Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Fejlesztési eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára

Paraméterek

Szerző Paraszkay Sára
Cím Fejlesztési eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára
Kiadó ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Kiadás éve 1996
Terjedelem 320 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN BGGYFK11
Eredeti ár:
1.900 Ft
1.805 Ft
Online kedvezmény: 5%

A kézikönyv azoknak a hallgatóinknak készült, akik választott szakterületükön a gyengénlátók és aliglátók gyógypedagógiai tanárai, illetve egyéni fejlesztést tervező és végző terapeuták lesznek.

Leírás

A kézikönyv azoknak a hallgatóinknak készült, akik választott szakterületükön a gyengénlátók és aliglátók gyógypedagógiai tanárai, illetve egyéni fejlesztést tervező és végző terapeuták lesznek. A kötetet olyan tiflopedagógus kollégák írták, akik évtizedes iskolai gyakorlattal rendelkeznek a gyengénlátók iskolájában. Kipróbált és igazolt módszereiket, tapasztalataikat adják közre. Ajánljuk a könyvet azoknak a kollégáknak is, akik a látássérültek pedagógiája területén mélyebb mesterségbeli ismeretekre szeretnének szert tenni az aliglátók és gyengénlátók képességeinek egyénileg differenciált fejlesztése terén. Különösen hasznos azoknak a fiatal tiflopedagógusoknak, akik nevelőtanári feladatokat látnak el a gyengénlátók diákotthonaiban, illetve az aliglátók fejlesztő foglalkozásait vezetik. E könyv egy jelentős előrelépés azon az úton, amelyet tanszékünk a tananyag és szakirodalom megújításával, az oktatás színvonalának emelése érdekében kitűzött. Ezúton is köszönjük a gyengénlátók budapesti iskolájában és diákotthonában dolgozó kollégáknak a főiskolai hallgatók képzéséhez nyújtott segítségét.

