Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Érettségire készülök (történelem - 83 kidolgozott szóbeli tétel) (2024)

Paraméterek

Szerző Csuszó Sándor – Kozma Géza – Lovrity Andrea Anna
Cím Érettségire készülök (történelem - 83 kidolgozott szóbeli tétel) (2024)
Alcím Felkészítőkönyv forrásokkal, feleletmintákkal (2. kiadás)
Kiadó Mozaik Kiadó
Kiadás éve 2023
Terjedelem 296 oldal
Formátum C/5, ragasztókötött
ISBN MS-3323U
Eredeti ár:
4.380 Ft

Könyvünk a középszintű történelem érettségi szóbeli vizsgájára készít fel. 12 fejezetben 36 egyetemes történelmi, 40 magyar történelmi és 7 társadalomismereti témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. A teljes érettségi tematikát lefedi. Ismerteti a szóbeli felelet pontozási szempontjait, és bemutatja az értékelőlapot. 

Leírás

Kiadványunk a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján készült. A 2017-es követelmények szerint érettségizőknek az MS-2391U kódszámú változat szükséges.

Könyvünk a középszintű történelem érettségi szóbeli vizsgájára készít fel. 12 fejezetben 36 egyetemes történelmi, 40 magyar történelmi és 7 társadalomismereti témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. A teljes érettségi tematikát lefedi. Ismerteti a szóbeli felelet pontozási szempontjait, és bemutatja az értékelőlapot. A fejezetek elején a kötelező kerettantervi fogalmakat és neveket táblázatban, a kronológiát időszalagon, a topográfiai adatokat térképvázlatokon jeleníti meg. Rámutat, hogy mire kell figyelni egy-egy téma kidolgozásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni. A szövegekben alkalmazott jelölésekkel kiemeli az értékelhető válaszelemeket, segítve a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatok, összefüggések rögzítését, szerepük tudatosítását. Jelöli az állítások és az érvek, magyarázatok egymáshoz való viszonyát, jellemző szerkezetét. Minden tétel végén egy összegző folyamatábra található, ami segít a felelet felépítésében. A szövegek nyelvezete a kötet elején még egyszerűbb, a történelmi ismeretekben előre haladva pedig fokozatosan összetettebbé válik. Így a könyv már 9. osztálytól használható a forrásközpontú tanuláshoz. A könyvet digitális tananyag egészíti ki.

Három kötetes érettségi felkészítő – TÖRTÉNELEM

Három, egymással összefüggő, de önállóan is használható könyvvel segítjük az érettségire való eredményes felkészülést. A könyvcsalád a középszintű érettségi témaköreit dolgozza fel három megközelítésben:

-        kidolgozott rövid és hosszú esszék;

-        rövid válaszokat igénylő feladatok;

-        kidolgozott szóbeli tételek.

A kötetek rendkívül jól támogatják az önálló, és a tanórai felkészülés minden szakaszát,

   mert tartalmazzák a teljes középszintű tananyagot;

-        mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatók és tanulhatók;

-        mert tanulást segítő elemeket tartalmaznak:

-        egységes fejezetnyitó oldalakon jeleníti meg a kerettantervi alapkövetelményben szereplő kronológiai, topográfiai adatokat, fontos történelmi személyeket és fogalmakat;

-        a szövegben kiemelt és a margón megjelenített elemek a lényeges információkra irányítják a figyelmet, ami így önellenőrzésre is alkalmassá teszi;

-        mert a Mozaik Kiadótól megszokott magas minőségű az illusztrációs anyaguk;

-        mert korszerű és gazdag forrásanyaggal rendelkeznek;

-        mert tördelésük, oldalképük, színviláguk célzottan a figyelem koncentrációját segítik;

-        mert a tipográfus szakember által gondosan megtervezett ábrái áttekinthetőek és informatívak;

-        mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatóak és tanulhatóak;

-        mert elektronikus formában is elérhetők digitális extrákkal (3D-s animációk, kép, hang és filmanyagok) kiegészítve;

-        mert az átgondolt és komplex didaktikai rendszere által a 3 kötet külön-külön vagy együtt már 9. osztálytól munkáltató tankönyvként is használhatóak;

-        mert a készülő emelt szintű kötetekkel együtt alkalmasak lesznek a két szint egy tanórán belüli párhuzamos tanítására is.

 

További kötetek:

Érettségire készülök (történelem – rövid és hosszú esszéfeladatok) (2024)

Érettségire készülök (történelem – rövid választ igénylő feladatok) (2024)

 

Mozaik Kiadó, 2023. 

MS-3323U

Írta: Csuszó Sándor – Kozma Géza – Lovrity Andrea Anna

 

Kapcsolódó témakör:

Történelem érettségi felkészítők

Tartalom

A könyv használatáról

A középszintű vizsga az érettségin

Az ókor

Politika (1.1)

   Az athéni demokrácia működése (III., V.)

Ókori civilizációk öröksége (1.2)

   A görög és a római építészet (I.)

Vallások (1.3)

   A zsidó monoteizmus (V.)

   A kereszténység tanai és elterjedése (V.)

A középkor

Az iszlám világ (2.1)

   Az iszlám kialakulása és főbb tanításai (V.)

Gazdaság, társadalom, állam (2.2)

   Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai (III., V.)

   A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem (I., II.)

Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3)

   Az egyházi intézményrendszer (III.)

   Szerzetesség a középkori Európában és Magyarországon (III.)

   A román, a gótikus és a reneszánsz építészet (I.)

A kora újkor

A földrajzi felfedezések és következményeik (3.1)

   A földrajzi felfedezések (I., VI.)

