Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Az ápolás alapjai

Paraméterek

Sorozat Moduláris tankönyvek
Szerző Baukó Mária – Kujalek Éva – Wetzelné Gál Anna
Cím Az ápolás alapjai
Kiadó Országos Kórházi Főigazgatóság
Kiadás éve 2006
Terjedelem 216 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 963 86605 7 0
Eredeti ár:
2.372 Ft
A kötet a moduláris szerkezetű egészségügyi szakképzés egyik alapmoduljának tankönyve, amely az ápolók és az ápolási asszisztensek számára készült. Sajátossága, hogy együtt (egységben) tartalmazza a kétféle szakképesítés alapmoduljának tananyagát.

Leírás

A kötet a moduláris szerkezetű egészségügyi szakképzés egyik alapmoduljának tankönyve, amely az ápolók és az ápolási asszisztensek számára készült. Sajátossága, hogy együtt (egységben) tartalmazza a kétféle szakképesítés alapmoduljának tananyagát.
Képzése során a hallgató több ilyen tankönyvből is fog majd tanulni, és azokhoz hasonlóan ebben is más írásmód, dőlt betű jelzi az ápolóktól elvárható magasabb szintű ismeretanyagot, amelyet az ápolási asszisztenseknek nem kell megtanulni (de ha van kedvük hozzá, jó szívvel ajánljuk ezek elolvasását). Ez a tankönyv abban is eltér kissé az eddig megszokottaktól, hogy tananyaga (hivatalosan fogalmazva) horizontálisan és vertikálisan is kapcsolódik más modulokhoz. Ez egyszerűbben azt jelenti, hogy egyrészt alapszinten is talál kapcsolódó tananyagtartalmat más modulelemekben (ilyen például a „Kommunikáció” vagy a „Személyiségfejlesztés”), másrészt az itt tárgyalt témákról részletesebb és mélyebb ismeretet fog kapni később következő modulokban (ilyen például a „Gyógyszertan” vagy a „Mozgásszervi betegségben szenvedők ápolása”).
Azt reméljük, hogy jelen moduláris tankönyv segítségével a tárgyi ismereteken túl ráirányíthatjuk az Ön figyelmét néhány további alapelvre is, mint például a helyi eljárási leírások (protokollok) megismerésének és alkalmazásának jelentősége, vagy hogy a szakmai és a jogi szabályozás együttesen alkotja az ápolói tevékenység keretét és határait, ez azonban nem korlátot, hanem inkább biztonságos útvonalat jelent a helyes ápolói gyakorlat számára.
Törekedtünk arra, hogy a tananyag elsajátítása során az egyik fontos ápolói készséget, az önálló gondolkodást is gyakorolja. Erre későbbi tanulmányai során is szükség lesz, de főként választott hivatásának napi gyakorlatában, a betegápolásban. Az egyes fejezetek végén összefoglaló kérdéseket talál, ezekkel az önellenőrzésben kívánjuk Önt segíteni.
 
Írta: Baukó Mária – Kujalek Éva – Wetzelné Gál Anna
Szakmai lektor: Zékányné Rimár Ilona
 
Kapcsolódó témakör:

