Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

ELTE Eötvös Kiadó

Rendezés:
Nézet:

Ebben a biológusoknak, biofizikusoknak, optikusoknak, szemészeknek, biológia- és fizikatanároknak, valamint egyetemi hallgatóknak szánt tankönyvben a geometriai optika 14 konkrét biológiai alkalmazására adunk példát.

2.890 Ft

A könyv mindazoknak szól, akik nemcsak alkalmazni szeretnék a gesztusnyelvet, hanem arra is kíváncsiak, mi a jelentősége a kommunikáció e formájának, és hogyan hat a befogadóra.

2.500 Ft

A szerző a korai kétnyelvű fejlesztést támogató pedagóguskompetenciákkal és pedagógusképzéssel foglalkozik. Munkájában – nemzetközi és hazai kutatásokra támaszkodva – evidenciának tekinti a kora gyermekkorban kezdett idegennyelv-tanulás hatékonyságát, a pedagógusok meghatározó szerepét a tanulási-tanítási folyamat sikerében. Ugyanakkor a kétnyelvű programokban részt vevő pedagógusok és pedagógusjelöltek kompetenciái, nézetei, motivációik, szükségleteik és feladataik a kevéssé kutatott területek közé tartoznak, lényegében feltáratlanok.

2.200 Ft

Ez a mű olyan tankönyv, amely közvetlenül tanítóképzős hallgatóknak szól, mindkét témakört, a matematikát és a tantárgy-pedagógiát is magába foglalja.

3.500 Ft

Ebben a könyvben szó esik a négylábú állatok járástechnikájáról. Fény derül arra, hogy mekkora falvastagságúnak kell lenniük a gerincesek csöves csontjainak ahhoz, hogy minél kevesebb anyagfelhasználással minél jobban ellenálljanak a hajlítási és csavarási igénybevételnek...

3.200 Ft

A szerző a mentális lexikont, az emberi agy „szótárának” összetételét vizsgálta. Kísérletet tett a 14-16-18 évesek anyanyelv-elsajátítása gyermeknyelviből felnőttnyelvivé alakulásának behatóbb megismerésére. A kísérletsorozat nem titkolt szándéka többek között az volt, hogy a tizenévesek mentális lexikonáról napjainkig feltárt ismeretekkel tágítsa és kiegészítse a vonatkozó magyar szakirodalmat.

2.200 Ft

Könyvünk neveléspszichológiai módszerek gyűjteménye, a pedagógusok és a gyerekek életében zajló események megismeréséhez ad segítséget. Ajánljuk tanítóknak, tanároknak, iskolavezetőknek, a pedagógusképző intézetek oktatóinak és hallgatóinak, szaktanácsadóknak, mentoroknak, közoktatási szakértőknek, pedagógiai kutatóknak és az iskolai munkát segítő szakembereknek, fejlesztő pedagógusoknak és iskolapszichológusoknak.

3.800 Ft

Hogyan képzelhető el egy olyan kritikai társadalomelmélet, ami a magyar társadalomfejlődés sajátosságaiból indul ki? Mi köze az állampolgári szocializációnak és az autonómia kialakulásának a késleltetett modernizáció problematikájához? Miként használhatók fel e kérdések vizsgálatához az olyan társadalomelméletek, mint Habermas kommunikatív cselekvéselmélete, Bourdieu habitus- és mezőelmélete, Luhmann rendszerelmélete...

4.500 Ft

Az élő szervezetek leginkább természetes osztályozása a leszármazáson alapszik. A könyv célja a szárazföldi növények (mohák, harasztok, nyitva- és zárvatermők) rendszerének ismertetése a legújabb kutatások tükrében. A molekuláris filogenetika módszereinek köszönhetően mai tudásunk már elegendő ahhoz, hogy a korábbi rendszereket teljes egészében evolúciós alapokra helyezzük.

7.300 Ft

Az égbolt jellegzetes, felhőzöttségtől és napállástól függő polarizációs mintázata nemcsak meteorológiai, hanem biológiai szempontból is fontos. Kiváló viszonyítási irányt szolgáltat a polarizációérzékeny látórendszerű állatoknak, mikor azok más jel híján vannak. 

