Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Bevezetés az elemi részek fizikájába

Paraméterek

Sorozat Elméleti fizika
Szerző Horváth Dezső – Trócsányi Zoltán
Cím Bevezetés az elemi részek fizikájába
Alcím Második, javított és bővített kiadás
Kiadó Typotex Kiadó
Kiadás éve 2021
Terjedelem 362 oldal
Formátum B/5, ragasztókötött
ISBN 978 963 4931 63 8
Eredeti ár:
5.400 Ft
4.860 Ft
Online kedvezmény: 10%

Tankönyvünkben összegezzük a részecskefizika jelenlegi állását bevezető szinten, fizikushallgatók számára. Az első három részt érdeklődő BSc-, de elsősorban MSc-hallgatóknak szánjuk, a negyedik rész pedig részecskefizikára szakosodó, haladó MSc- és kezdő PhD-hallgatóknak szól, megkísérelve a bevezetést a meglehetősen bonyolult matematikai formalizmusba.

Leírás

Tankönyvünkben összegezzük a részecskefizika jelenlegi állását bevezető szinten, fizikushallgatók számára. Az első három részt érdeklődő BSc-, de elsősorban MSc-hallgatóknak szánjuk, a negyedik rész pedig részecskefizikára szakosodó, haladó MSc- és kezdő PhD-hallgatóknak szól, megkísérelve a bevezetést a meglehetősen bonyolult matematikai formalizmusba. A kétlépcsős megközelítésben ugyanazoknak a jelenségeknek egyre mélyebb megértését kínáljuk. Felépítjük a részecskefizika jelenleg elfogadott és igazolt elméletét, a standard modellt, áttekintve annak kísérleti bizonyítékait és a hozzá vezető elméleti és kísérleti módszereket. A legegyszerűbb korszerű mérések példáján megmutatjuk, hogyan lehet alapelvekből elméleti becsléseket kapni mérhető mennyiségekre, mekkora azok bizonytalansága, és hogyan lehet a becslések pontosságát szisztematikusan javítani. Célunk az, hogy átfogó és felfogható képet nyújtsunk a témáról olyan szinten, amelyet heti tíz órában két félév alatt el lehet sajátítani.

 

Typotex Kiadó, 2021.

Írta: Horváth Dezső, Trócsányi Zoltán

 

További ajánlatunk:

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Soós Katalin szerk.: Környezetfizika

 

Kapcsolódó témakör:

