Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Magyar történeti dokumentumok 1944-2000

Paraméterek

Szerző Izsák Lajos – Nagy József
Cím Magyar történeti dokumentumok 1944–2000
Kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás éve 2004
Terjedelem 614 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 963 19 4587 1
Ár:
4.900 Ft
4.410 Ft
Kedvezmény: 10%

A dokumentumkötet elsősorban egyetemi, főiskolai történelem szakos hallgatóknak és történelemtanároknak készült. Mivel a kötet anyagának jelentős része az eredeti közlésen kívül csak elvétve, többségük pedig egyáltalán nem jelent meg, ezért általános érdeklődésre is számot tarthat.

Leírás

A dokumentumkötet elsősorban egyetemi, főiskolai történelem szakos hallgatóknak és történelemtanároknak készült. A jelenleg lévő felsőoktatási tankönyvek a 20. század részenként tárgyalják Magyarország második világháború utáni történetét, és számos lényeges részkérdésre az arányok miatt nem adnak választ. Ezért a szerzők törekvése az volt, hogy olyan kötetet állítsanak össze, amely tartalmazza hazánk második világháború utáni történetének legfontosabb forrásait. Az egyes fejezeteket rövid történeti áttekintés vezeti be, amely megkönnyíti a dokumentumok megértését, és értelmezését. Mivel a kötet anyagának jelentős része az eredeti közlésen kívül csak elvétve, többségük pedig egyáltalán nem jelent meg, ezért általános érdeklődésre is számot tarthat.
 
