Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Szemelvények a hadarás témaköréből

Paraméterek

Szerző Vassné dr. Kovács Emőke
Cím Szemelvények a hadarás témaköréből
Kiadó Eötvös József Könyvkiadó
Kiadás éve 2011
Terjedelem 193 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 9955 28 8
Ár:
2.885 Ft
2.740 Ft
Kedvezmény: 5%

A válogatás segítségével szeretnénk megismertetni olvasóinkat a téma legismertebb kutatóival, s azokkal az egymással ütköző nézetekkel, amelyek a hadarás kialakulására, típusára, differenciáldiagnózisára, terápiájára vonatkoznak.

Leírás

Bár a hadarást Liebmann nyomán már 1904-ben egységes jelenségként fogadták, mégis „hosszú ideig a logopédia mostohagyermeke volt”, jegyzi meg Weiss 1960-ban. Ezt jelzi a témáról megjelent közlések alacsony száma, ami összesen kb. annyi, mint amennyit a dadogásról évente adnak közre. Az összefoglaló munkák közül is mindössze két monográfiát tartanak számon (Luchsinger, Weiss). Hazánkban sem volt ez másképpen. A legnevesebb szakemberek (Roboz, Sulyomi-Schulmann, Sarbó, Bárczi, Murányi, Kanizsai) tollából is csak elszórt közlések, rövid ismertetések láttak napvilágot. Újabban Palotás adott közre tömör összefoglalást a témáról, illetve Kassai-Kovács a hadarás különféle hangtani jellemzőiről. Régi adósságot igyekszünk tehát törleszteni ezzel a szövegyűjteménnyel. A téma elhanyagoltságának okát magyarázhatja a tünetek sokrétűsége, a hadarónak beszédével kapcsolatos nemtörődöm magatartása, a hadarásnak afáziával való korábbi rokonítása, s ennek megfelelően a borúlátó prognózis stb. A hadarás iránti érdeklődés akkor élénkült meg, amikor Freund és Weiss munkássága nyomán a dadogás egyik kiindulópontjának („szülőanyjának”) kezdték tekinteni.
A válogatás segítségével szeretnénk megismertetni olvasóinkat a téma legismertebb kutatóival (Arnold, Luchsinger, Seeman, Van Riper, Weiss) s azokkal az egymással ütköző nézetekkel, amelyek a hadarás kialakulására, típusára, differenciáldiagnózisára, terápiájára vonatkoznak. A kötetben önálló cikkek, valamint összefoglaló munkák egyes fejezetei is helyt kaptak. Ez utóbbiakból a lényegesebb fejezeteket igyekezett kiemelni a szerkesztő. Az érdeklődők a bibliográfiai adatok segítségével az egész anyaggal megismerkedhetnek. Remélhetőleg ez a szemelvénygyűjtemény is hozzájárul hallgatóink korszerű logopédiai szemléletének kialakításához.
 

