Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A pszichológia örök témái

Paraméterek

Sorozat Test és lélek
Szerző Pléh Csaba
Cím A pszichológia örök témái
Alcím Történeti bevezetés a pszichológiába
Kiadó Typotex Kiadó
Kiadás éve 2008
Terjedelem 411 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9664 76 0
Eredeti ár:
3.900 Ft
3.510 Ft
Online kedvezmény: 10%

Ez a rendhagyó pszichológiatörténet a modern szakmai és a köznapi pszichologizálást együtt, egymásra válaszolgatva tekinti át. Gondolatmenete a lélektan történetét mint a köznapi, naiv és a tudományos emberismeret közötti viszony történetét írja le.

Leírás

Hogyan alakult a modern pszichológia emberképe? Vajon van-e ennek köze ahhoz, ahogyan köznapi életünkben egymáshoz mint érző és gondolkodó lényekhez közelítünk? Ez a rendhagyó pszichológiatörténet a modern szakmai és a köznapi pszichologizálást együtt, egymásra válaszolgatva tekinti át. Gondolatmenete a lélektan történetét mint a köznapi, naiv és a tudományos emberismeret közötti viszony történetét írja le. A könyv visszatérő kérdése az antropomorfizmus, valamint a lelki jelenségekben rejlő célirányosság beszédmódjának jogossága, illetve kapcsolata az oksági világmagyarázattal. Ennek előtérbe állításával a könyv a lélektant mint központi embertudományt mutatja be. A szerző három évtizedes pszichológiatörténészi múlttal a háta mögött ezt a viszonyt láttatja a pszichológia legizgalmasabb problémájaként.
A naiv és tudományos pszichológia egymáshoz kapcsolása sajátos visszatérő párokban jelenik meg. Olyan párokban, mint test és lélek, ember és állat, öröklés és környezet, rész és egész, értelem és érzelem, egyén és közösség, tudat és tudattalan, normális és kóros.
A történeti és fogalmi bevezetés egyben a mai lélektan izgalmas vitakérdéseit is előtérbe állítja. A könyv egyszerre tankönyv a pszichológiával először ismerkedő jövendő mérnökök és közgazdászok számára, s ugyanakkor esszésorozat a pszichológia mai állásáról.
 

Typotex Kiadó, 2008.

Test és lélek–sorozat

Írta: Pléh Csaba

Kapcsolódó kiadványok:

Pléh Csaba művei

Tartalom

Előszó
A naiv és a tudományos emberismeret
A népi pszichológia fogalma, eredete és értéke
A tudományos pszichológia rendszeressége
Versengő emberképek a pszichológiában
A magyarázatok fajtái a pszichológiában
Szakirodalmi eligazító
A modern pszichológia történetének vázlata
Az előtörténet
A modern pszichológia megjelenése
Pszichológia a betegágynál
A 20. század első felének pszichológiája
A kognitív pszichológia a 20. század végén
A mai pszichológia: a fejlődő ember
Szakirodalmi eligazító
Test és lélek. Agy és lelki jelenségek
A modern hagyomány elindítója: Descartes
„Test és lélek” a modern pszichológiában
A lokalizáció: Galltól aneurális képalkotásig
A mai idegtudomány és a test-lélek-kérdés
Szakirodalmi eligazító
Ember és állat. Különbségük és hasonlóságuk a pszichológiában
A folytonossági és a szakítási felfogás előtörténete
A darwini ihletésű összehasonlító lélektan megjelenése: módszertani kérdések
A módszertantól a redukcionizmusig. Az összehasonlító szemlélet sorsa a behaviorizmusban
Az etológia és az evolúciós pszichológia mint a kifinomult minőségi szemlélet ember és állat viszonyában
Szubsztanciális felfogások ember és állat viszonyáról
Szakirodalmi eligazító
Öröklés és környezet a pszichológiában
A lelki jelenségek eredete és öröklés-környezet általi meghatározottsága
A nativizmus reneszánsza az 1960-as években 
A nyelvelsajátítás mint az innátista és empirista érvelés kiemelt területe
Modern genetika, genetikai zavarok és a pszichológiai fejlődés
A fejlődést magyarázó modellek és az öröklés-környezet-vita mai alternatívái
Egyéni különbségek és öröklés
Fejlődésmodellek és az idegrendszer kibontakozása
Szakirodalmi eligazító
Ész és érzés, értelem és érzelem
Lehet-e érzelem nélkül élni?
Az érzelmek dimenziói és saját rendszere
Döntések és érzelem
Hangulat és emlékezet
Érzelem és kultúra
Szakirodalmi eligazító
Kultúra és viselkedés: A kulturális pszichológia
A kultúra és az egyéni lelki jelenségek kapcsolata
A klasszikus pszichológia válaszai a kultúra és egyéni viselkedés viszonyára
A mentális funkciók történeti meghatározottsága: Piaget és a Vigotszkij-iskola
Az emberré válás és a gondolkodás keletkezése
Társadalmi haladás és pszichológiai disz pozíciók a modern világban
Szakirodalmi eligazító
Egyén és közösség
Társas élet az állatvilágban és az embernél
Csoportok és egyének: a tömeglélektantói Lewinen át a mai csoportkutatásig
Az utánzás mint az egyén és a csoport közötti kölcsönhatás központi esete
A kulturális integráció és a mémek
Szakirodalmi eligazító
Tudat és tudattalan
Egy kis fogalmi kirándulás
A tudat megkérdőjelezése: a nem tudatos vizsgálódás felmerülése a 19. században
A tudat státusza a nagy pszichológiai iskolákban
A tudat problémája a modern tudományban
A tudat és a saját test élménye
A tudatosság idegrendszeri alapjai
A tudat keletkezése a törzsfejlődésben
A tudattalan mint sajátos szerveződés: Freud vitatott öröksége
Szakirodalmi eligazító
Normális és kóros a pszichológiában
A megszállottságtól a felszabadulásig
Az organikus pszichiátria létrejötte és kapcsolata a pszichológiával 10.3 A mentális zavarok funkcionális szemlélete
Biológiai és szociális a pszichopatológia mai felfogásaiban
Szakirodalmi eligazító
Rész és egész a pszichológiában
Elemek – struktúrák – egészek a kísérleti lélektanban
Egészek és részek az emberi gondolkodás szerveződésében
A személyiség és az egész problémája
Szakirodalmi eligazító
Pszichológia és technika
Antropológiai elképzelések az eszközök szerepéről az ember életében
A mérőeszközök és a pszichológia
A gép mint az ember modellje
Szakirodalmi eligazító
Pszichológia a hivatások rendszerében
A győzedelmes pszichológiai szakma
Szakirodalmi eligazító
Irodalomjegyzék
Névmutató
Tárgymutató