Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Helyesírási önképző

Paraméterek

Szerző Hernádi Sándor
Cím Helyesírási önképző
Alcím A magyar helyesírás szabályai új, 12. kiadása alapján
Kiadó Móra Ferenc Könyvkiadó
Kiadás éve 2016
Terjedelem 277 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 415 506 5
Ár:
2.499 Ft
2.124 Ft
Kedvezmény: 15%

Egy legendás könyv átdolgozott és felújított változatát tartja kezében az olvasó: a Helyesírási önképző csaknem négy évtizede segít gyerekeket és felnőtteket abban, hogy helyesírási tudásukat tökéletesítsék, anyanyelvüket minél jobban megismerjék.

Leírás

Egy legendás könyv átdolgozott és felújított változatát tartja kezében az olvasó: a Helyesírási önképző csaknem négy évtizede segít gyerekeket és felnőtteket abban, hogy helyesírási tudásukat tökéletesítsék, anyanyelvüket minél jobban megismerjék. Az eddig megjelent kiadásokkal ellentétben jelen kötet a legújabb helyesírási szabályzaton alapul (A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás, Akadémiai Kiadó, 2015), és korszerű segédkönyvként használható mind az oktatásban, mind az önképzés során. A mű nem csupán ismerteti a szabályokat, de segít begyakorolni azok alkalmazását is, mégpedig példasorok és készségfejlesztő feladatok segítségével. Nem hiányoznak a kötetből az összefoglaló áttekintések sem. Az önellenőrzést a fejezetek végén található megoldókulcs teszi lehetővé.
 
