Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Héthatáron

Paraméterek

Szerző Pál Ágnes
Cím Héthatáron
Alcím Tanulmányok a határ menti települések földrajzából
Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó
Kiadás éve 2002
Terjedelem 524 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 963 9167 74 6
Eredeti ár:
1.000 Ft

A kötet – reményeink szerint – segítheti a határmentiség földrajzának kialakulását, mely új diszciplínaként jelentkezik a társadalomföldrajz keretében. Hasznossá válhat az oktatásban, a települések fejlesztési koncepcióinak kialakításában, és további kutatásokra ösztönözheti az olvasókat és a kötet szerzőit.

Leírás

Az európai regionalizmus kiterjedése, átfogó és meghatározó folyamattá válása új távlatokat, kihívásokat jelent az integrálódó közép-kelet-európai országok számára. Az új európai régiók formálódásának egyik különleges mozgató rugója a határokon átnyúló térszerveződések létrejötte. Így az ezekre vonatkozó kutatások megsokasodtak, az eredmények felértékelődtek a határon innen és a határon túl. E kötet közreadásával hármas célunk van: egyrészt hozzá kívánunk járulni a társadalomföldrajzi diszciplína bővítéséhez, másrészt a szerzők, kutatók már megjelent vagy konferenciákon bemutatott publikációit új szempontú rendszerezésben kívánjuk közre adni. Harmadszor az Európa Unióhoz való kapcsolódás lehetőségeit elemezzük az egyes régiók határmenti „mozgó területeinek” fejlesztése vagy visszafejlesztése során. A szerkesztő arra törekedett, hogy a „határmentiség”-gel foglalkozó – hazai és környező országokban dolgozó – kutatók tanulmányai kerüljenek a kiadványba. Azon írásokat válogattuk kötetbe, amelyek a Kárpát-medence társadalmi-gazdaságföldrajzi elemzésével és a jövőt érintő elméleti-gyakorlati kutatásokkal foglalkoznak. A kötet – reményeink szerint – segítheti a határmentiség földrajzának kialakulását, mely új diszciplínaként jelentkezik a társadalomföldrajz keretében. Hasznossá válhat az oktatásban, a települések fejlesztési koncepcióinak kialakításában, és további kutatásokra ösztönözheti az olvasókat és a kötet szerzőit.
 
Szerkesztette: Pál Ágnes
Lektor: Tóth József

Tartalom

BEVEZETÉS
I. A HATÁRMENTISÉG FÖLDRAJZÁNAK FOGALMAI
PÁL ÁGNES – VÖRÖSMARTINÉ TAJTI ERZSÉBET: A határmentiség földrajzának
fogalmai
II. A HATÁRMENTI KUTATÁSOK KEZDETE, MEGJELENÉSE ÉS GYAKORLATI EREDMÉNYEI A KÁRPÁT-MEDENCE ORSZÁGAINAK PÉLDÁJÁN (Tanulmányok a határmenti kutatásokból)
1. Kezdetek, elméletek, összefüggések
TÓTH JÓZSEF – CSATÁRI BÁLINT: Az Alföld határmenti területeinek vizsgálata
ERDŐSI FERENC: A határmenti térségek kutatásáról
LACKÓ LÁSZLÓ: A sajátos helyzetű térségek problematikája, különös figyelemmel a határmenti területekre
SÜLI-ZAKAR ISTVÁN: A határok és a határmentiség szerepe a területfejlesztésben
DÉNES ZOLTÁN: A Partium fogalma és határainak változása a XVI-tóI a XX. századig
2. Határmenti települések, településfejlesztési lehetőségek
2.1. A természeti környezet vizsgálata
OLÁH FERENC: Adalékok a környezet állapotának vizsgálatához a határmenti területeken Mórahalom példáján
BENKŐ ANDRÁSNÉ – FODOR ISTVÁN: A határmenti térségek környezetvédelmi problémái
2.2. Társadalmi szféra
BERÉNYI ISTVÁN: A határmenti területek kutatásának szociálgeográfiai aspektusai
KOVÁCS TERÉZ: Néhány módszertani elképzelés a határmenti térségek szociológiai vizsgálatához
DOMBI ALICE: A Tisza-Marosszög települései a demográfiai jellemzők tükrében az 1500-as évektől 1900-ig
FATA MÁRTA: Vázlatok a XIX. század német-magyar migráció-tipológiájához
SZILÁGYI GEORGINA – FLÓRA GÁBOR: Vallásos magatartás és viszonyulás az egyházhoz Nagyvárad Rogériusz-negyedében
ILLÉS SÁNDOR: Külföldiek Magyarországon az Európai Unióból
2.3. Gazdasági szféra
PÁL ÁGNES: A Dél-Alföld határmenti településeinek társadalom- és gazdaságföldrajzi vizsgálata
PÁL ÁGNES – NAGY IMRE: Társadalmi-gazdasági folyamatok a magyar-jugoszláv határmenti térségben
SARNYAI MÁRIA: A határmenti fekvés hatása Kanizsa gazdaságára
LENGYEL IMRE: A magyar-román gazdasági kapcsolatok néhány jellemzője a Dél-Alföldön
TÍMÁR JUDIT: Hátrányból előnnyé alakítható adottságok?
MOHOS MÁRIA: Kisvárosok a határ mentén
WOLFGANG ASCHAUER: A földrajzi határterület-kutatás témakörei és vizsgálati módjai – a magyar határvidék példáján
2.4. Infrastruktúra
HERENDI ISTVÁN: Oktatási intézmények működésének sajátosságai a határ mentén
PÁL VIKTOR: Egészségföldrajzi sajátosságok egy dél-alföldi határmenti kistérségben
MOLNÁR JUDIT: A lakásállomány és a háztartások felszereltsége mint életszínvonalat jellemző mutatók egy határmenti térség vizsgálatában
PITRIK JÓZSEF: A szegedi térség közlekedés-környezeti vonatkozásairól
MAJDÁN JÁNOS: A határok 20. századi változásainak hatása a magyar vasúthálózatra
HANUSZ ÁRPÁD: A Felső-Tiszavidék idegenforgalmi fejlesztése, különös tekintettel Kárpátaljára
AUBERT ANTAL: Együttműködési lehetőségek a Duna-Dráva-Száva Eurorégió turizmusában
3. Határmenti együttműködés
GOLOBICS PÁL: A határmenti térségek városainak szerepe az interregionális együttműködésben Magyarországon
HAJDÚ ZOLTÁN: A magyar-horvát határmenti együttműködés dilemmái
4. A régiók kialakulása, története, az euorégiók
HAJDÚ ZOLTÁN: A régió történeti problematikája Magyarországon
TÓTH JÓZSEF – TRÓCSÁNYI ANDRÁS – WILHELM ZOLTÁN: A regionális fejlődés kezdetei és mai problémái a Kárpát-medencében
MÉSZÁROS REZSŐ: Az európai regionalizmus néhány, számunkra is figyelemre érdemes eleme
PÁSZTI TÓTH GYULA: A formálódó Duna-Maros-Tisza Eurorégió
BAUKÓ TAMÁS – GURZÓ IMRE: Határon innen. Egy régiókutatásról a sarkadi kistérségben
III. EURÓPA, ORSZÁGOK, ÁLLAMOK ÉS HATÁROK
TÓTH JÓZSEF: Országok, államok, határok Európában
Szerzők névsora
Tárgymutató