Tartalom

Előszó
A hadarás fogalma és történelmi vonatkozásai
R. Luchsinger: A hadarás felismerése, okai és kezelése
Definíció és történelmi vonatkozások
A hadarás okaira vonatkozó nézetek
D. Bradford: A hadarás
Hadarás (Tachifémia)
Kezelés
G. E. Arnold: Kísérlet arra, hogy a hadarás okát az LLMM-elmélettel magyarázzuk meg
Meghatározás
Az LLMM-elmélet
További teszteredmények
A hadarás kóroktana
Következtetés
A. Mitrinowicz-Modrzejewska: Hadaró gyermekek családi eredetű hallási készség zavara
Esetismertetés
A hadarás különböző formái
M. Mussafia: A hadarás különböző formai
R. Luchsinger: A hadarás felismerése, okai és kezelése
A hadarás szindrómája (das Polternsyndroma)
1. Valódi tachilália
2. Gondolati (ideogén) hadarás
3. Parafráziás beszédformálással összefüggő hadarás
4. Kísérletileg létrehozott kondukciós – percepciós feltételhez kötött hadarás
J. Perello: A hadarás – klinikai közlemény
A hadarás tünetei
D. A. Weiss: A hadarás. Tünetek
Ismétlések
Vontatott beszéd és közbevetések
Magánhangzóknál való megakadás
Gyors beszéd (tachilália)
Artikuláció és gyenge motoros készség (motoros ügyetlenség)
Légzés
Monotónia
Ritmus és muzikalitás hiánya
Koncentráció és a figyelem terjedelme
Gondolati folyamatok szegényes integrációja
Megkésett beszédfejlődés
Olvasás és írás
EEG-leletek
Érés
Kísérletes vizsgálatok
Dadogás és hadarás
R. Luchsinger: A hadarás felismerése, okai és kezelése
Tünettan
Vassné Kovács E. – Kassai I.: A hadaró beszéd tempója és szünetei
H. H. Beebe: Akaratlagos gyors beszéd
Kassai I. – Vassné Kovács E.: A hadaró beszéd dallama
Bóna J.: A hadaró beszéd sajátosságai spontán és félspontán megnyilatkozásokban
Anyag és módszer
Eredmények. A spontán beszéd adatai
Ismétlések, megakadások
Bizonytalanság
Artikulációs hibák
Grammatikai tévesztések, gondolati rendezetlenség
Monotónia, hangsúlyozás
Beszédtempó és szünettartás
A félspontán beszéd eredményei
Kassai I. – Vassné Kovács E.: A magánhangzók időtartamviszonyai hadaró beszédben
M. Seeman – A. Novak: A hadarók motorikájáról
M. Seeman: Hadarók általános és beszédmotoros készsége közötti összefüggés
A hadarás és a dadogás differenciáldiagnózisa, vizsgálata
J. Langová – M. Morávek: A hadarás néhány kérdése
Ch. van Riper: Dadogás és hadarás differenciáldiagnózisa
K. P. Becker – K. Grundmann: A hadarás gyakoriságának és tünettanának vizsgálata
A probléma
A vizsgálat célja
A vizsgálat alapmintája. Populáció
A vizsgálat lépései
A vizsgálatok levezetése. Csoportos vizsgálat gyermekeknél
Az FH-k vizsgálata
A verbális képesség vizsgálata
A gondolkodás és a beszéd kapcsolatának vizsgálata
A szómegtalálás vizsgálata
A beszéd késleltetett auditív visszajelzésének vizsgálata (Lee-effektus)
A szótaggyorsaság vizsgálata
Az írás vizsgálata
A motoros teljesítmény vizsgálata
A viselkedés sajátosságainak vizsgálata
A muzikalitás vizsgálata
Örökletesség
A hadarók kiválasztása az FH-gyermekek közül
Kitekintés
J. Langová – A. Syroky – M. Morávek – L. Sváb: A beszédaktivitás befolyása a hadaróknál kiváltott vesztibuláris nystagmusra
Módszer
Eredmények
Vita és összegezés
A hadarás megelőzése, kezelése, prognózisa
R. Luchsinger: A hadarás felismerése, okai és kezelése
A hadarás megelőzése
O. Braun: Iskolai integratív beszédterápia nyelvi és beszédfejlődésükben akadályozott gyermekeknél
1. A nyelvi és beszédfejlődésükben akadályozott gyermekeknél
alkalmazott jelenlegi kezelési gyakorlat
1.1. Az ambuláns beszédterápia
1.2. A meghatározott időtartamú bentlakásos intenzív terápia
2. Az implicit intézményi-szervezeti problémakörök
3. Az egyéni beszédeltérések meghatározásának fontossága a pedagógiai-terápiás munka szempontjából
R. Luchsinger: A hadarás felismerése, okai és kezelése
A hadarás kezelése
A hadarásos dadogás kezelése
D. A. Weiss: A hadarás terápiája
1. Tachilália
2. Artikuláció
3. Szókincs
4. Formuláció
5. Figyelem
N. Katz-Bernstein: Hadarásterápiás kezdeményezés gyermekek számára
1. A hadaró gyermek megjelenése
2. Terápia
2.1. Sajátos eszközök és elvek
2.2. Beszédterápiás gyakorlatok
2.3. A saját kezdeményezés fejlesztése
2.4. Pszichoterápiás eljárások
2.5. Munka a környezettel
3. Befejezés
R. Luchsinger: A hadarás felismerése, okai és kezelése
Prognózis
A kötet szerzői
Bibliográfia