Lektor: Keszler Borbála 

Tartalom

Ajánlás
A megvadult írógép
Útmutató
Milyen a magyar helyesírás?
A hangjelölés tudnivalói
A magánhangzók jelölése
Példasorok
A toldalékok és egyes utótagok magánhangzóinak időtartama
A szótövek és a tőváltozatok magánhangzóinak időtartama
Szóvégen
A hangsúlyos szótagban
A tőváltozatok alakjaiban
Változatlan időtartam
Változó időtartam
Az időtartam jelentéseket különít el
Teljes azonosalakúság
Szabályok, törvényszerűségek
A toldalékok és egyes utótagok magánhangzóinak időtartama
A szótövek és a tőváltozatok magánhangzóinak időtartama
Szóvégen
A hangsúlyos szótagban
A tőváltozatok alakjaiban
Változatlan időtartam
Változó időtartam
Az időtartam jelentéseket különít el
Teljes azonosalakúság
Feladatok
Kulcs
A mássalhangzók jelölése
Példasorok
Mássalhangzók a toldalékos szavakban
Az igeragozásban
A névszóragozásban
Az igeképzésben
A névszóképzésben
Mássalhangzók a tőszókban
A szójelentések és -alakok megkülönböztetése
Teljes azonosalakúság
Szabályok, törvényszerűségek
Mássalhangzók a toldalékos szavakban
Az igeragozásban
A névszóragozásban
Az igeképzésben
A névszóképzésben
Mássalhangzók a tőszókban
A szójelentések és -alakok megkülönböztetése
Teljes azonosalakúság
Feladatok
Kulcs
A j hang jelölése
Példasorok
j betű a toldalékban, ly a szó kezdetén
ly a szó belsejében
lya, lye a szó végén
ly a szó végén
A hangűrtöltő szervetlen j hang
A hangjelölés jelentéselkülönítő szerepe
A j hangra végződő szavak toldalékolása
Szabályok, törvényszerűségek
j betű a toldalékban, ly a szó kezdetén
A hangűrtöltő szervetlen j hang
A hangjelölés jelentéselkülönítő szerepe
A j hangra végződő szavak toldalékolása
Feladatok
Kulcs
Mássalhangzók az összetett szavakban
Példasorok
Azonos hangok, betűk az összetétel tagjainak határán
Különböző hangok az összetétel tagjainak határán
Magán- és mássalhangzó az összetétel tagjainak határán
Szabályok, törvényszerűségek
Azonos hangok, betűk az összetétel tagjainak határán
Különböző hangok az összetétel tagjainak határán
Magán- és mássalhangzó az összetétel tagjainak határán
Feladatok
Kulcs
Idegen szavaink hangjelölése
Példasorok
Magánhangzók
Az időtartam megkülönböztető szerepe
Mássalhangzók
A hangjelölés és az időtartam megkülönböztető szerepe
Teljes azonosalakúság
Szabályok, törvényszerűségek
Magánhangzók
Az időtartam megkülönböztető szerepe
Mássalhangzók
A hangjelölés és az időtartam megkülönböztető szerepe
Teljes azonosalakúság
Feladatok
Kulcs
Hangjelölés az idegen nevekben
Példasorok
Nincs néma betű a név végén
Kettőzött betű a név végén
Néma betű a név végén
A tőbeli magánhangzó időtartama
A hangjelölés megkülönböztető szerepe
Szabályok, törvényszerűségek
Nincs néma betű a név végén
Kettőzött betű a név végén
Néma betű a név végén
A tőbeli magánhangzó időtartama
A hangjelölés megkülönböztető szerepe
Feladatok
Kulcs
Hangjelölés a magyar családnevekben
Példasorok
Hangjelölés és kiejtés
Szabályok, törvényszerűségek
Hangjelölés és kiejtés
Feladatok
Kulcs
A rövidítések és a mozaikszók
A rövidítések és a mozaikszók
Példasorok
A rövidítések
A mozaikszók – a betűszók és a szóösszevonások
Az íráskép megkülönböztető szerepe
Szabályok, törvényszerűségek
A rövidítések
A mozaikszók – a betűszók és a szóösszevonások
Az íráskép megkülönböztető szerepe
Feladatok
Kulcs
A kezdőbetű
A kezdőbetű
Példasorok
Személynevek
Állatnevek
Földrajzi nevek
Földrajzi nevekből származó melléknevek
Állam- és intézménynevek
Címek
Az íráskép megkülönböztető szerepe
Teljes azonosalakúság
Állam-, államrész- és intézménynevek, címek toldalékolása
Szabályok, törvényszerűségek
Személynevek
Állatnevek
Földrajzi nevek
Földrajzi nevekből származó melléknevek
Állam- és intézménynevek
Címek
Az íráskép megkülönböztető szerepe
Teljes azonosalakúság
Állam-, államrész- és intézménynevek, címek toldalékolása
Feladatok
Kulcs
A külön- és az egybeírás
A külön- és az egybeírás
Példasorok
Alakváltó kifejezések
Az igekötős ige
Más szófajok és helyzetek
Jelzős szerkezetből képzett melléknevek
Alakilag jelöletlen (tárgyas, határozós és birtokos) kifejezések
Alakőrző kifejezések
Földrajzi tulajdonnevek
Számnevek
Névmások
Határozószók
Névutók
Jelentések elkülönítése
Az íráskép áttekinthetőbbé tétele
Szabályok, törvényszerűségek
Alakváltó kifejezések
Az igekötős ige
Más szófajok és helyzetek
Jelzős szerkezetből képzett melléknevek
Alakilag jelöletlen (tárgyas, határozós és birtokos) kifejezések
Alakőrző kifejezések
Földrajzi tulajdonnevek
Számnevek
Névmások
Határozószók
Névutók
Jelentések elkülönítése
Az íráskép áttekinthetőbbé tétele
Feladatok
Kulcs
Az írásjelek
Az írásjelek
Példasorok
Írásjelek az egyszerű mondat végén
Az alárendelő és a mellérendelő összetett mondatokat záró írásjelek
Írásjelek a tagmondatok között
Írásjelek a mondatrészek között
Szabályok, törvényszerűségek
Írásjelek az egyszerű mondat végén
Az alárendelő és a mellérendelő összetett mondatokat záró írásjelek
Írásjelek a tagmondatok között
Írásjelek a mondatrészek között
Feladatok
Kulcs
Az elválasztás
Az elválasztás
Példasorok
Az egyszerű szavak
Az összetett szók
Régies hangjelölésű magyar családnevek
Az idegen szavak és tulajdonnevek
A mozaikszók
Szabályok, törvényszerűségek
Az egyszerű szavak
Az összetett szók
Régies hangjelölésű magyar családnevek
Az idegen szavak és tulajdonnevek
A mozaikszók
Feladatok
Kulcs
Emlékeztető mondattípusok
Sarkított mondatok
Szavak helyesírási ütköztetése
Tagmondati modalitások különbözősége
Hézagos mondatok
Szóösszetételi tag hiánya
Szószerkezeti tag hiánya
A hogy kötőszó elmaradása
Utalószó hiánya
Főmondatbeli állítmány elmaradása
Szerves tagmondat beleértése
Közbeékelődés
Szószerkezetekben
Tagmondatokban
Kötőszók randevúja
Áttekintés