Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Közművelődés és romák

Paraméterek

Sorozat Metszéspontok
Szerző Ponyi László
Cím Közművelődés és romák
Alcím Roma közösségi házak vizsgálata a közművelődés és a kisebbségtudomány dimenzióiban
Kiadó L'Harmattan Kiadó
Kiadás éve 2019
Terjedelem 260 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 414 562 2
Eredeti ár:
2.990 Ft
2.691 Ft
Online kedvezmény: 10%

Közművelődés, romák, roma közösségi házak a kötet kulcsfogalmai, amelyek kibontása során a szerző számos fontos és aktuális kérdést tesz fel.

Leírás

Közművelődés, romák, roma közösségi házak a kötet kulcsfogalmai, amelyek kibontása során a szerző számos fontos és aktuális kérdést tesz fel.  A 21. század magyar kultúrájának milyen globális és európai kihívásokra kell válaszolnia és mik a kulturális átalakulás hazai sajátosságai? Mi a jelentősége a tőkeelméleteknek a kultúraközvetítés területén? A társadalmi és kulturális tőke jelenléte mennyire jellemző a közművelődés intézményrendszerében és a roma közösségi házak esetében? Milyen változások történtek a rendszerváltást követően a közösségi művelődés területén? Mik a jellemzői a kisebbségi oktatásnak, ezen belül is milyen a roma közösségek oktatása és közművelődési tevékenysége? Milyen vonatkozásai vannak a társadalmi és oktatási egyenlőtlenségeknek, a szegregációnak, a multikulturális nevelésnek és oktatásnak? Ebben a koordináta-rendszerben mi a roma közösségi házak szerepe? Ők maguk is szegregáló intézmények lennének? Hol vannak, miből tartják fenn magukat és mit csinálnak? Milyen típusait ismerhetjük? A közművelődési intézményrendszer tagjai? Mennyire hasznosak és értékesek a társadalmi integráció és felzárkózás szempontjából?

A szerző multidiszciplináris megközelítéssel igyekszik a fenti kérdésekre választ adni, és a jelentkező problémákra javaslatokat megfogalmazni a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek egymást kiegészítő alkalmazásával.

 

L’Harmattan Kiadó, 2019.

Metszéspontok–sorozat

Írta: Ponyi László

Lektor: Kraiciné Szokoly Mária, Kállai Ernő, Sári Mihály, Szabó József

Tartalom

Ajánlás Ponyi László: „Közművelődés és romák” című könyvéhez

1. BEVEZETÉS

2. A KULTÚRA ELMÉLETI ALAPJAI, VÁLTOZÁSAI, KIHÍVÁSAI

2.1. A kultúra fogalmi megközelítései, a művelődés és közművelődés elméleti alapja

2.2. A kultúra néhány globális és európai kihívása

2.3. A kulturális átalakulás magyar sajátosságairól

2.4. A magyar lakosság kultúrafogyasztási, szabadidő felhasználási szokásai, az életmód és a magatartás típusai a rendszerváltástól napjainkig

2.5. Tőkeelméletek, a társadalmi és kulturális tőke szerepe és megjelenése közművelődési tevékenységben

3. A KÖZMŰVELŐDÉS JOGSZABÁLYI ALAPJAI ÉS VÁLTOZÁSÁNAK FŐBB TRENDJEI A RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁN

3.1. A kulturális, közművelődési tevékenységjogszabályi alapjai

3.2. A közművelődési tevékenység változásai

3.3. Szervezeti változások

3.4. A finanszírozás változásai

4. A ROMA KÖZÖSSÉGEK TÖRTÉNETI ASPEKTUSAI, OKTATÁSA ÉS KÖZMŰVELŐDÉSE

4.1. A roma közösségek magyarországi története napjainkig

4.2. A romák oktatási helyzetképe a rendszerváltást követően

4.3. A roma közösségi házak kialakulása, előzményei – nemzetközi és hazai tapasztalatok

4.4. A roma közösségek közművelődési tevékenységének jogszabályi alapjai, főbb jellemzői

5. TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK – SZEGREGÁCIÓ – MULTIKULTURALIZMUS – A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ KÉRDÉSEI AZ OKTATÁS ÉS NEVELÉS DIMENZIÓJBAN

5.1. A társadalmi egyenlőtlenségek megjelenése az oktatás területén

5.2. A szegregáció fogalma, megjelenési formái, az iskolai szegregáció megjelenési formái, társadalmi hatásai

5.3. Multikulturalizmus – multikulturális társadalom

5.4. Multikulturális oktatás és nevelés a leszakadó, hátrányos helyzetben lévők oktatási esélyegyenlőségének biztosítására, az iskolai eredményességet befolyásoló tényezők

6. A KISEBBSÉGI OKTATÁS-NEVELÉS TÖRTÉNETI, TÁRSADALMI DIMENZIÓI, JOGSZABÁLYI ALAPJAI

6.1. A roma közösségek társadalmi integrációját segítő kormányzati programok.

6.2. A kisebbségek, kiemelten a cigányság oktatása történeti megközelítésben

6.3. A nemzetiségi-kisebbségi oktatás jogszabályi alapjai – a nemzetiségi-kisebbségi oktatás formái a 21. század Magyarországán

7. ROMA KÖZÖSSÉGI HÁZAK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA

7.1. Közösségtanulmányok kisebbségi közösségek kutatásának módszertani kérdései

7.2. A kutatás elméleti és empirikus alapjai és hipotézisei

7.3. A kutatás közvetlen előzményei

7.4. A kutatás adatbázisainak bemutatása

7.5. Az alkalmazott kutatási módszerek

7.6. Kérdőív fókuszpontjai

7.7. Interjúk fókuszpontjai

7.7.1. A roma közösségi házak vezetőivel, képviselőivel felvett interjúk fókuszpontjai

7.7.2. A látogatókkal felvett interjúk fókuszpontjai

7.8. A roma közösségi színterek fogalma és típusai a vizsgálat tapasztalatai alapján.

8. ÖSSZEFOGLALÁS – FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK – JAVASLATOK

Felhasznált irodalom

Jogszabályok, dokumentumok