Lektor: Salamon Konrád 

Tartalom

I. A koalíció évei (1944–1947)
1. Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programja. Az MKP javaslata
2. A szovjet kormány szerepe az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Ideiglenes Nemzeti Kormány létrehozásában
3. Hadüzenet a fasiszta Németországnak
4. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a közigazgatás újjászervezéséről
5. A szövetséges hatalmak és Magyarország között 1945. január 20-án Moszkvában megkötött fegyverszüneti egyezmény
6. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. ME. számú rendelete „a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földművesnép földhöz juttatásáról”
7. A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt programja
8. A Polgári Demokrata Párt programja
9. Az 1945. évi VIII. törvény a nemzetgyűlési választásokról
10. 1946. évi I. törvénycikk Magyarország államformájáról
11. A Baloldali Blokk létrejötte és követelése
12. Nagy Ferenc: A kommunisták és a SZEB együttműködése
13. A köztársaság védelméről szóló 1946. évi VII. tc
14. A magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény
15. Titkos jelentés a szovjet kormánynak Magyarország gazdasági helyzetéről
16. A párizsi békeszerződés
17. Rákosi Mátyás levele szovjet vezetőkhöz a magyar belpolitikai helyzetről
18. Korotkevics szovjet külügyi tisztviselő feljegyzése Péter Gáborral történt beszélgetéséről
19. A Demokrata Néppárt programja
20. Részlet A. A. Zsdanovnak a Tájékoztató Iroda alakuló ülésén elmondott beszédéből
II. A Rákosi-rendszer (1948–1956)
1. Barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés a Magyar Köztársaság és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége között
2. A Magyar Dolgozók Pártjának programnyilatkozata
3. Törvény az iskolák államosításáról
4. A Magyar Függetlenségi Népfront programja
5. Rajk Lászlónak és társainak letartóztatása
6. Részlet Rákosi Mátyásnak a nagy-budapesti pártaktíva 1949. szeptember 30-i ülésén elmondott beszédéből
7. A Magyar Népköztársaság Alkotmánya
8. 1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról
9. A népköztársaság kormánya és a katolikus püspöki kar megállapodása
10. Az MDP I kongresszusának határozata
11. Titkos határozat a kuláklistáról és a kulákság elleni harcról
12. Megtorló intézkedések a parasztság ellen
13. Az MDP KV határozata a párt politikai irányvonalában és gyakorlati munkájában elkövetett hibákról s az ezek kijavításával kapcsolatos feladatokról
14. Az MDP KV 1955. márciusi határozata a politikai helyzetről és a párt feladatairól
15. A Varsói Szerződés
16. Írók és művészek memoranduma az MDP KV-hez 1955 októberében
17. Nagy Imre levele az MDP KV-nek párttagsága felülvizsgálata ügyében
18. A Magyar Dolgozók Pártja vezetőségének határozata a Petőfi Kör-ről
19. Mikojan távirata Budapestről az MDP KV 1956. július 18–21-i ülésének előkészítéséről
20. Rákosi Mátyás levele az MDP Központi Vezetőségéhez
21. Az MDP Központi Vezetősége Politikai Bizottságának határozata Nagy Imre párttagságának visszaállításáról
III. Az 1956-os forradalom
1. Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ-szervezetének határozata
2. Rádióközlemény az egyetemi hallgatók tervezett felvonulásáról
3. A Belügyminisztérium közleményei a felvonulással kapcsolatban
4. Rádiónyilatkozat az október 23-án délután és este történt eseményekről
5. Az MDP KV tájékoztatója a pártvezetésben bekövetkezett személyi változtatásokról
6. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége közleménye Gerő Ernő leváltásáról és Kádár János első titkári megbízásáról
7. Nagy Imre bejelenti a magyar–szovjet tárgyalások megkezdését a szovjet csapatok kivonásáról
8. Nagy Imre: A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom ellenforradalom volna
9. Az MDP KV helyesli és támogatja a kormány nyilatkozatát
10. A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívása az ország lakosságához
11. Nagy Imre beszéde az egypártrendszer megszüntetéséről
12. Az MSZMP Intézőbizottságának felhívása a párt megalakulásáról
13. Tudósítás a Kisgazdapárt megalakulásáról
14. Kéthly Anna cikke a Szociáldemokrata Párt újjászervezéséről
15. Szilárdítsuk meg a forradalom vívmányait! Farkas Ferencnek, a Petőfi Párt főtitkárának nyilatkozata
16. A Keresztény Nemzeti Párt programja
17. A Szovjetunió kormányának nyilatkozata a Szovjetunió és a többi szocialista állam közötti barátság és együttműködés további erősítésének és fejlesztésének alapjairól
18. Nagy Imre távirata a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökéhez
19. Nagy Imre tájékoztatást kér Andropov szovjet nagykövettől a magyarországi szovjet csapatmozgásokról
20. Nagy Imre rádióbeszédében bejelenti Magyarország semlegességét
21. Nagy Imre távirata az ENSZ főtitkárához
22. Mindszenty József esztergomi érsek rádióbeszéde
23. Nagy Imre rádiószózatban közli a világ népeivel a szovjet invázió megindulását
24. Bibó István nyilatkozata
IV. A megtorlás és a Kádár-korszak kezdete (1956. november–1963)
1. A Kádár-kormány megalakulásának előzményei
2. Hruscsov tárgyalásai a november 4-i szovjet intervenció előkészítéséről
3. Felhívás a magyar néphez! Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
4. Nagy Imre miniszterelnök és társai elrablása
5. Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről
6. Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről
7. Szerov tábornok, KGB elnök jelentése a szovjet állambiztonsági szervek magyarországi tevékenységéről
8. Jegyzőkönyv az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. november 11-én megtartott üléséről
9. A jugoszláv külügyminisztérium jegyzéke a belgrádi magyar nagykövetséghez
10. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1956. november 23-i ülésének jegyzőkönyve
11. Gheorghiu-Dej román pártvezető felszólalása az MSZMP KB 1956. november 24-i ülésén
12. Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának 1956. december 5-i határozata az októberi eseményekről
13. 17/1956/XII. 8. sz. kormányhatározat a forradalmi bizottságok és más hasonló elnevezésű szervek megszüntetéséről
14. 1956/28. sz. törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodás elrendeléséről
15. 1956/31. sz. törvényerejű rendelet a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről
16. 1956/31. sz. törvényerejű rendelet a közbiztonsági őrizetről
17. Javaslat a kormányprogram főbb kérdéseire, a kormány kiegészítésére és az államapparátus megjavítására
18. Az MSZMP KB határozata a munkásőrség felállításáról
19. Az MSZMP országos értekezletének határozata a pártélet fejlődéséről és a további feladatokról
20. Andropov, Rudenko és Ivasutin feljegyzése az SZKP KB részére a Biszku Bélával folytatott megbeszélésről
21. Az MSZMP agrárpolitikájának tézisei
22. Ítélet Nagy Imre és társai bűnperében. Az Igazságügyminisztérium közleménye a Nagy Imre és társai ellen lefolytatott büntetőeljárásról
23. Az MSZMP művelődési politikájának irányelvei
24. Kádár János felszólalása az ENSZ közgyűlésének 15. ülésszakán 1960. október 3-án
25. A gazdasági élet fejlődése és a szociális helyzet 1960–1962 között
26. Az Elnöki Tanács 1963. évi 4. sz. törvényerejű rendelete az általános közkegyelemről
V. A viszonylagos stabilizáció időszaka (1963–1968)
1. A gazdasági élet fejlődése és a szociális helyzet 1963–1965 között
2. Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a felsőoktatási intézmények felvételi rendszerének módosításáról és az ösztöndíjrendszerről
3. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata termelőszövetkezeti politikánk néhány kérdéséről
4. Az MSZMP KB határozata a gazdasági mechanizmus reformjáról
5. Az MSZMP Központi Bizottságának határozata az új választójogi törvény alapelveiről
6. Az MSZMP KB határozata a gazdasági mechanizmus előkészítéséről és a harmadik ötéves terv feladatairól
7. Az 1021/1967. (VII. 12.) számú kormányhatározat a munkaidő csökkentéséről
8. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata a magánszektor tevékenységének szabályozásával kapcsolatos gazdaságpolitikai kérdésekről
9. Az MSZMP KB közleménye a csehszlovákiai helyzettel kapcsolatban
10. Közlemény a Varsói Szerződés alakulatainak csehszlovákiai bevonulásáról
VI. Gazdasági és politikai kísérletek és eredményeik (1968–1981)
1. Az MSZMP KB határozata a negyedik ötéves terv irányelveiről
2. Törekvés az új gazdaságirányítási rendszer hatékonyságának csökkentésére
3. A Magyar Népköztársaság módosított alkotmánya (1972. évi I. törvény)
4. Az MSZMP KB értékelése a negyedik ötéves terv végrehajtásáról (1971–1975)
5. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata a három- és többgyermekes családok kiemelt állami lakásellátásáról
6. Kádár János beszéde az európai biztonsági és együttműködési értekezlet záróülésén
7. A helsinki záróokmány tíz alapelve
8. Az MSZMP KB értékelése a 15 éves lakásépítési program teljesítéséről
9. Hazatért a szent korona
10. Megállapodás a magyar–amerikai kereskedelmi kapcsolatokról
11. Az 1978. év gazdasági helyzetének értékelése
12. Az 1979. év gazdasági helyzetének értékelése
13. Az MSZMP KB határozata az 1981. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről
