Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Szociológiai alapismeretek

Paraméterek

Szerző Albert József – Leveleki Magdolna
Cím Szociológiai alapismeretek
Kiadó Pannon Egyetemi Kiadó
Kiadás éve 2014
Terjedelem 170 oldal
Formátum A/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 369 034 9
Ár:
1.500 Ft

A két legfontosabb kérdéskör, melynek megválaszolására a társadalomtudósok az elmúlt évszázadokban kísérletet tettek: a társadalom megismerésének lehetősége és a társadalmi viszonyok leírása, a folyamatok és változások magyarázata...

Leírás

A két legfontosabb kérdéskör, melynek megválaszolására a társadalomtudósok az elmúlt évszázadokban kísérletet tettek: a társadalom megismerésének lehetősége és a társadalmi viszonyok leírása, a folyamatok és változások magyarázata. Az első kérdés kapcsán arra keressük a választ elméleti áttekintésünkben, hogy mi a szociológia tárgya, és hogyan, milyen módszerekkel dolgozik a társadalom megismerését célul kitűző tudomány. A második kérdéskör azt taglalja, hogy hogyan írhatók le a társadalmat jellemző viszonyok, folyamatok, melyek a társadalom legfontosabb alkotóelemei, és milyen kölcsönhatások eredményezik a változásokat a társadalmak történetében.
Bár a szociológia viszonylag fiatal, a legtöbb társadalomelméleti áttekintés szerint alig kétszáz éves tudomány, természetesen az új tudománynak is megvannak a szellemtörténeti előzményei, és mint sok más tudományág esetében, a szociológiánál is ezek az előzmények a rokontudományokban, a filozófiában, a közgazdaságtanban, a néprajzban, a kulturális antropológiában és a statisztikában lelhetők fel.
 
Írta: Albert József – Leveleki Magdolna
Szerkesztette: Garaczi Imre

Tartalom

A szociológia kialakulása és főbb irányzatai
1. Bevezetés
2. A pozitivista társadalomelmélet kialakulása
3. Emile Durkheim a társadalmi tényekről és a kényszerektől
4. Max Weber megértő szociológiája
5. Konfliktuselméletek és strukturalizmus a társadalomtudományban
6. A funkcionalizmus és a szociológia kritikai funkciója
Kultúra és szocializáció
1. Bevezetés
2. A szocializáció fogalma
3. A szocializáció biológiai alapjai
4. A társadalmi tanulás módjai
4.1. A kondicionálás
4.2. A modellkövetés
4.3. Az identitásfelvevés
5. Közvetítő ágensek a szocializáció folyamatában
5.1. Az anya-gyermek kapcsolat
5.2. A család-gyermek kapcsolat
5.2.1. Személyorientációjú és pozicionális családok
5.3. Elnyomó és resztvevő szocializáció
5.4. A kortárscsoport
5.5. A nyelv és a szokásrendszer
5.6. Az anyagi-technikai kultúra
6. A folyamatos és a reszocializáció
A társadalmi csoport
1. A csoport fogalma és tipológiája
2. A csoportkutatás története
3. A csoportban zajló folyamatok
3.1. A csoportjelenségek fejlődési fázisai
3.2. A csoportstruktúra
3.2.1. Az érzelmi és a kommunikációs struktúra
3.2.2. A szerepstruktúra
3.2.3. A presztízs- és a hatalmi struktúra
4. A csoport funkcionális szerepe
Személyközi- és csoportközi viszonyok
1. Személyközi viszonyok
1.1. Az én megmutatkozása
1.2. A másik személy észlelése
1.3. Az ítéletalkotás szabályszerűségei
1.4. A személyközi viszonyok
2. Sztereotípia, kategorizáció, előítélet
2.1. A sztereotípia fogalma és funkciói
2.2. A kategorizáció
2.3. Az előítélet
Konformitás és deviancia
1. A deviancia fogalma
2. A deviáns viselkedés társadalmi okai
2.1. Az anómia kétféle értelmezése
2.2. A deviáns viselkedés kialakulásának szociálpszichológiai magyarázatai
3. Deviáns viselkedésformák Magyarországon
3.1. A bűnözés
3.2. Az öngyilkosság
3.2.1. Az öngyilkosságok demográfiai, területi és társadalmi különbségei
3.3. Alkoholizmus és drogfogyasztás
3.4. A lelki betegségek
4. A deviáns viselkedés okai Magyarországon
Társadalomszerkezet és társadalmi változás Magyarországon 1945-ig
1. Regionális meghatározottság
2. A magyar társadalom kettős szerkezete
A magyar társadalom struktúrája az államszocializmus éveiben és a rendszerváltás után
1. A II. világháborút követő évek
1.1. Kolosi Tamás L modellje és Szelényi Iván „két háromszög”-modellje
1.2. A magyar társadalom rétegződése az 1960-as és 1980-as években
2. A rendszerváltás utáni évek
Társadalmi mobilitás
1. Bevezetés
2. A mobilitás típusai
3. Egydimenziós mobilitás vizsgálatok
4. Többdimenziós mobilitás vizsgálatok az 1980-as években
5. Társadalmi mobilitás a rendszerváltás után
6. A mobilitás jelentősége és hatása
Iskola
1. Az iskolák kialakulása
2. Az iskola funkciói
3. Az iskolai esélyegyenlőtlenségek okai
3.1. A származás és a tanulmányi eredmények
3.2. Az öröklődés szerepe
3.3. A családi tőkék különbözősége
3.4. Eltérő nyelvhasználat
3.5. Eltérő szülői aspirációk
3.6. Másodlagos szelekciós mechanizmusok
4. Iskola és mobilitás
Házasság és család
1. A család fogalma és típusai
2. A család funkciói
3. Családformák, háztartás
4. Házasságtípusok
5. Válás
6. Bántalmazás a családban
7. A házasság és a család alternatívai
Gazdaság és szervezet
1. A gazdálkodás történelmi típusai
2. A társadalmi tőke
3. Szervezetek a gazdaságban
3.1. A munka humanizálása
4. Kooperáció a gazdaságban
5. A bürokratikus és a piaci koordináció
Urbanizáció és területi egyenlőtlenségek
1. A városnövekedés tendenciái
2. A városok kialakulása és az urbanizáció néhány jellemzője
3. Modern urbanizmus
4. Urbanizációs elméletek
4.1. A városnövekedés mintai
4.1.1. Koncenrikus zónamodell
4.1.2. A szektor modell
4.1.3. A több központú város modellje
4.2. Urbanizmus és teremtett környezet
4.3. A modern urbanizáció szakaszai
5. A tömegesség
5.1. Deviancia és patológia a városokban
Népesedés és egészség
1. Népesedési trendek
2. A túlnépesedés okozta problémák
3. Népesedési elméletek
3.1. Malthusianusok és antimalthusianusok
3.2. Demográfiai átmenet
4. Népesedési politika
4.1. Komplex fejlesztési stratégiák a termékenység befolyásolására
5. Egészségi állapot
6. Népesedés, környezet és egészség Magyarországon
Fogalomtár