Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Magyar népkutatás a 20. században

Paraméterek

Sorozat Documentatio Ethnographica
Szerző Paládi-Kovács Attila
Cím Magyar népkutatás a 20. században
Kiadó L'Harmattan Kiadó
Kiadás éve 2018
Terjedelem 388 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 414 484 7
Eredeti ár:
3.990 Ft
3.591 Ft
Online kedvezmény: 10%

A magyar népkutatás a 20. században bővelkedett kiemelkedő tudósokban, akiknek munkássága beépült a magyar néprajz ismerettárába. Kívánatos, hogy a jelen kötetet újabbak kövessék, és a 20. század minden jelentős néprajzi életműve értő bemutatást kapjon. Kötetünk a néprajz mellett több más szak és a felsőoktatás, a tudományos ismeretterjesztés érdeklődésére is számot tarthat.

Leírás

Ez a könyv időben folytatása a szerző 2016-ban megjelent Magyar népismeret a 19. században – Előfutárok és klasszikusok című kötetének. Paládi-Kovács Attila írta a hazai etnográfiáról a Magyar néprajz című sorozat 2011-ben megjelent I. 2. kötetének tudománytörténeti áttekintését is. Ott elsősorban a szellemi áramlatokra és a tudomány elméleti, módszertani irányzataira helyezte a hangsúlyt. A történeti folyamat bemutatása során előtérbe állította a néprajzi kutatások intézményeinek, fórumainak, korszakos teljesítményeinek történetét.

Ezúttal a kötet túlnyomó része a néprajzi kutatásnak a szerzőhöz közel álló 20. századi tudósai munkásságát ismerteti. A kötet első nagyobb tömbje a század első felében tevékenykedő és A magyarság néprajza címen megjelent szintézist létrehozó nagy triász, Bátky, Györffy és Viski munkásságát mutatja be. A népköltészet, a folklórműveltség jeles tudósai közül Braun Soma, Ortutay, Vargyas Lajos és Manga János tudományos életművét emeli ki. A terepkutató tárgyi néprajz kiemelkedő kutatói közül Gunda Béla, K. Kovács László, K. Kovács Péter és Bakó Ferenc pályaképe kap különös figyelmet. Rövidebb fejezetek szólnak Belényesy Márta, K. Csilléry Klára, Hoffmann Tamás, Szabadfalvi József etnográfiai, valamint Tárkány Szücs Ernő és Hofer Tamás társadalomnéprajzi eredményeiről.

A magyar népkutatás a 20. században bővelkedett kiemelkedő tudósokban, akiknek munkássága beépült a magyar néprajz ismerettárába. Kívánatos, hogy a jelen kötetet újabbak kövessék, és a 20. század minden jelentős néprajzi életműve értő bemutatást kapjon. Kötetünk a néprajz mellett több más szak és a felsőoktatás, a tudományos ismeretterjesztés érdeklődésére is számot tarthat.

Documentatio Ethnographica–sorozat 32.

Írta: Paládi-Kovács Attila

Sorozatszerkesztő: Fülemüle Ágnes

Tartalom

Bevezetés
NAGY TRIÁSZ A NÉPRAJZI MÚZEUMBAN
Bátky Zsigmond helye a magyar néprajz tudománytörténetében
Györffy István, a magyar népi állattartás kutatója
Györffy István, Dobrudzsa és Kis-Ázsia magyar kutatója
Emlékbeszéd Viski Károly (1883–4945) akadémikus fölött
Adalékok Viski Károly életútjához
NÉPKÖLTÉSZET, FOLKLÓRMŰVELTSÉG
Braun Soma és néprajzi munkássága
Ortutay Gyula (1910–1978)
Manga János, a palócság tudósa
Vargyas Lajos emlékezete
TEREPKUTATÓ TÁRGYI NÉPRAJZ
Gunda Béla, a műhelyteremtő, tanítványokat nevelő tanár
Emlékbeszéd Gunda Béla (1911–1994) rendes tag fölött
K. Kovács László, az anyagi kultúra kutatója
Előszó K. Kovács László a Borsa-völgyi juhászat című könyvéhez
Emlékek K. Kovács Péterről születésének centenáriumán
Bakó Ferenc, a népi építészet kutatója
Bakó Ferenc és a palóckutatás (1967—1991)
AZ ANYAGI KULTÚRA TÖRTÉNETE
Belényesy Márta (1921–2012) és a középkor anyagi kultúrája
K. Csilléry Klára életműve a magyar néprajztudományban
Hoffmann Tamás emlékezete (1931–2007)
Szabadfalvi József, a pásztorkodás kutatója
Füzes Endre néprajzi kutatásai
A HAGYOMÁNYOS TÁRSADALOM MŰKÖDÉSMÓDJA
Tárkány Szücs Ernő helye a magyar néprajztudományban
Hofer Tamás emlékezete (1929–2016)
A NÉPRAJZ SZAK HELYZETVÁLTOZÁSAI
A néprajz mint akadémiai diszciplína Magyarországon
A 125 éves Ethnographia köszöntése és vázlatos története
Nemzetiségi néprajzi kutatások a Kárpát-medencében
Magyar néprajztudomány a 20. század derekán
A Magyar Néprajzi Atlasz kérdőíve, gyűjtési munkálatai és adatbázisa
Magyar Néprajz – Egy kézikönyv múlt és jövő között
A néprajzi kutatás jelene és perspektívái
A magyar néprajztudomány helyzete (1988–1995)
Néprajzi helyzetértékelés és személyes vonatkozások
A közölt írások eredeti címe és megjelenésének helye
Képmelléklet