Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Nyelvek, kódok, hallgatók

Paraméterek

Sorozat Nyelvészeti füzetek
Szerző Klippel Rita – Sulyok Hedvig – Tóth Eszter
Cím Nyelvek, kódok, hallgatók
Alcím Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 2.
Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó
Kiadás éve 2015
Terjedelem 132 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 615 5455 15 5
Ár:
1.700 Ft

Az alkalmazott nyelvészetet oktató egyetemi tanszékek – ELTE, Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem, Szegedi Tudományegyetem hallgatói minden év tavaszán Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek Országos Találkozója keretében vázolják fel, adják elő kutatási témájuk egy-egy részét.

Leírás

Tisztelet az Olvasónak, akinek jó szívvel ajánljuk e kötet írásait. Nemes hagyománnyá vált utóbbi években, hogy az alkalmazott nyelvészetet oktató egyetemi tanszékek – ELTE, Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem, Szegedi Tudományegyetem hallgatói minden év tavaszán Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek Országos Találkozója keretében vázolják fel, adják elő kutatási témájuk egy-egy részét. A szervező intézmények, tanszékek és oktatók nagyon fontosnak tartják ezeket a találkozókat, hiszen ezáltal olyan fórumot biztosítanak diákjaik – a jövő nemzedék tanárai, kutatói – számára, ahol alkalom adódik az első szárnypróbálgatásokra: meghallgatják egymás előadását, az azt követő vitát, kérdeznek, hozzászólnak, véleményt alkotnak – egyszóval bepillantást nyernek a szakmai-tudományos élet egy szegmensébe.
Ehhez a hagyományhoz egy új kezdeményezés is csatlakozott 2013-ban: a szegedi Találkozások konferencia, melynek célja nemcsak az alkalmazott nyelvészet, hanem – tágabb értelemben – a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók találkozása, így ezen az összejövetelen a fentebb említett egyetemek mellett Szegedről a Bölcsészettudományi Kar, Budapestről az Interkulturális Nyelvészet PhD-programjában részt vevő, sőt a kolozsvári Babes Tudományegyetem is képviseltették magukat.
Mivel az itt előadással szereplő diákok három – alap-, mester- és PhD-s – képzési szintről jöttek, tapasztalataik nem egyformák, felkészültségük is különböző, a megközelítések sokfélék, a színvonal sem mindig egyenletes. Egy dolog azonban közös keretbe illeszti e sok elemből álló mozaikot: valamennyi szerző legjobb tudása szerint arra törekedett, hogy képet alkothassunk egy nagyon gyakorlatias, szerteágazó, sokszínű tudományág, az alkalmazott nyelvészet világáról, témaköreiről. A szervezők köszönetet mondanak mindazoknak, akik a konferencia megrendezésében segítettek, a kötet létrejöttét munkájukkal támogatták, s a hallgatókat elkísérték, felkészítették. Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 5. Országos Találkozója és a II. Találkozások (SZTE, JGYPK, 2015. május 8–9.) előadásainak írott, szerkesztett változatát Albert Sándor professzor úr plenáris előadásának anyaga, valamint Erdei Tamás, Hrenek Éva és Klippel Rita — Tóth Eszter recenziói fogják közre.
 
Szerkesztette: Klippel Rita – Sulyok Hedvig – Tóth Eszter

Tartalom

ELŐSZÓ
Tisztelet az Olvasónak
ALBERT SÁNDOR: Hogyan fordítsuk a fordíthatatlant? (A fordítás paradoxonjai)
BUDAI TÍMEA: Előny vagy hátrány? (A magyar jelnyelv sztenderdizációjának aktuális kérdései)
DAUNER ORSOLYA CECÍLIA–SIMON ZSUZSANNA: Pártalálás a XXI. században (Társkereső hirdetések elemzése)
DIMÉNY HAJNALKA: Alakzat, hangulat és sajátos hangalak a magyar igékben
FŰZ NIKOLETTA: Miért jobb az EU polgárainak a többnyelvűségi politika, mint az euroangol?
GAZDIK ÁGNES: A mozgást jelentő igék kontrasztív vizsgálata a német és a magyar nyelvben
KISS RENÁTA: A számterjedelem visszafelé és lexikális döntési feladatok vizsgálata online mérőeszköz segítségével
KISS RENÁTA–PATAI JOLÁN: A korai olvasási képességek mérése 4–8 éves gyermekek körében
KÖŐ NIKOLETT: Fenyegető levelek elemzése a kriminalisztikai szövegnyelvészet világában
KUBATOV DUBRAVKA: Bókok a kulturális sztereotípiák tükrében
LANTOS KATINKA: A tolerancia kifejeződése egy integrált közösségben
MAGASHÁZI VIRÁG: A média szerepe a nyelvtudás fejlesztésében – a japán mint idegen nyelv esete (pilottanulmány)
MÓZES DOROTTYA: A kreol identitás stilizációja a karibi irodalomban (Sam Selvon The lonely Londoners című regényének elemzése)
SEBESTYÉN STELLA: Nyelvek harca a térben. Győr nyelvi tájképének elemzése
SOHA BORÓKA: Magyar mint idegen nyelvi taneszköz
SOMOGYI LAURA: Frazeologizmusok kontrasztív nyelvészeti és intermediális vizsgálata
TÓTH JUDIT: A magyar fiatalok nyelvi attitűdje a kisebbségi és idegen nyelvekkel kapcsolatban
TÓTH MARGIT: Idegennyelv-tanulás kisgyermekkorban: pro és kontra
TÖRÖK PETRA KLÁRA: A kutyás terápia lehetőségei az anyanyelvi nevelésben
TUNNER SZANDRA: A verbális agresszió vizsgálata az X-Faktor műsorában
WIRT PATRÍCIA: A köznyelvi e — ö váltakozás
KÖNYVSZEMLE
ERDEI TAMÁS: Voigt Vilmos szemiotikája
HRENEK ÉVA: Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 1.
KLIPPEL RITA–TÓTH ESZTER: Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Hallgatói tanulmányok