Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Magyar zenetörténet

Paraméterek

Szerző Csizmadia Mária Judit
Cím Magyar zenetörténet
Alcím Fiataloknak a kezdetektől napjainkig
Kiadó Magyar Kultúra Kiadó
Kiadás éve 2012
Terjedelem 148 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 89304 6 0
Ár:
3.000 Ft

A kötet a zene híveinek széles táborához szól. Egy olyan átfogó mű, amelyben a magyar kultúra széles spektruma tárul az olvasó elé.

Leírás

„Historia est magistra vitae.” A történelem az élet tanítómestere, ismételték gyakran tanáraim. A zene is történelem, mert az idők folyamán együtt változott, formálódott egy egész nemzettel. Népünk a sok gyötrelmet megért népek sorába tartozik. Viharos történelmünk ellenére is minden korban sokat adott a kultúra, s ezen belül a zene fejlesztésére. E könyvet ajánlom mindazoknak a leendő olvasóknak, akik úgy rajonganak a magyar történelemért és zenéért, mint e könyv szerzője.
 
A szerző

A Magyar zenetörténet Csizmadia Mária Judit újabb kötete a zene híveinek széles táborához szól. Egy olyan átfogó mű, amelyben a magyar kultúra széles spektruma tárul az olvasó elé. Különös tekintettel a magyar ifjúságnak ajánlom e könyvet. Ajánlásom azonban szól minden kedves pedagógus kollégámnak is, hiszen ritka kincs. Tanítani belőle élmény. Nemcsak a zene tudományában mélyedhetünk el, hanem történelmi, építészeti, művészeti és művelődéstörténeti tudásunkat is összegzi. Nem egymás melletti tények felsorolása, hanem őstörténetektől napjainkig szóló rendszer. Mindemellett olyan olvasmányok széles tárháza, amely bárki számára élvezetes lehet. Szemlélteti a magyarság viharos évszázadait, de sikereit és dicsőségét is. A Kárpát-medence népe büszke lehet történelmi, művészeti, de leginkább népzenei hagyományaira. Kodály és Bartók szellemisége nem marad hatástalanul addig, amíg olyan gyakorló pedagógusok, mint a szerző tollat ragad és megosztja mindenkivel tudását.
Samuné Csertán Valéria
 
Lektor: Alszászy Gábor

Tartalom

Ajánlások
A szerző előszava
ŐSTÖRTÉNETI ELMÉLETEK
I. A magyar nép eredetének története
A finnugor rokonság elmélete
A sumér-magyar rokonság elmélete
II. Zenei őstörténetünk
Kapcsolatok a rokon népekkel
KÖZÉPKOR
III. Az államalapítás kora
Árpád-kori zenénk és kulturális emlékeink
IV. A román kor
A XI–XIII. század végéig
A XI. és XII. századi egyházi és világi zene fejlődése Magyarországon
Világi zenei emlékeink a XI. és XII. századból
Román-kori művészeti emlékeink Magyarországon
V. A gótika kora
Az Anjou-korabeli Magyarország (XIV. század)
Középkori zenei élet Magyarországon: a XIV. század zenéje
A királyi udvar zenei élete a középkori Magyarországon
A gótika korának művészeti emlékei Magyarországon
VI. Késő-középkor és reneszánsz
A XIV. és XV. század Európája
A magyar zenei élet a XV. században
A hangszeres zene
A reneszánsz korának művészeti emlékei Magyarországon
A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁG
A Jagellók belpolitikájának és gazdasági tevékenységének a következményei
Magyarország gazdasága II. Ulászló idején
VII. Nemzetvesztés Mohács után
A királyi Magyarország helyzete
Erdély története (Az önálló Erdélyi Fejedelemség születése)
Erdély aranykora és romlása
A hódoltság helyzete
A kulturális központok átrendeződése
A török kor zenéje
Históriás ének és lírai dalköltészet
A XVI. század protestáns és katolikus „gyülekezeti” énekrepertoár
A népies egyszólamúság és vokális többszólamúság
Hangszeres zene
A királyi Magyarország és Erdély kulturális élete
A török kor művészeti emlékei hazánkban
VIII. Magyarország a török kor után
XVII. század vége – XVIII. század eleje
Magyar zene a XVIII. század elején
A magyar népi barokk: a kuruc dallamok világa
A barokk stílus uralomra jutása Magyarországon (1600–1740)
MAGYARORSZÁG A HABSBURG MONARCHIÁBAN
IX. Az abszolutizmus kora
A Magyar Királyság a XVIII. században
Világi zenészek a templomokban a XVIII. században
Főúri udvar zenei élete a XVIII. században (A Habsburg uralkodók zeneszeretete)
Városi zeneélet
Kollégiumi zene
A verbunkos zene kialakulása
Az új stílusú magyar népdal
A klasszicizmus elterjedése Magyarországon
X. A romantika kora, a XIX. század
A reformkori Magyarország
Zeneéletünk fejlődése
A verbunkos zene fénykora
Erkel Ferenc (1811–1893) munkássága
Liszt Ferenc (1811–1886) élete és munkássága
Ábrányi Kornél (1822–1903)
Mosonyi Mihály (1815–1870)
Volkmann Róbert (1815–1883)
Doppler Ferenc (1821–1883)
Doppler Károly (1826–1900)
A magyar nóta kialakulásának és térhódításának története
A XIX. század művészeti emlékei
A SZÁZADFORDULÓ ÉS A XX. SZÁZAD
XI. A Millennium kora és a Trianon utáni Magyarország (1920–1945)
A Millennium korától 1989-ig, a rendszerváltásig
A XX. századi magyar zeneélet és zeneszerzés
A magyar zeneszerzés nagy alakjai
Dohnányi Ernő (1877–1960)
Bartók Béla (1881–1945)
Kodály Zoltán (1882–1967)
Kodály- és Bartók-kortárs zeneszerzők
A Bartók utáni zeneszerző-nemzedékek
XII. A SZÁZADFORDULÓ ÉS A XX. SZÁZAD MŰVÉSZETI EMLÉKEI MAGYARORSZÁGON
Festészet
Grafika
Építészet
XIII. SZÁZADFORDULÓ, XX–XI. SZÁZAD
Makovecz Imre (1935-2011)
Források, felhasznált irodalom