   A földrajzi felfedezések gazdasági következményei (I.)

A reformáció és a katolikus megújulás (3.2)

   A reformáció irányzatai (V.)

   A katolikus megújulás (V.)

   A barokk stílus és világkép jellemzői (I., V.)

A felvilágosodás (3.6)

   A brit alkotmányos monarchia működése (IV., V.)

   Az USA kialakulása és alkotmánya (IV., V.)

   A felvilágosodás államelméletei (IV., V.)

   Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata (III., V.)

Az újkor

Politikai eszmék (4.1)

   A 19. század főbb eszmeáramlatai (III., V.)

Az ipari forradalom első hulláma (4.2)

   Az ipari forradalom első hulláma (I.)

Az ipari forradalom második hulláma (4.5)

   Az iparosodás újabb szakasza (I.)

A szocializmus (4.6)

   A szocializmus eszméje (V.)

Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7)

   A német polgári állam (III., V.)

A világháborúk kora

Az első világháború (5.1)

   Az első világháború kirobbanása (VI.)

Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között (5.4)

   A nemzetiszocialista Németország (IV., V.)

   A kommunista Szovjetunió (IV., V.)        

A második világháború (5.7)

   A német revízió és a második világháború kitörése (VI.)

   A második világháború kitörése és jellemzői (VI.)

A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9)

   A holokauszt Európában (III.)

A hidegháború kora

A hidegháború kora (6.1)

   A kétpólusú világ kialakulása és konfliktusai (VI.)

A kétpólusú világ felbomlása (6.2)

   Németország újraegyesítése (V., VI.)

   A Szovjetunió felbomlása (V., VI.)

   A kommunista diktatúrák bukása Közép-Európában (IV.)

A jelenkor

Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1)

   Az Európai Unió kialakulása, főbb szervei (V., VI.)

   Demográfiai változások a világban (II.)

Magyarország a középkorban

Magyar őstörténet és honfoglalás (2.4)

   A honfoglalás és a „kalandozások” története (II.)

A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5)

   Géza és I. István államszervező tevékenysége (III.)         

Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3)

   Az egyházszervezet kiépülése Magyarországon (III.)

A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5)

   A tatárjárás (III., VI.)

   Az Aranybulla (III.)

A vegyesházi királyok kora (2.6)

   I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései (I., III.)

   A törökellenes harcok (VI.)

   Hunyadi Mátyás (III., VI.)

Magyarország a kora újkorban

Törökellenes és rendi küzdelmek (3.3)

   A mohácsi csata körülményei (III., VI.)

   Az ország három részre szakadása (III., VI.)        

   A várháborúk (VI.)

A reformáció és a katolikus megújulás (3.2)

   Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon (V.)

Erdély (3.4)

   Erdély etnikai és vallási helyzete (II., III.)

Magyarország a Habsburg Birodalomban (3.5)

   A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai (III., IV.)

   Magyarország újranépesülése (II.)

A felvilágosodás (3.6)

   Mária Terézia reformjai (III., V.)

   II. József reformjai (III., V.)

Magyarország az újkorban

A reformkor (4.3)

   A reformkor fő kérdései (III., IV.)

A forradalom és szabadságharc (4.4)

   A pesti forradalom és az áprilisi törvények (IV., V.)

   Az 1848–49-es szabadságharc (VI.)

A dualizmus kora (4.8)

   A kiegyezéshez vezető út (III., VI.)

   A kiegyezés tartalma (IV.)

Az ipari forradalom második hulláma (4.5)

   Az iparosodás Magyarországon (I.)

   Gazdasági változások a dualizmus korában (I.)

Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7)

   A polgári állam jellemzői Magyarországon (III., IV.)

A nemzetiségi kérdés Magyarországon (4.9)

   Etnikai viszonyok Magyarországon a dualizmus korában (III.)

Magyarország a világháborúk korában

Az első világháború (5.1)

   Magyarország az első világháborúban (VI.)

Politikai változások a háború után (5.2)

   A demokratikus átalakítás kísérlete és kudarca Magyarországon (III., V.)

Párizs környéki békék (5.3)

   A trianoni béke és következményei (I., III.)

Politika és gazdaság Magyarországon (5.5)

   A bethleni konszolidáció (IV., V.)

Társadalom és életmód Magyarországon (5.6)

   Oktatás és kultúrpolitika Magyarországon a két világháború között (III.)

Magyarország a második világháborúban (5.8)

   A revízió és az ország hadba lépése (VI.)

A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9)

   A holokauszt Magyarországon (III.)

Magyarország pusztulása (5.10)

   A német megszállás és a nyilas diktatúra (V., VI.)

   A szovjet megszállás és a deportálások (III., VI.)

Magyarország a hidegháború korában

A kommunista diktatúra kiépítése és működése (6.3)

   A Rákosi-korszak (I., III.)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc (6.4)

   Az 1956-os forradalom (III., VI.)

A kádári diktatúra (6.5)

   A Kádár-korszak politikai rendszere (III., IV.)

   Életkörülmények a Kádár-korszakban (III.)

A rendszerváltoztatás Magyarországon (6.6)

   A rendszerváltoztatás (1989–91) (IV., V.)

   A piacgazdaságra való áttérés nehézségei (I., III.)

Magyarország a jelenkorban

Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1)

   A demográfiai változások Magyarországon (II., III.)

Politikai intézmények (7.2)

   Magyarország Alaptörvénye (V.)

   A hatalmi ágak (V.)

   A választási rendszer (III., V.)

Nemzet (7.3)

   A határon túli magyarság (III.)

   A magyarországi romák (III.)