Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Cigány népismereti tankönyv

Paraméterek

Szerző Ligeti György
Cím Cigány népismereti tankönyv
Alcím A 7-12. osztály számára
Kiadó Konsept-H Kiadó
Kiadás éve 2016
Terjedelem 267 oldal
Formátum A/5, keménytáblás
ISBN 978 963 9362 15 4
Eredeti ár:
3.990 Ft

A kötet a kerettanterv által kötelezővé tett hon- és népismereti oktatást segíti az általános és a középiskolákban. A magyarországi cigányságot nem a szegénység és a kirekesztettség megszokottnak mondható szemszögéből közelíti meg, hanem társadalmi-gazdasági-kulturális kontextusba ágyazva mutatja be, mindig az adott életkornak megfelelő módon.

Leírás

A kötet a kerettanterv által kötelezővé tett hon- és népismereti oktatást segíti az általános és a középiskolákban. A magyarországi cigányságot nem a szegénység és a kirekesztettség megszokottnak mondható szemszögéből közelíti meg, hanem társadalmi-gazdasági-kulturális kontextusba ágyazva mutatja be a szóban forgó kisebbséget, mindig az adott életkornak megfelelő módon. A népismeret oktatásának célja – minden magyarországi nemzetiség esetében – az egyes kisebbségi csoportokhoz tartozó tanulók nemzetiségi (és európai) tudatának ébrentartása, ápolása, és a többségi társadalomhoz tartozó diákok toleranciájának és ismereteinek növelése is, hiszen nem képzelhető el e tantárgy vagy műveltségterület teljesen izolált oktatása, mely során csak a kisebbségi diákok vannak jelen az oktató-nevelő munka során. Végül cél a nemzetiségi tudat humanizálása, ami azt jelenti, hogy a származási-nemzetiségi tudat nem lehet azonos a nacionalizmussal vagy a sovinizmussal.
 
Írta: Ligeti György
Lektor: Kemény István

Tartalom

7. ÉVFOLYAM
Műveltségterület: Anyanyelv és irodalom
A roma nyelvről
A cigány nyelv rokonai
Indoeurópai nyelvcsalád, nyelvi hatások; a népvándorlás hatása
Népköltészet
Műveltségterület: Ember és társadalom
A romák Európába érkezésük előtt
Romák Európa kapujában
Kikről van szó valójában? – Népelnevezések; források, melyek a romákat említik
Munka és megélhetés
Műveltségterület: Művészetek
Népzene
Egy tájegység zenéje: Szabolcs megye; a Duna-Tisza közén és a Dél-Alföldön élő cigányok zenéje; a beás cigányok zenéje
Cigány képzőművészek Közép- és Kelet-Európában
8. ÉVFOLYAM
Műveltségterület: Anyanyelv és irodalom
A különféle cigány dialektusok
Mit vett át a magyar nyelv a cigány nyelvből?
A cigány nyelv szókincséről
Roma műköltészet
Lírai költemények a cigány irodalomban
Epikus művek
Műveltségterület: Ember és társadalom
Bevezetés – a cigány történelem sajátos volta
Műveltségterület: Művészetek
A táncokról
Naiv tárgyias és spontán expresszív kifejezésmód
9. ÉVFOLYAM
Műveltségterület: Anyanyelv és irodalom
A magyar irodalom cigányságról szóló alkotásai
Műveltségterület: Ember és társadalom
Romák a polgári Magyarországon – a cigányság vándorlása és helyhez kötésének kísérletei
Munka és megélhetés a polgári korban
Műveltségterület: Művészetek
A XVIII. és XIX. század híres muzsikusai
Játékfilmek
TV-műsorok (cigánykép a televízióban)
10. ÉVFOLYAM
Műveltségterület: Anyanyelv és irodalom
A cigányságról írt szociográfiák jellemzői
Műveltségterület: Ember és társadalom
A roma holokauszt
A romák a II. világháború utáni évtizedekben
A Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége; az MSZMP KB Politikai Bizottságának 1961-es határozata
Műveltségterület: Művészetek
A magyarországi cigányság képe a sajtóban
Kisebbségi és alternatív média – OKÉ
A tömegkommunikáció használata
Egy rémhír nyomában
11. ÉVFOLYAM
Műveltségterület: Anyanyelv és irodalom
Új generáció a cigány irodalom horizontján
Műveltségterület: Ember és társadalom
A cigányság létszámának meghatározása és ennek problémája
A roma életmód
Munka és munkaerőpiac
Előítélet, rasszizmus
Település, lakóhely, lakásviszonyok
Oktatás
Új oktatási és kulturális kezdeményezések a rendszerváltozás nyomán
Műveltségterület: Művészetek
Filmek – magyarországi alkotások
Filmek – külföldi alkotások Dokumentumfilmek
A Roma Sajtóközpont
12. ÉVFOLYAM
Műveltségterület: Anyanyelv és irodalom
A cigányságról készült lexikonok cikkei, forráskritika
Műveltségterület: Művészetek
Népzenei aranykor a rendszerváltozás után
Dzsesszzenészek, zenészportrék
Műveltségterület: Informatika
Romák az interneten
Műveltségterület: Életvitel és gyakorlati ismeretek
Életpálya és életszerepek
Romológiai képzés Magyarországon