A Vasárnapi Újság nekrológja

A Kolozsvári Közlöny nekrológja

Bolyai halálára (Ilyés Béla)

A Bolyaiak exhumált földi maradványai (Hints Elek)

Bolyai Farkas koponyája

Bolyai János koponyájának maradványai

Bolyai Farkas és Bolyai János kihantolási jegyzőkönyve

A Bolyaiak drámája (Németh László)

Bolyai Farkas öröksége (Tonk Sándor)

V. RÉSZ – TÖBB ÍRÓ KÉSZÜL, MINT OLVASÓ

KÉZIRATAI

„...nyomtatásaimat míg lehet folytatva...”. A Marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár állományában lévő Bolyai Farkas kézirathagyaték repertóriuma (összeáll.: Oláh Anna)

JEGYZETEK

NÉVMUTATÓ

Kapcsolódó kiadványok

Raktáron
1.990 Ft 1.890 Ft