Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

A magyar mint idegen nyelv grammatikája

Paraméterek

Szerző Budai László
Cím A magyar mint idegen nyelv grammatikája
Alcím A Grammar of Hungarian as a Foreign Language
Kiadó L'Harmattan Kiadó
Kiadás éve 2015
Terjedelem 378 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 236 962 4
Ár:
3.990 Ft
3.591 Ft
Kedvezmény: 10%

A szerző, aki fél évszázadon át több tucat angol nyelvkönyvével szerzett magának nevet, most a magyar nyelv grammatikájának a leírásában igyekszik hasznosítani tankönyvírói tapasztalatait. Hogy műve ne csak a hazai olvasók, tanárok és tanulók számára nyújtson hasznos tudnivalókat, a grammatikai kategóriákat angolul is következetesen megnevezi.

Leírás

A szerző, aki fél évszázadon át több tucat angol nyelvkönyvével szerzett magának nevet, most a magyar nyelv grammatikájának a leírásában igyekszik hasznosítani tankönyvírói tapasztalatait. Hogy műve ne csak a hazai olvasók, tanárok és tanulók számára nyújtson hasznos tudnivalókat, a grammatikai kategóriákat angolul is következetesen megnevezi. Angol nevet természetesen az angoltól idegen nyelvi jelenségekre is ki lehet találni, de a név önmagában nem valószínű, hogy megkönnyíti a jellegzetesen magyar nyelvi jelenségek megértését és megtanulását azok számára, akiknek az anyanyelvéből hiányoznak a hasonló nyelvi egységek, struktúrák. Ilyenkor a szokatlan elnevezésnek a konkrét nyelvi példák és azok angol jelentése vagy ún. interlineáris fordítása ad értelmet.
A magyar nyelvtan gazdag alaktani rendszerének tanításától egyetlen grammatika sem tekinthet el, legfeljebb a tanítandó anyag feldolgozási módja történhet újszerűbben. A jelen kötet a magyar mondatok elemzésében szakad el a szokásos iskolai gyakorlattól. A szerző meggyőződése, hogy a mondatrészek sorrendjének megfelelő elemzése akár a magyarban, akár más nyelvben is csak akkor lehetséges, ha a szószerkezetek felbontásától a tagmondatok szintjén eltekintünk.
Könyvünk nem tipikus nyelvkönyv, amelyet leckéről leckére haladva kell tanítani vagy tanulni. Teljességre törekvő, rendszeres kézikönyvet adunk a Tisztelt Kollégák és tanítványaik kezébe, amelyet szükség esetén levehetnek a polcról, és megtalálhatják benne a kívánt részeket, amit megkönnyít a részletes Tárgymutató. A rendhagyóságokat a Függelék tartalmazza. Nem valószínű, hogy a kezdő tanulók is élvezettel fogják hajtogatni e könyv lapjait, de kellő figyelemmel ők is fellelhetik benne a kezdő nyelvtanuló számára is fontos tudnivalókat. Tanári segítséggel ez is könnyebben megy.
 
Írta: Budai László
Lektor: Zimányi Árpád

Tartalom

Alaktan (MORPHOLOGY)
Az igeragozás (THE CONJUGATION OF VERBS)
A kijelentő mód (THE INDICATIVE MOOD)
A feltételes mód (THE CONDITIONAL MOOD)
A felszólító mód (THE IMPERATIVE MOOD)
Az igenév (VERBALS)
A főnévi igenév (THE INFINITIVE)
A melléknévi igenév (THE PARTICIPLE)
A határozói igenév (THE ADVERBIAL PARTICIPLE)
A névelők (ARTICLES)
A névelők használata (THE USE OF ARTICLES)
A főnév (NOUNS)
A főnévragozás (THE DECLENSION OF NOUNS)
A birtokos személyjeles főnév (NOUNS WITH POSSESSIVE SUFFIXES)
A birtokviszony (THE POSSESSIVE RELATION)
A melléknév (ADJECTIVES)
A számnevek (NUMERALS)
A névmások (PRONOUNS)
A személyes névmások (PERSONAL PRONOUNS)
A birtokos névmások (POSSESSIVE PRONOUNS)
A visszaható és nyomatékosító névmások (REFLEXIVE AND EMPHASIZING PRONOUNS)
A mutató névmások (DEMONSTRATIVE PRONOUNS)
A kérdő és a vonatkozó névmások (INTERROGATIVE AND RELATIVE PRONOUNS)
A határozatlan névmások (INDEFINITE PRONOUNS)
Az általános névmások (GENERAL PRONOUNS)
A kölcsönös névmás (RECIPROCAL PRONOUNS)
A határozószók (ADVERBS)
A névutók (POSTPOSITIONS)
Az igekötők (VERBAL PREFIXES)
Mondattan (SYNTAX)
A mondatrészek sorrendje (THE ORDER OF CLAUSE CONSTITUENTS)
Az alany (SUBJECTS)
Az állítmány (PREDICATES)
A tárgy (OBJECTS)           
A határozók (ADVERBIALS)
A helyhatározó (ADVERBIALS OF PLACE)
Az időhatározó (ADVERBIALS OF TIME)
A módhatározó (ADVERBIALS OF MANNER)
Az állapothatározó (ADVERBIALS OF CONDITION)
A részeshatározó (RECIPIENTS)
Egyéb határozók (OTHER ADVERBIALS)
A jelző (ATTRIBUTES)
A mellérendelő összetett mondatok (COMPOUND SENTENCES)
Az alárendelő összetett mondatok (COMPLEX SENTENCES)
Az állítmányi mellékmondat (PREDICATE CLAUSES)
Az alanyi mellékmondat (SUBJECT CLAUSES)
A tárgyi mellékmondat (OBJECT CLAUSES)
A határozói mellékmondatok (ADVERBIAL CLAUSES)
A jelzői mellékmondat (QUALIFYING CLAUSES)
Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok (CLAUSES WITH SPECIAL MEANING)
Függelék (APPENDIX)
Hangtani ismeretek (PHONETIC KNOWLEDGE)
A magyar nyelv toldalékai (HUNGARIAN ENDINGS)
A képzett szók gyűjteménye (A COLLECTION OF DERIVED WORDS)
A rendhagyó igék (IRREGULAR VERBS)
Bővítmények (COMPLEMENTS)
Tárgymutató (INDEX)
Magyar (HUNGARIAN)
English (ANGOL)
Irodalom (BIBLIOGRAPHY)