5.500 Ft

A pozitív pszichológia alapjaiban újította meg a pszichológiai gondolkodást és a kutatásához való hozzáállást azáltal, hogy a pszichológiai működésben fellelhető erősségek, erőforrások azonosítására törekedett. Nagy érdeme, hogy fókuszba helyezett olyan fogalmakat, jelenségeket és területeket, amelyekkel addig a pszichológia főbb áramlatai kevéssé vagy egyáltalán nem foglalkoztak.

4.500 Ft

A könyv 6–14 év közötti tipikus fejlődésű gyermekek spontán beszédét vizsgálja több szempontból, a folyamatosság és a szerkesztettség aspektusából. A beszédproduktumok felszínen megjelenő tényezőinek elemzése révén kívánja megismerni a gyermeki beszédprodukció rejtett folyamatait, felmérni a különböző korosztályok nyelvi kompetenciáját, valamint empirikus adatokkal alátámasztani a nyelvi fejlődést. 

3.125 Ft

Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? Erre a kérdésre ad választ a kötet 77 írása. 2013 nyarán rövid, személyes szöveget kértünk meghatározó magyar közszereplőktől, a tudományos, a gazdasági és a művészeti élet kiemelkedő résztvevőitől. Az esszék szerzői a világhálóba keveredett (vagy vetett) ember tapasztalatairól, érzéseiről írnak, s nemritkán betekintést nyújtanak életük egy-egy pillanatába is.

3.700 Ft

Ez a példatár elsősorban olyan I. éves egyetemi hallgatók számára készült, akik a kémiát nem főszakként tanulják, de haszonnal forgathatják a leendő vegyészek és kémiatanárok is. A középiskolai fakultáció és a szakkörök számára is segítséget jelenthet.

4.500 Ft

A fizikai aktivitás és a sedens viselkedés minden területét (közlekedés, iskola, munkahely, szabadidő, otthon) elemző többszintű modellek jobb, kontextusra szabott beavatkozásokhoz, azaz intervenciók kidolgozásához kínálnak lehetőségeket. Ebben rejlenek azok a nevelési eljárásmódok, amelyeket javasolt kiaknázni mind a gyermekek, mind a fiatalok és a felnőttek körében.

3.990 Ft

A kötet összefogja mindazt, amit ma az egészségpszichológia területéről tudunk, az alapvető szemléleti kérdésektől kezdődően tárgyalva az epidemiológia, az egészség-magatartás, a betegség-magatartás és betegségélmény, a stresszkezelés és stresszhatás kérdéseit csakúgy, mint az egészségfejlesztés és egyes intervenciós lehetőségek szempontjait. E kitűnő tankönyvet örömmel ajánljuk a pszichológiával ismerkedő hallgatók, a pszichológus kollégák és a pszichológia megközelítésére nyitott, egészséggel foglalkozó más szakemberek figyelmébe.

5.600 Ft

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői arra vállalkoztak, hogy – leküzdve a módszertani nehézségeket és a téma iránti viszonylagos érdektelenséget – bemutassák, miként alakul a Magyarországon élő – magyar és nem magyar nemzetiségű – bevándorlók sorsa.

2.800 Ft 2.660 Ft

A kötet betekintést nyújt a tudomány jelen állásába az IQ természetét és az intelligencia fejlődését illetően, és bemutatja a szerző 10 éves követő vizsgálatát, amely koraszülött valamint rizikómentes, időre született gyerekek fejlődésének összehasonlítására irányult.

1.800 Ft

Hogyan alakult ki az intelligencia? Tényleg csak élő rendszerekben jelenhet meg spontán módon? Egyáltalán, mit neveznek a különböző szakértők intelligenciának?

3.125 Ft

A környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés áthatja az óvodai nevelés egész folyamatát. A környezet ismeretére, szeretetére és védelmére nevelés, a környezettudatosság, a környezetkultúra alakítása folyamatosan történik, beépül a gyermek valamennyi tevékenységébe.

1.900 Ft

A könyv hasznos és részletes bevezetést nyújt a téma iránt érdeklődő pszichológushallgatók, a segítő szakemberek és a mélyebb önismeretre vágyók számára, akik nem félnek számot vetni az emberi létezés legnehezebb, sokszor tragikus dimenzióival sem. 

8.000 Ft