Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A magyar népi furulyajáték alapjai

Paraméterek

Szerző Balogh Sándor
Cím A magyar népi furulyajáték alapjai
Alcím A gyermekdaloktól a furulyás táncdallamokig (letölthető hangzó melléklettel)
Kiadó Flaccus Kiadó
Kiadás éve 2020
Terjedelem 144 oldal
Formátum A/4, ragasztókötött
ISBN 978 615 5278 66 2
Eredeti ár:
2.900 Ft
2.320 Ft
Online kedvezmény: 20%

A magyar népi furulyajáték alapjai című tankönyv kifejezetten azok részére készült, akik most szeretnék elkezdeni a népi furulya tanulását és több éven keresztül folytatni is kívánják. A 180 számozott kotta több mint fele a letölthető hangzó mellékleten is hallható.

Leírás

Napjainkra számos művészeti iskolában tanulható a népi furulya, amelynek népszerűsége egyre nő. A magyar népi furulyajáték alapjai című tankönyv kifejezetten azok részére készült, akik most szeretnék elkezdeni a népi furulya tanulását és több éven keresztül folytatni is kívánják. Ehhez nyújtunk bőséges dallamanyagot írott és hangzó formában egyaránt. A 180 számozott kotta több mint fele a letölthető hangzó mellékleten is hallható. A kezdeti daltanulást fogásjelek segítik, a kottaanyagot pedig több mint 50, eddig nem közölt archív fotó illusztrálja. A kötet használata nincs életkorhoz kötve, azonban célszerű 2-3. osztályos korban elkezdeni. Megfelelő és kitartó gyakorlással két év alatt eljuthat a növendék a kötet II. részében található hagyományos furulyás dallamokig.
A hatlyukú magyar furulya eredetileg pásztorok hangszere volt – a citera mellett talán az egyik legelterjedtebb népi hangszerünk. Többnyire maguk készítették, és általában olyan népdalokat játszottak rajta, amelyeket énekelni is tudtak, de előfordultak – főként Erdélyben és a moldvai csángóknál – szöveg nélküli, zömében táncdallamok is. A hangszer leggyakrabban használt neve a furulya és ennek hasonló változatai: furollya (Észak-Magyarország); furugla, furuglya (Dunántúl). Nem volt ritka a pikula, fapikula, flóta, flajta elnevezés sem. Ez utóbbi két elnevezés főként a harántfurulyára – fuvolára – használták. A moldvai csángók sültünek, szűtünek nevezik. A magyar furulyák hossza 30-50 cm közötti, a hat dallamjátszó lyuk a hangszer sípjának szélhasító nyílásával ellentétes oldalon található. Hangsoruk legtöbbször dúr vagy mixolíd, gyakran semleges tercű (az alaphangtól számított harmadik, olykor pedig a hetedik hangja is semleges). Az ilyen hangsorú furulyát a népi gyakorlatban tiszta hangúnak tartották. Hangterjedelme két, két és fél oktáv, azonban a legfelső hangokat csak néha használták, félhangok fogására is csak ritkán volt szükség. A dallamok záróhangjában tájegységenként eltérést találunk, de hangsorukban a „B” hang jelenléte szinte mindig megfigyelhető; ezt villafogással vagy féllyuk alkalmazásával szólaltatták meg. Ezeken a területeken a „H” hangot nem, vagy csak ritkán használták. Előfordult még – jellemzően a palóc vidéken – a „fogott” „F” hangra való dallamzárás mind a dúr-, mind a moll jellegű dallamok esetén, ezért itt szükség volt az „A” hangnál mélyebb „Asz” hang fogására is. Ezt az alsó három hangnyílás egyidejű befedésével szólaltatták meg. Ennél több félhang fogására a magyar népi furulyajátékban nem volt szükség. Az öreg furulyások közül többen „fordítva” fogták hangszerüket, vagyis a bal kezük volt alul. Napjainkban is megfigyelhető, hogy a balkezesek szívesebben fogják így a hangszert. Az oktatásban mind a jobb, mind a balkezes fogás alkalmazható.
A kötet I. része kis hangterjedelmű gyermekdalokkal kezdődik, amelyek furulyán való eljátszása előtt célravezető azok eléneklése. Mindezt kis hangterjedelmű dalok, majd pentaton és modális hangsorú népdalok követik, később pedig megjelennek az egyszerűbb – a régi furulyások játékában is fellelhető – díszítő elemek is. A dallampéldákat javarészt az eredetileg énekelt magyar népdalokból válogattuk, olykor az egyszerűbb változatot kiegészítve egy díszesebb furulyás változattal. A hangzó melléklet dallamanyagának nagy része „C” alaphangú furulyán szólal meg, ez azonban nem zárja ki másfajta hangolású hangszerek használatát.
A kötet II. részében tájegység szerinti csoportosításban találjuk a dallamokat; itt már fellelhetők csak hangszeren játszott, szöveg nélküli táncdallamok is a néphagyomány jeles furulyajátékosainak előadása alapján lekottázott formában. Könyvünk hangzó mellékletén – bár nem az adatközlő furulyások játéka hallható – igyekeztünk előadásukhoz hűen igazodva megszólaltatni dallamaikat az egyes tájakra jellemző fúvásmóddal és játéktechnikával az adott területek jellemző furulyatípusain. Ezeket a dallamokat Juhász Zoltán „Furulyaiskola II-III-IV.” köteteiből, „Az utolsó dudás – Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége” című könyvéből, Balogh Sándor „Moldvai hangszeres dallamok” című könyvéből, valamint Kádár Ferenc dévaványai furulyás felvételeiből válogattuk.
 
Írta: Balogh Sándor 
Szerkesztette: Bolya Mátyás
 
Kapcsolódó témakörök:

Tartalom

Előszó
A magyar népi furulya
A kötet dallamanyagának felépítése
A furulyatanulás első lépései
A magyar népi furulya fogástáblázata
Dallamtár 1. rész
A népi furulyajáték alapjai
Gyermekdalok játéka
Gyermekdal G-A hangokon
Gyermekdalok G-E hangokon
Az előző gyermekdalok F-D hangokon
Gyermekdalok G-A-G-E hangokon
Gyermekdal E-D-C hangokon
Gyermekdalok A-G-F hangokon
Új hang a felső
D-re záró dallamok d-e-f-g-a hangkészlettel
Oktávátfúvás
Új hang a B
Új hang a felső D
Új hang a felső F
Moldvai csángó énekes dallamok
Moldvai csángó táncdallamok
Dél-dunántúli dallamok egyszerűen és díszítve
Staccato és tenuto váltakozása
Trillával díszített énekelt dallamok
A paránytrilla
Új hang a H
A hosszú trilla
Előkék és utókák
Alföldi dallamok díszítésekkel
Trillák, előkék, utókák és kisebb futamok
Alföldi furulyás dallamok eredeti gyűjtésekből
Dunántúli dallamok játéka
Dallamtár 2. rész
Hagyományos furulyás dallamok
Dél-dunántúli furulyás dallamok eredeti gyűjtésekből
Palóc furulyás dallamok eredeti gyűjtésekből
Székely furulyás dallamok eredeti gyűjtésekből
Gyimesi táncdallamok
Gyimesi furulyás dallamok eredeti gyűjtésekből
Moldvai furulyás dallamok eredeti gyűjtésekből
Furulyakészítés régen
Furulyakészítés napjainkban
Extract
Szakirodalom / Bibliographia
A dallamtár forrásai
Daljegyzék
Betűrendes dallammutató
A hangzó melléklet dallamjegyzéke