Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A pozitív pszichológia alkalmazása

Paraméterek

Szerző Nagy Henriett
Cím A pozitív pszichológia alkalmazása
Alcím A klinikai és egészségpszichológiában
Kiadó ELTE Eötvös Kiadó
Kiadás éve 2019
Terjedelem 302 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 284 595 1
Ár:
4.500 Ft

A pozitív pszichológia alapjaiban újította meg a pszichológiai gondolkodást és a kutatásához való hozzáállást azáltal, hogy a pszichológiai működésben fellelhető erősségek, erőforrások azonosítására törekedett. Nagy érdeme, hogy fókuszba helyezett olyan fogalmakat, jelenségeket és területeket, amelyekkel addig a pszichológia főbb áramlatai kevéssé vagy egyáltalán nem foglalkoztak.

Leírás

A pozitív pszichológia alapjaiban újította meg a pszichológiai gondolkodást és a kutatásához való hozzáállást azáltal, hogy a pszichológiai működésben fellelhető erősségek, erőforrások azonosítására törekedett. Nagy érdeme, hogy fókuszba helyezett olyan fogalmakat, jelenségeket és területeket, amelyekkel addig a pszichológia főbb áramlatai kevéssé vagy egyáltalán nem foglalkoztak. Így a pozitív pszichológiai szemlélet világított rá arra is, hogy nem csupán a mentális problémák hiánya, de az alkotóképesség kiteljesítése is fontos szempont az egészség fejlesztésében. A pozitív pszichológia oktatása és kutatása hosszú múltra tekint vissza az Eötvös Loránd Tudományegyetem Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén. Az első, úttörő nemzedéket követően pedig immár megjelent a második generáció, amelynek jeles hazai képviselője Nagy Henriett. A szerző érdeklődési köre a pozitív pszichológia előidézte szemléletváltáson és annak immár klasszikussá váló témáin túl kiterjed az új irányzat keretében kidolgozott terápiás és intervenciós módszerekre is. Jelen kötet korszerű és megfelelő kritikai szemlélettel dolgozza föl mindazokat a főbb témákat, amelyek számot tarthatnak az egyetemi hallgatók, gyakorló szakemberek és a pszichológiában tájékozódni kívánók érdeklődésére.

Írta: Nagy Henriett

Lektor: Prof. Oláh Attila

Tartalom

Előszó

1. FEJEZET

A pozitív pszichológia meghatározása és történeti gyökerei

1.1. Bevezetés

1.1.1. Pozitív pszichológiai szemlélet a klinikai és egészségpszichológiában

1.2. Történeti gyökerek

1.2.1. Filozófiai előzmények

1.2.2. Elméleti gyökerek a modern pszichológiában

1.3. A jóllét megközelítései és mérési módszerei

1.3.1. Eudaimonia és boldogságorientációk

1.3.2. Szubjektív jóllét

1.3.3. Pszichológiai jóllét

1.3.4. Szociális jóllét

1.3.5. Spirituális jóllét

1.4. A mentális egészség pozitív pszichológiai modelljei

1.5. Összefoglalás

1.6. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom további tájékozódás érdekében

2. FEJEZET

Egyéni különbségek a jóllét területén

2.1. Bevezetés

2.2. Materiális és szubjektív jóllét

2.3. Nemi és életkori különbségek a jóllét területén

2.4. A társas kapcsolatok szerepe a jóllét alakulásában

2.5. Életesemények és jóllét

2.6. Kulturális különbségek a jóllét területén

2.7. Integratív modellek

2.8. Összefoglalás

2.9. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom további tájékozódás érdekében

3. FEJEZET

A boldogság pszichológiai magyarázatai

3.1. Bevezetés

3.2. Genetikai vagy személyi prediszpoziciós elméletek

3.3. A cloningeri pszichobiológiai személyiségmodell

3.4. Erények és karaktererősségek

3.4.1. A karaktererősségek jellemzői és alkalmazási módjai

3.4.2. A személyes erősségek és mérésük

3.5. Folyamat- vagy tevékenységelméletek

3.5.1. A flow elmélet

3.5.2. A flow mérése: nehézségek az operacionalizálás terén

3.5.3.Aflowbiológiai alapjai

3.6. Mentális attitűdök és boldogság

3.7. Emlékezeti modellek

3.8. Célok és boldogság

3.9. A többi emberre helyezett fókusz

3.10. Az élet értelmessége

3.11. Összefoglalás

3.12. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom további tájékozódás érdekében