Szerkesztette: Paraszkay Sára

Tartalom

Ajánlás
Bevezetés
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
Mozgásfejlesztés (Gyengénlátók speciális testnevelése) (Kecskeméti Klára)
A testnevelés speciális feladatai
Tájékozódás fejlesztése
Mozgáskoordináció fejlesztése
Térérzék fejlesztése
Egyensúlyérzék fejlesztése
Reakció-képesség fejlesztése
Finommotoros mozgás fejlesztése
Testtartásjavító gyakorlatok
Centrális látást elősegítő gyakorlatok
Perifériás látás fejlesztése
Fixálási gyakorlatok
A két szem szinkronmozgásának javítása
Módszertani javaslatok a mozgásnevelés területén
Tájékozódásra nevelés (Aliglátók megtanítása a fehér bot használatára) (Milbich Mihályné)
A tájékozódásra nevelés oktatásának szükségessége a gyengénlátók általános iskolájában
A rászoruló tanulók kiválasztása
A tájékozódásra nevelés részletes programja csoportokra bontva
Elérendő célok
A tanuló megismerése
A tájékozódás képességének fejlesztése
Javaslatok a tér- és iránygyakorlatok végzéséhez
Készségfejlesztő gyakorlatok
A hosszú fehér bot használata
Technika, közlekedés zárt térben
Tájékozódás a szabadban
Járműveken való közlekedés, megállókeresés
Tájékozódás különböző élethelyzetekben
A kéz finommozgásának fejlesztése (Paraszkay Sára)
A fejlesztés feladatai és színterei
Fejlesztő gyakorlatok 5-6 évesek számára
Fejlesztő gyakorlatok 8-10 évesek számára
Fejlesztő gyakorlatok 11-14 évesek számára
Módszertani és szervezési javaslatok
A finommozgás fejlesztését szolgáló speciális feladatlapok típusfeladatai
Formák kiszínezése
A kiszínezés alkalmazása
Átírási, átrajzolási feladatok
Pontösszekötési feladatok
A pontösszekötés alkalmazása
Hiányos ábrák kiegészítése
A hiánykiegészítés alkalmazása
Lendületes vonalvezetési feladatok
Szépírási feladatok
Szépírási gyakorlatok dőltbetűs íráshoz
Látásnevelés (A látási érzékletek kérgi feldolgozásának javítása) (dr. Patzkó Gyögyné)
A látóképesség maximális hasznosítása
A látásnevelés célja
A látásnevelés feladatai
Látásnevelésre szoruló tanulók kiválasztásának szempontjai
A fejlesztő foglalkozások anyaga
Színészlelés fejlesztése (Csak színlátóknak!)
Formaészlelés fejlesztése
Térészlelés fejlesztése
Vizuális figyelem fejlesztése
Vizuális emlékezet, képzelet fejlesztése
Vizuális gondolkodás fejlesztése
Vizuális ábrázolás fejlesztése
Akaratlagos szemmozgások gyakorlása
Fixációs gyakorlatok
Akkomodációs gyakorlatok
A periferiális látás fejlesztése és felhasználása
Pihentető eljárások
A látás kiegészítése, helyettesítése más érzékszervek segítségével
Színvakok, színtévesztők problémáinak megoldása
A korrekciós látásnevelés szervezése a speciális iskolákban
Felhasználható kiadványok, eszközök
Feladatlapminták az alsó tagozat látásneveléséhez
Látásnevelés felső tagozaton (Kiegészítés) (Fodor Jánosné)
A korrekciós látásnevelés szervezése és módszerei
A látási funkciók javítását szolgáló szemtorna (Bates-Schneider módszere alapján) (Paraszkay Sára)
A gyakorlatok leírása
Lazító gyakorlatok
Pihentető gyakorlatok
Vizualizációs gyakorlatok
Szemmozgató izomtorna
A centrális látást fejlesztő koncentrációs gyakorlat
Fényadaptációs gyakorlat
Módszertani ajánlások
Eszközszükséglet
KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
Az olvasási készségfejlesztés differenciált eljárásai (Paraszkay Sára)
Az olvasástanítás nehézségei a gyengénlátók oktatásában
Az olvasási nehézségek diagosztizálása a felmért adatok alapján
Látásnevelő olvasástechnikai fejlesztőprogram (Ötvös Éva)
Célkitűzés
A gyakorlóanyag feladattípusai
A speciális feladatlapok típusfeladatai
Ajánlott tervezési és szervezési eljárások
Ajánlott módszerek
Összegzés
Olvasási feladatlapminták a „Látásnevelő olvasástechnikai fejlesztőprogram”-hoz
Olvasástechnikai felzárkóztató program az olvasás és nyelvhasználat zavaraival küzdő gyengénlátó tanulók számára (Mándi Tiborné)
Vázlat
A program szükségessége
A terápia megkezdése előtt javasolt vizsgálatok
Útmutató a gyengénlátó tanulók dyslexia prevenciójához, reedukációjához
Általános elvek
Korai fejlesztés, prevenció
Iskoláskorúak reedukációja
A preventív és reedukciós program sajátos menete a gyengén látó gyermekeknél
Szövegértés fejlesztése
Illusztrációk
Szókincsvizsgálat – alsó tagozat (Meixner Ildikó nyomán)
Szókincsvizsgálat – felső tagozat
Képgyűjtemény a dyslexia megelőzéséhez, terápiájához
Mássalhangzók hívóképei a betűtanítást megelőző előkészítő időszakhoz
(hanganalízis)
Történeteket ábrázoló képsorok „A”
Történeteket ábrázoló képsorok „B”
Hanganyag a dyslexiás gyermek beszédműveléséhez és beszédfejlesztéséhez
Az olvasástechnika fejlesztésének egyéb lehetőségei
Kompenzáló olvasási fejlesztőprogram aliglátók számára (Paraszkay Sára)
A kompenzáló program irányelvei
Kompenzáló olvasásfejlesztési gyakorlatok
A fejlesztőprogram tervezése és fejlesztése
Ajánlott módszerek
Braille írás és olvasás tanítása aliglátók számára (Molnár Csilla)
Módszertani ajánlás a Braille-olvasás tanítás programhoz
A Braille-írás és olvasás tanításának programja
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Gyengénlátó gyermekek nevelési problémai (Paraszkay Sára)
Viselkedési zavarok a gyengénlátó gyermekek körében
Az iskola és a diákotthon légkörét meghatározó tényezők
Biztonságérzet
Jó hangulat
Aktivitás
Az emberi kapcsolatok szerepe a személyiségfejlesztésben
Az iskola és család kapcsolatának a szerepe a nevelésben
Csoportfoglalkozások
Egyéni foglalkozások
A „Világjáték” terápiás célú alkalmazása a gyengénlátó gyermekek személyiségfejlesztésében (Paraszkay Sára)
A „Világjáték” rövid ismertetése
Alkalmazkodás a gyermek látóképességéhez
Módszertani tanácsok
FOTÓILLUSZTRÁCIÓK