Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Feladatok a szóbeli érettségire magyar nyelvből (középszint)

Paraméterek

Szerző Morvay Zsuzsanna
Cím Feladatok a szóbeli érettségire magyar nyelvből (középszint)
Alcím Megoldókulccsal
Kiadó Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve 2008
Terjedelem 206 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 16 4225 4
Eredeti ár:
990 Ft
891 Ft
Online kedvezmény: 10%

Átláthatóság és sokszínűség jellemzi a feladatok összeállítását, ezért a kötet kiválóan alkalmas órai munkára is. Az érettségire készülő diákoknak pedig a hasznos és elengedhetetlen ismereteken túl az érdekes és színes gyakorlatok segítik az anyag rögzítését, rendszerezését, egyszóval a sikeres vizsgára való felkészülést.

Leírás

Morvay Zsuzsanna új kötete a közkedvelt „narancssárga” könyv párja. A már jól ismert alaposság mellett, átláthatóság és sokszínűség jellemzi a feladatok összeállítását, ezért a kötet kiválóan alkalmas órai munkára is. Az érettségire készülő diákoknak pedig a hasznos és elengedhetetlen ismereteken túl az érdekes és színes gyakorlatok segítik az anyag rögzítését, rendszerezését, egyszóval a sikeres vizsgára való felkészülést.
 
MK-4225-9
Írta: Morvay Zsuzsanna
Lektor: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
 
Kapcsolódó témakör:

Tartalom

Előszó
Ember és nyelv
A nyelvi jel, a nyelv mint jelrendszer
A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése
Nyelv és gondolkodás; a nyelv mint az egyén, illetve mint a közösség alkotása
Kommunikáció
A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái
Az egyéni és a tömegkommunikáció alapvető jellegzetességei
A tömegkommunikáció műfajainak és hatáskeltő eszközeinek felismerése és értékelése
A magyar nyelv története
A magyar nyelv eredete és rokonsága, a nyelvrokonság bizonyítékai
Nyelvtörténeti korszakaink
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
A nyelvújítás fogalma, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása
A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése
Nyelv és társadalom
A mai magyar nyelvváltozatok
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái
A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre
Nyelvi szintek
A magyar beszédhangok rendszere, a hangok találkozásának törvényszerűségei
A magyar nyelv szófaji rendszere: alapszófajok, viszonyszók és mondatszók
A magyar helyesírás alapelvei
A magyar határozórendszer
A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában
A szintagma mint nyelvi egység, a szintagmatikus szerkezet típusai
A mondatrészek fogalma, fajtái
A mondat fajtái szerkesztettség és modalitás szerint
A mellérendelő összetett mondatok tartalmi-logikai viszonyai
Főmondat és mellékmondat grammatikai viszonyai az alárendelő összetett mondatban
A szöveg
A szöveg egységének összetevői, a szövegkohézió fajtái, eszközei
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra
A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szövegértelmező szerepe
Az elektronikus média hagyományos (rádió, televízió) és új közlésmódjai (online televíziózás, rádiózás, internetes sajtóportálok)
A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (kérvény, pályázat, önéletrajz, névjegy stb.)
A retorika alapjai
A retorikának mint a szónoklás tudományának jelentősége, alkalmazási területei
A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
Az érvelés beszédhelyzete és eszközei
Stílus és jelentés
A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és jelentés viszonya alapján
A stílusárnyalatok szerepe és felismerése a szövegben
A társalgási stílusréteg sajátosságai
A tudományos és a szakmai stílusréteg jellegzetességei
A publicisztikai stílusréteg főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjelenítés közlésértéke
Objektivitás és szubjektivitás, tény és vélemény stílusbeli különbsége a tömegkommunikációban
A közélet színterei, a hivatalos és a szónoki stílusréteg eszközei, kritériumai
A képszerűség stíluseszközei és hatása a szépirodalmi stílusban
A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése: az egyszerűbb alakzatok fajtái és hatásuk
Megoldókulcs