Tartalom

Bevezetés
Útmutató a tankönyv használatához
1. fejezet: A szakma története
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
1.1. Az ápolás története
1.1.1. Az őskortól a középkorig (i. e. 8000–i. sz. 476)
1.1.2. Ápolás a középkorban (476–1492)
1.1.3. A betegápolás a középkori Magyarországon
1.1.4. Betegápolás az újkorban (1493–)
1.1.5. Az ápolás új korszaka
1.1.6. Az ápolás és ápolóképzés Florence Nightingale után
1.1.7. Ápolás az újkori Magyarországon
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
1.2. Az orvoslás története
1.2.1. Az őskortól a középkorig (i. e. 8000–i. sz. 476-ig)
1.2.2. Orvoslás a középkorban (476–1492)
1.2.3. Újkori orvoslás (1493–)
1.2.4. Az orvoslás története Magyarországon
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
1.3. A mentésügy története
1.3.1. A mentés kezdetei
1.3.2. A Nemzetközi Vöröskereszt megalakulása
1.3.3. A mentésügy Magyarországon, a XIX. században
1.3.4. Mentésügy a XX. században
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
1.4. A bábaság története
1.4.1. Az őskortól a középkorig (i. e. 8000–i. sz. 476)        
1.4.2. Bábaság a középkorban (476–1492) 25
1.4.3. Az újkori bábaság (1493–)
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
2. fejezet: Az ápolás definíciója és filozófiája. Az ápolási modellek
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
2.1. Az ápolás definíciója
2.1.1. Az ápolás meghatározásai a XX. század előtt           
2.1.2. Az ápolás fogalma és feladata Magyarországon        
2.2. Az ápolás filozófiája
2.3. Ápolási modellek
2.3.1. Az ápolási modell fogalma
2.3.2. Az egészségügyi ellátás hagyományos modellje        
2.3.3. Az ápolási modellek közös jellemzői
2.3.4. Az életműködésen alapuló ápolási modell
2.3.5. Az önellátáson alapuló ápolási modell
2.3.6. A fejlődésen alapuló ápolási modell
2.3.7. A kölcsönhatáson alapuló ápolási modell
2.3.8. Az adaptáción alapuló ápolási modell
2.3.9. A rendszerelméleten alapuló ápolási modell
2.3.10. Az ápolási modellek a gyakorlatban
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
3. fejezet: Az ápoláskutatás helye, elvei az egészségügyi ellátásban
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
3.1. Az ápoláskutatás fogalma
3.2. Az ápoláskutatás története
3.3. Az ápoláskutatás helye, szerepe az egészségügyi ellátásban
3.4. Az ápoláskutatás módszerei és folyamata
3.5. Etikai normák a kutatás során
3.6. A szakirodalom
3.7. A kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
4. fejezet: Az ápoláslélektan általános fogalmai
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
4.1. Bevezetés
4.2. A pszichológia általános jellemzői
4.2.1. A pszichológia vizsgálati területeinek felosztása
4.3. Az ápoláslélektan területének felosztása
4.4. Az ápolók (gyógyítók) pszichológiai sajátosságai
4.4.1. Az ápolók személyisége
4.5. A jellem (a karakter)
4.6. A betegség emberre gyakorolt pszichológiai hatása
4.6.1. Az ember és a betegség
4.6.2. A betegség megélése, betegségmagatartás
4.6.3. A fájdalom
4.6.4. A kórház mint totális intézmény
4.7. A megfigyelés
4.8. Az ápolói hivatás egyes lélektani jelenségei
4.8.1. A szororigén pszichikus ártalmak
4.8.2. A kiégési tünetcsoport (burn-out szindróma)
Összefoglalás
Kérdések és feladatok
5. fejezet: Az ápolás személyi és tárgyi feltételei
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
5.1. Egészségügyi teammunka
5.2. Az ápolói tevékenység keretei
5.3. A fekvőbeteg-ellátás személyi és tárgyi feltételei
5.3.1. Az ápolási rendszerek struktúrája
5.3.2. Munkakör, munkaköri leírás
5.3.3. Az ápoló funkciói
5.3.4. Környezeti, tárgyi feltételek
5.4. A betegek részére biztonságos, higiénés és terápiás környezet biztosítása
5.4.1. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem
5.4.2. Tűzvédelem
5.4.3. A fertőzésekkel szembeni védelem
5.4.4. A veszélyes hulladékok kezelése
5.4.5. A terápiás környezet biztosítása
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
Gyakorlati feladatok
6. fejezet: Az ápolás funkciói és területei
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
6.1. Az ápolás küldetése
6.2. Az egészség definíciója. Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés. Prevenció
6.3. Alapvető emberi szükségletek
6.4. Egészségvédelem
6.5. Közösségi ápolás
6.6. Az ápolás funkciói
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
Gyakorlati feladatok
7. fejezet: Az ápolási folyamat és dokumentációja
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
7.1. Az ápolási folyamat
7.1.1. Felmérés (az ápolási szükségletek megállapítása)
