Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Kvalitatív kémiai analízis

Paraméterek

Szerző Martinek Tamás
Cím Kvalitatív kémiai analízis
Kiadó JATEPress
Kiadás éve 2012
Terjedelem 122 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 315 069 6
Ár:
2.205 Ft
2.094 Ft
Kedvezmény: 5%

A jegyzet a konkrét analitikai kémiai reakciók tárgyalása mellett nem csak a kvalitatív kémiai analízis elméleti hátterét foglalja össze röviden, hanem gyakorlati útmutatót is kíván adni a laboratóriumi munkavégzéshez.

Leírás

Mi lehet a célkitűzése és haszna a Kvalitatív Kémiai Analízis című tárgynak és az ahhoz kapcsolódó egyetemi jegyzetnek a XXI. század elején? Elegendően modern-e az a tudás, ami a klasszikus szervetlen kémiai analitikai mód szerekben megtestesül? Juthat-e elegendő idő ennek tudásnak elsajátítására az egyébként is zsúfolt tanrendben? Ezek a fontos kérdések felmerülhetnek a tárgyat oktatók és az egyetemi hallgatók részéről egyaránt. Valóban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt évszázadban az analitikai módszerek további robbanásszerű fejlődésen mentek át. Kialakultak a nagyteljesítő-képességű elektrokémiai, spektroszkópiai, röntgenkrisztallográfiai, röntgen-fluoreszcenciás, neutronaktivációs, tömegspektrometriás és mágneses magrezonancián alapuló analitikai metodológiák. Emellett épp csak megemlítjük az óriási mértékű fejlődést a szeparációs módszerekben, és az ezredfordulón fejlődésnek indult félvezető lapkára épített mikroanalitikai szenzorokat (lab-on-a-chip). Másfelől nyilvánvaló, hogy a bevált sorrendet nem boríthatjuk fel, tehát a naprakész tudás megszerzése csak fokozatosan történhet a klasszikus kémiai alapok elméleti és gyakorlati elsajátításán keresztül. Számottevő a szervetlen kvalitatív kémiai analízis által nyújtott tárgyi tudás jelentősége is, és ez különös tekintettel igaz a gyógyszertudományokat hallgatók vonatkozásában. Ismeretes, hogy számos szervetlen vegyületnek van biológiai aktivitása, és nemegyszer mérgező anyagokról van szó. Ezeket a vegyületeket megtaláljuk a hivatalos gyógyszerkönyvekben vagy terápiás jelentőségük miatt, vagy pedig fontos és lehetséges szennyezőanyagként megemlítve. Egyszerű eszközökkel végrehajtható kimutatásuk fontos a gyógyszertárba érkező alapanyagok azonosításánál és a gyógyszerek minőségbiztosításában.
Mindemellett nem hanyagolható el az sem, hogy a minőségközpontú felsőoktatásban nemcsak a tárgyi tudás megszerzése a feladat, hanem a logikus gondolkodási és probléma-megoldási készség fejlesztése is. A szervetlen kvalitatív analitika oktatásának és tanulásának didaktikai előnyei, hogy a kvalitatív kémiai analízis már alaposan kidolgozott módszereinek terepén a hallgatók szert tehetnek az alapos megfigyelés és a következtetések levonásának képességeire, emellett anyagismeretet szereznek, illetve fejleszthetik azokat a készségeket, amelyek a laboratóriumi munkához általában szükségesek.
Ezeknek a célkitűzéseknek az elérését kívánja a jelen jegyzet elősegíteni, oly módon, hogy a konkrét analitikai kémiai reakciók tárgyalása mellett nem csak a kvalitatív kémiai analízis elméleti hátterét foglalja össze röviden, hanem gyakorlati útmutatót is kíván adni a laboratóriumi munkavégzéshez.
 
Lektor: Stájer Géza

Tartalom

Bevezetés
A kvalitatív analitika alapelvei
Fogalmak
Az oldódás szerepe
Sztöchiometria és kémiai egyenletek
Reakciók csoportosítása
Sav-bázis reakci6k
Komplexképződési reakciók
Redoxireakciók
Csapadékos reakciók
Módszerek
Felhasznált anyagmennyiségek
A minta előkészítése és oldása
Elválasztás
Minta melegítése
Reakciók szilárd- és ömledékfázisban
Lángfestés
Reagensek
Laboratóriumi munkarend
Munkavédelmi előírások
Kationok csoportosítása
Kationok Ia. osztályának reakciói
Kationok Ib. osztályának reakciói
Kationok II. osztályának reakciói
Kationok III. osztályának reakciói
Kationok IV. osztályának reakciói
Kationok V. osztályának reakciói
Anionok csoportosítása
Anionok I. osztályának reakciói
Anionok II. osztályának reakciói
Anionok III. osztályának reakciói
Anionok IV. osztályának reakciói
Kémiailag egységes anyagok azonosítása
Alapelvek
Elővizsgálatok
Kationok azonosítása
Anionok azonosítása
Összetett anyagok analízise
Alapelvek
Kationok összetett meghatározása
Anionok összetett analízise
Forrásmunkák és ajánlott olvasmányok
Függelék
Savak saverősségi sorrendje és fontosabb saverősségi állandók
Néhány komplexion bruttó képződési állandója
Normál elektródpotenciálok (feszültségsor)
Normál redoxipotenciál értékek
Néhány csapadék oldhatósági szorzata (pKs)