Elméleti fizika-sorozat

Tartalom

Előszó

I. Részecskefizikai fenomenológia

1. Részecskék és szimmetriák

1.1. Szimmetriák a részecskefizikában

1.2. Szimmetriacsoportok és perdület

1.3. Fermionok és bozonok

1.4. Koordinátatükrözés: paritás

1.5. Töltéstükrözés

1.6. CP T-invariancia

1.7. Izospin és ritkaság

2. Kvarkmodell

2.1. Színes kvarkok

2.2. Színkölcsönhatás, kvantum-színdinamika

2.3. Emlékeztető: a perdületek összegzése

2.4. A legkönnyebb mezonok

2.5. Mezon-nonett (íz-SU(3))

2.6. Alapállapotú barionok

2.7. Barion-multiplettek

2.8. A három fermioncsalád

3. Dirac-egyenlet

3.1. Kovariáns formalizmus

3.2. Gamma-mátrixok

3.3. Spinorok bilineáris szorzatai

3.4. Szabad fermion

3.5. Lagrange-függvény és mozgásegyenlet

3.6. A fermionáram megmaradása

3.7. Izospin-algebra és -megmaradás

3.8. Proton mint kvarkatom

4. Kölcsönhatások

4.1. Háromféle kölcsönhatás

4.2. Elektromágneses kölcsönhatás

4.3. Kvantum-elektrodinamika (QED)

4.4. Mandelstam-változók

4.5. Erős kölcsönhatás

4.5.1. Színtöltés

4.5.2. Magerők

4.5.3. Lokális SU(3) invariancia

4.5.4. Gluonok

4.6. Elektrogyenge kölcsönhatás

4.7. Elemi bozonok

II. Kísérleti módszertan

5. Részecskegyorsítók

5.1. Mágnesek: terelés és fókuszálás

5.2. Részecskegyorsítás

5.3. Ütközőnyalábok

5.4. Fluxus és luminozitás

5.5. Nyalábhűtés

5.6. A CERN gyorsítókomplexuma a LEP időszakában

5.6.1. Elektronok és pozitronok

5.6.2. Protonok

5.6.3. Nehéz ionok

5.6.4. Antiprotonok

5.7. Más gyorsítók

5.7.1. A Fermilab Tevatronja

5.7.2. HERA DESY-ben

5.7.3. RHIC a Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban

5.8. A CERN gyorsítóberendezései az LHC időszakában

5.8.1. LHC, a Nagy Hadronütköztető

5.8.2. Neutrínók

5.8.3. Antiprotonok

6. Detektorok, kalorimetria

6.1. Kalorimetria

6.2. Energiaveszteség anyagban

6.3. Részecskék azonosítása

6.4. Detektortípusok

6.4.1. Sokszálas kamrák

6.4.2. Szcintillációs detektorok

6.4.3. Zápordetektor

6.4.4. Cserenkov-detektor

6.4.5. Átmeneti sugárzás

6.5. A CMS (Compact Muon Solenoid) detektor

7. Eseményregisztráció

7.1. LEP-események

7.2. Merőleges lendület, (pszeudo)rapiditás

7.3. A t-kvark megfigyelése

7.4. Rejtélyes események

8. Adatelemzés

8.1. A részecskefizikusok statisztikus módszerei

8.2. A statisztikus analízis alapfogalmai

8.3. Paraméterillesztés

8.3.1. Az illesztés jósága

8.3.2. Konfidenciaszint

8.4. Paraméterek becslése (illesztése)

8.4.1. Számtani közép és standard deviáció

8.4.2. Lineáris illesztés

8.4.3. Nemlineáris illesztés

8.5. Bizonytalanságok

8.6. Alsó-felső határ

8.7. Monte-Carlo-szimuláció

8.8. Eseményválogatás

III. Alapvető kísérletek

9. A kvarkmodell kísérleti ellenőrzése

9.1. Amit mérünk

9.1.1. Hatáskeresztmetszet

9.1.2. Rezonancia

9.2. Három leptoncsalád

9.2.1. Z-szélesség

9.2.2. Láthatatlan szélesség és családok

9.3. Kvarkok és gluonok: hadronzáporok

9.4. Tört töltésértékek

9.4.1. Semleges vektormezonok

9.4.2. Pionszóródás

9.5. Színek

10. Paritássértés, kaon, müon

10.1. Paritássértés

10.1.1. A τ − Θ paradoxon

10.1.2. Wu kísérlete

10.1.3. Paritássértés pionbomlásban

10.1.4. Müonspin-rotáció (µSR)

10.2. A müon anomális mágneses momentuma

10.2.1. (g − 2)µ: nemrelativisztikus mérés

10.2.2. (g − 2)µ relativisztikus müonokkal

10.2.3. (g − 2)µ mágikus lendülettel

11. Kaonok és CP-sértés

11.1. Kaonok

11.2. Semleges kaonok

11.2.1. Kaonrezgés

11.3. CP-sértés

12. Neutrínók

12.1. A neutrínók megfigyelése

12.1.1. Gyenge áramok

12.1.2. A neutrínók tömege

12.2. Neutrínós rejtélyek

12.2.1. A Nap neutrínói

12.3. A neutrínó ízrezgése

12.3.1. Fenomenológia

12.3.2. A Szuper-Kamiokande-kísérlet

12.3.3. A SNO-kísérlet (1999–2003)

12.3.4. Steril neutrínók?

12.3.5. Nagy távolságú neutrínókísérletek

12.4. A neutrínóknak tömege van

13. A Higgs-bozon

13.1. A Higgs-bozon keresése

13.2. Kizárás a LEP-nél

13.3. Megfigyelés az LHC-nál

13.3.1. A sajtó reakciói

13.3.2. A megfigyelések

13.3.3. Az valóban a Higgs-bozon?

13.4. A vákuum stabilitása

13.5. BEH-tér és infláció

14. Nehézion-fizika

14.1. Hadronzápor-kioltás

14.2. Nehézion-fizika az LHC-nál

15. Gyakorlati alkalmazás

15.1. Informatika

15.1.1. Világháló

15.1.2. Számítógépes gridhálózat

15.1.3. Számítógépes szimuláció

15.2. Sugárzás

15.3. Részecskegyorsítók

15.4. Orvosi diagnosztika

15.5. Terápia besugárzással

15.6. Teleterápia

15.7. Neutronterápia

15.8. Összegzés

16. Színes ábrák

IV. Az elemi részek standard modellje

Előszó az elméletet tárgyaló részhez

17. Mértékelméletek a standard modellben

17.1. A standard modell mértékcsoportja

17.2. A QED alapjai

17.3. Hatáskeresztmetszet

17.4. Kvantum-színdinamika

17.5. A színalgebra alapjai

17.6. Tudunk mindent?

17.7. A klasszikus Lagrange-függvény szimmetriái

17.8. SU(N) amplitúdók fagráf-közelítésben

17.9. Spinorhelicitás-formalizmus

18. Elektron-pozitron szétsugárzása hadronokba

18.1. Elektron-pozitron szétsugárzás értelmezése a perturbációszámításban

18.2. A QCD ultraibolya-renormálása

18.3. A futó csatolás

18.4. A kvarkok tömege és QCD kvarktömegek nélkül

18.5. A renormálás és a renormálásicsoport-egyenlet következményei

18.6. Re+e− NLO-pontossággal

18.6.1. Virtuális korrekció

18.6.2. Valós korrekció négy téridő-dimenzióban

18.6.3. Valós korrekció tetszőleges téridő-dimenzióban

18.7. A szingularitások fizikai okai

18.7.1. Alakváltozók

18.7.2. Záporalgoritmusok

18.8. /Mn/2 faktorizációja a lágygluon-kibocsátás határesetében

18.9. Faktorizáció a párhuzamos határesetben

18.9.1. A valós korrekciók regularizációja levonással

19. Mélyen rugalmatlan lepton-proton ütközések

19.1. Az ütközések kinematikája

19.2. A céltárgy szerkezetének parametrizációja

19.3. DIS a partonmodellben

19.4. A proton szerkezetének meghatározása

19.5. A feljavított partonmodell: perturbatív QCD

19.6. Faktorizáció a DIS-ben

19.7. DGLAP-egyenletek

20. Hadronütközések

20.1. A faktorizációs tétel

20.2. Elégedettek vagyunk?

20.3. Események modellezése

20.4. Összefoglalás

21. Elektrogyenge kölcsönhatás a standard modellben

21.1. Weinberg-keveredés

21.2. U(1) Brout–Englert–Higgs-mechanizmus

21.3. BEH-mechanizmus a standard modellben

21.4. A Glashow–Iliopoulos–Maiani-mechanizmus

21.5. A fermionok tömegei

21.6. Ízek keveredése

21.7. A standard modell paraméterei és Feynman-szabályai

21.8. Neutrínók keveredése és ízrezgése

21.9. Anomáliák kiejtése

Zárszó

Irodalomjegyzék