7.1.2. Ápolási diagnózis
7.1.3. Az ápolás megtervezése
7.1.4. Az ápolási terv végrehajtása
7.1.5. Az eredmények értékelése
7.2. Ápolási dokumentáció
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
Gyakorlati feladatok
7.3. A betegmegügyelés és területei
7.3.1. Általános megtekintés
7.3.2. Az életjelek megfigyelése, regisztrálása
7.4. A fizikális vizsgálat módszerei, ápolói tevékenység a fizikális vizsgálatoknál
7.4.1. Ápolói tevékenység a vizitek és konzíliumok kapcsán
Kérdések
8. fejezet: A beteg ember szükségletei       
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
8.1. Mozgás szükséglet        
8.2. A pihenés és az alvás szükséglete        
8.3. Higiénés szükségletek   
8.4. A nyomási fekély kialakulásának megelőzése, ápolása        
8.5. A táplálkozás szükséglete
8.6. Az ürítés szükséglete
8.6.1. A vizeletürítés szükséglete
8.6.2. A székletürítés szükséglete
8.7. A légzés szükséglete
8.8. A megfelelő testhőmérséklet biztosítása
8.9. A biztonság szükséglete
8.10. A tanulás szükséglete
8.11. Az esztétikai szükséglet
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
Gyakorlati feladatok
9. fejezet: Az ápoló gyógyszereléssel kapcsolatos feladatai
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
9.1. Bevezetés
9.1.1. Gyógyszerelési szabályok
9.2. A gyógyszeradagok kiszámítása
9.3. A gyógyszerelés általános menete
9.4. A gyógyszerek alkalmazási módja és formái
9.4.1. Szájon át (oralis, per os alkalmazás)
9.4.2. Nyelv alá helyezve (sublingualis alkalmazás)
9.4.3. Légutakon át történő alkalmazás (inhaláció)
9.4.4. Nyálkahártyán keresztüli alkalmazás (instillatio)
9.4.5. Bőrön keresztül (kután alkalmazás)
9.4.6. Végbélen át (rectalis alkalmazás)
9.4.7. Hüvelyen át (vaginalis alkalmazás)
Kérdések
9.4.8. Emésztőrendszer megkerülésével (parenteralis) alkalmazás)
9.5. Gyógyszerelési hiba
Összefoglalás
Kérdések, feladatok
10. fejezet: A transzfúzió és az ápoló feladatai a transzfúzió során
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
10.1. Bevezetés
10.2. A vér és a vércsoportok
10.3. A vércsoport meghatározása
10.3.1. Klinikai vércsoport-meghatározás
10.3.2. Laboratóriumi vércsoport-meghatározás
Olvasmány
10.4. Egyes vérkészítmények és legfontosabb jellemzőik
10.5. A biztonságos vérkészítmények
10.6. A transzfúzió biztonsága
10.6.1. Vércsoport-meghatározás
10.6.2. Keresztpróba (vagy direkt próba)
10.6.3. A recipiens számára kiválasztott vér
10.6.4. Autokontroll
10.6.5. Biológiai próba
10.7. Általános szabályok, és az ápolói feladatok a transzfúzió során
10.7.1. Általános szabályok
Kérdések
10.7.2. A transzfúziós beavatkozás alapvető ápolási szempontjai
10.8. A transzfúziós eljáráshoz tartozó egyéb tevékenységek
10.8.1. A vérkészítmények tárolása
10.8.2. A vérkészítmények felmelegítése
10.9. A környezetvédelmi szempontok érvényesítése
Összefoglalás
Kérdések és feladatok
11. fejezet: Alapvető laboratóriumi vizsgálatok
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
11.1. Bevezetés
Kérdések
11.2. Alapvető laboratóriumi vizsgálatok
11.2.1. Vizeletvizsgálat
11.2.2. Székletvizsgálathoz mintavétel
11.2.3. Orr- és garatváladék mikrobiológiai vizsgálatához mintavétel
11.2.4. Köpet mikrobiológiai vizsgálatához mintavétel
11.2.5. Sebváladék mikrobiológiai vizsgálatához mintavétel
11.3. A betegágy melletti (Point of Care; POCT) laboratóriumi diagnosztika alkalmazása
11.3.1. Vizeletmintából történő csíkdiagnosztika
11.3.2. Kapilláris vérből történő kézi műszeres vércukor-meghatározás (gyorsteszt)
Összefoglalás
Kérdések és feladatok
12. fejezet: A kórházban ápolt beteg áthelyezése, elbocsátása
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
12.1. Bevezetés
12.1.1. Elbocsátás
12.1.2. A beteg önkényes intézetelhagyása
12.1.3. A beteg halála
Összefoglalás
Kérdések és feladatok
13. fejezet: A haldokló ápolása és a halott ellátása
A fejezet célja
Követelmények a fejezet elsajátítása után
13.1. Bevezetés
13.2. A haldokló beteg gondozása, ápolói ellátása           
13.2.1. A haldokló beteg gondozásának jogszabályi meghatározása          
13.2.2. A haldokló beteg ápolói ellátása
13.3. A halál jelei és fázisai
13.3.1. A halál bekövetkezése és fázisai
13.3.2. A halál jelei
13.3.3. A halál ápoló által megfigyelhető klinikai jelei
13.3.4. A halál ápoló által megfigyelhető biológiai jelei
13.4. A halál megállapítása
13.5. A halott körüli ápolói teendők
13.5.1. A halottak ellátásához kapcsolódó általános ápolói feladatok        
13.5.2. A halott ápolói ellátása
Összefoglalás
Kérdések és feladatok
Ajánlott irodalom
Felhasznált irodalom
Tárgymutató