4. FEJEZET

Érzelmek a pozitív pszichológiában

4.1. Bevezetés: a pozitív érzelmek tudományos kutatása

4.2. A pozitív érzelmek kiszélesítés és építés elmélete

4.3. Szeretet/szerelem

4.4. Hála

4.5. Áhítat, csodálat, magasztosságérzés

4.6. Remény, optimizmus, jövőorientáltság

4.7. Megbocsátás

4.8. Vallás és spiritualitás

4.9. Humor

4.10. Összefoglalás

4.11. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom további tájékozódás érdekében

5. FEJEZET

Érzelmi intelligencia

5.1. Bevezetés: az érzelmiintelligencia-kutatás történeti előzményei

5.2. Az érzelmek gondolkodást, döntéseket és viselkedést befolyásoló hatásai

5.3. Érzelmiintelligencia-modellek

5.3.1. A képességalapú érzelmiintelligencia-modellek

5.3.2. Kevert érzelmiintelligencia-modellek

5.4. Az érzelmi intelligencia mérése

5.4.1. Az érzelmek mérése skála (AES)

5.4.2. Az EIT 6-8 és az EIT 10-15

5.4.3. Az Ekman 60 Arc Teszt

5.4.4. Szociális- és emocionálisintelligencia-teszt (SEMIQ)

5.4.5. Mayer–Salovey–Caruso Érzelmi Intelligencia Teszt (MSCEIT)

5.4.6. Érzelemmegértés (STEU) és érzelemszabályozás (STEM) Szituációs Tesztek

5.5. Az érzelmi intelligencia és a testi-lelki egészségi állapot összefüggései

5.6. Az érzelmi intelligencia lehetséges árnyoldalai

5.7. Összefoglalás

5.8. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom további tájékozódás érdekében

6. FEJEZET

A pozitív pszichológia stressz- és fejlődésfelfogása

6.1. A stresszkutatásban bekövetkező paradigmaváltás

6.2. A személyiség protektív faktorai

6.3. Az optimális fejlődés pozitív pszichológiai modelljei

6.3.1. A sikeres öregedés

6.3.2. Bölcsességmodellek

6.4. A stresszel összefüggő személyiségfejlődés

6.5. Összefoglalás

6.6. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom a további tájékozódás érdekében

7. FEJEZET

A pozitív pszichológia alkalmazási lehetőségei: pozitív intervenciók

7.1. Bevezetés

7.2. A pozitív élmények tudatos szabályozása

7.2.1. Savoringstratégiák

7.3. Pozitív pszichológiai intervenciók

7.3.1. A hála átélése és kifejezése

A hálagyakorlatokhoz kapcsolódó hatásvizsgálatok

7.3.2. Az optimizmus fejlesztése

Az optimizmus fejlesztésének gyakorlatához kapcsolódó hatásvizsgálatok

Az optimista gondolkodáshoz kötődő lehetséges hátrányok

7.3.3. A másoknak való segítségnyújtás

A másoknak való segítségnyújtáshoz kapcsolódó hatásvizsgálatok

7.3.4. Az áramlatélmény fokozása

7.3.5. A személyes erősségek használata

7.4. A klinikai alkalmazás lehetőségei

7.5. Iskolai programok, pozitív oktatás

7.5.1 Az optimizmus és a remény fejlesztése

7.5.2. Az erősségek fejlesztését célul tűző intervenciók

7.5.3. A Geelong Grammar School Project

7.6. Munkahelyi prevenciós programok

7.7. A pozitív pszichológiai intervenciók hatékonysága

7.7.1. Metaelemzések

7.7.2. A pozitív pszichológiai intervenciók hatékonyságát befolyásoló tényezők

A személy-aktivitás illeszkedés

7.8. Összefoglalás

7.9. Limitációk és jövőbeli kutatási irányok

7.10. A témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalom további tájékozódás érdekében

Utószó

Köszönetnyilvánítás

Irodalomjegyzék

Tárgymutató

Mellékletek

1. Érzelemmegértés Szituációs Teszt

2. Érzelemszabályozás Szituációs Teszt (Situational Test of Emotion Management, STEM)