14. Az MSZMP KB határozata az 1982. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről – a gazdasági fejlődés fő vonásai 1981-ben
VII. A reformpolitika kudarca, az egypárti diktatórikus állam csődje (1981–1988)
1. Minisztertanácsi határozat az ötnapos, heti 42 órás munkaidő bevezetéséről
2. Minisztertanácsi határozat a gyermekgondozási segély bevezetéséről
3. Minisztertanácsi határozat a vállalati önállóság fejlesztéséről
4. A kormány és a SZOT elnökségének együttes határozata a munkahelyi demokrácia fejlesztéséről
5. Az Elnöki Tanács határozata Magyarországnak a Nemzetközi Valuta Alaphoz való csatlakozásáról
6. Magyarország bejelenti csatlakozását a Világbankhoz
7. Az 1982. év gazdasági értékelése
8. Az MSZMP KB ülése a fizetőképesség fenntartását és a külkereskedelmi aktívum megőrzését tartja a legfontosabb feladatnak
9. 1983. évi I törvény az országgyűlési képviselők és tanácstagok választásáról
10. A népgazdaság fejlődésének fontosabb jellemzői 1980–1984 között
11. Donáth Ferenc: Megnyitó szavak
12. Csoóri Sándor: Eltemetetlen gondok a Dunatájon
13. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata a mezőgazdaság helyzetéről, fejlesztésének feladatairól
14. Az MSZMP KB határozata a gazdasági munka megjavításának feladatairól
15. A Grósz-kormány megalakulása és pénzügyi beszámolója az Országgyűlésben
16. Fordulat és reform
17. Társadalmi szerződés
18. A Lakiteleken megalakult Magyar Demokrata Fórum nyilatkozata
VIII. Az ellenzék fellépése, a pártállami rendszer bukása, a demokratikus rendszer kialakulása (1988–1990)
1. A Fiatal Demokraták Szövetsége megalakulása és programja
2. Az MSZMP országos értekezletének állásfoglalása a politikai intézményrendszer fejlesztéséről
3. A Szabad Kezdeményezések Hálózatának nyilatkozata 1988 májusában: van kiút
4. A Magyar Demokrata Fórum alapítólevele és programnyilatkozata
5. A Szabad Demokraták Szövetségének megalakulása és elvi nyilatkozata
6. Az MSZMP KB állásfoglalása az Alkotmány egyes rendelkezéseinek módosításáról
7. Magyarország bruttó adóssága 16,7 milliárd dollár
8. 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról
9. 1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról
10. Az MSZMP KB állásfoglalása a politikai rendszer reformjának néhány időszerű kérdéséről
11. Az MSZMP KB állásfoglalása és határozata az Új alkotmány koncepciójáról
12. A Független Jogász Fórum felhívása a magyarországi független politikai szervezetekhez
13. A nyugati országhatáron megkezdik a műszaki zár eltávolítását
14. Az MSZMP KB javaslata politikai egyeztető fórum létrehozására
15. Többszázezres tömeg Nagy Imre és társai újratemetésén
16. Orbán Viktor gyászbeszéde
17. Kopácsi Sándor búcsúbeszéde
18. 77 éves korában meghalt Kádár János
19. A magyar kormány Ausztria felé megnyitja határát a német menekülők előtt
20. Megállapodás a nemzeti egyeztető tárgyalások 1989. június 13-a és szeptember 18-a közötti szakaszának lezárásáról
21. Megalakult a Magyar Szocialista Párt – a XIV. kongresszus állásfoglalása a Magyar Szocialista Pártról
22. Magyarország: köztársaság
23. Az 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról
24. Moszkvában aláírják a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok teljes kivonásáról szóló egyezményt
25. Pártközi megállapodások az MDF és SZDSZ között, lényeges közjogi kérdések megoldása érdekében
26. Antall József miniszterelnök programbeszéde
IX. Az első tíz esztendő (1990–2000)
1. 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
2. 1991. évi XXXII. törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről
3. 1992. évi XXIV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
4. 1992. évi XL. törvény a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Gabcikovo–Nagymarosi Vízlépcső rendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről Budapesten, 1977. évi szeptember hó 16. napján aláírt szerződést kihirdető 1978. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint a szerződés módosításáról Prágában, 1983. évi október hó 10. napján aláírt jegyzőkönyvet kihirdető 1984. évi 6. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
5. 1994. évi LV. törvény a termőföldről
6. 1996. évi LIX. törvény az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
7. 1997. évi XXIX. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról
8. 1999. évi I. törvény a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a szerződés szövegének kihirdetéséről
9. 2000. évi CXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről