Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Könyvtár- és múzeumpedagógia

Rendezés:
Nézet:

Kézikönyvünket hiánypótló segédletnek szánjuk a könyvtárpedagógia területén. A könyvtárostanárok és más szakos kollégáink számára összegezzük, közzétesszük a használói képzés során szerzett tapasztalatokat, elősegítve ezzel tantárgymódszertani (ön)képzésüket.

2.400 Ft 1.200 Ft

A tankönyv segítséget nyújthat mindazoknak a hallgatóknak és könyvtárosoknak, akik az alábbi területekkel kívánnak megismerkedni: a könyvtár informatika alapjai, a könyvtári munkafolyamatok gépesítése és a digitális szövegek feldolgozása.

2.835 Ft 2.693 Ft

Kötetünk a könyvkereskedelemmel és könyvkiadással foglalkozó szakemberek számára készült, különös tekintettel az 1945 előtti korszakban megjelent szakmunkákkal megismerkedni kívánókra. Ebben a témakörben ez az első magyarországi oktatási segédkönyv.

3.150 Ft 2.992 Ft

Szávai Ilona folyóirat-szerkesztői, kiadói és esszéírói tevékenységének központi eleme az áttekintés, amely számol a valósággal, rendelkezik a közös programalkotás képességével, és olyan egyszerű dolgok tudásából indul ki, hogy például a gyerek nem vásárol könyvet, az jut el hozzá, amit a szülő, a felnőtt világ felkínál neki.

3.150 Ft 2.835 Ft

Ebben a kötetben rövidebb írásaim válogatott gyűjteményével találkozik az olvasó. Fél évszázada foglalkozom olvasáskutatással, de ebben a válogatásban mégsem csak az olvasási szokások és az olvasói ízlés változásairól, az olvasás értékkörnyezetéről, az identitástudattal és a vallásossággal való kapcsolatáról stb. írt tanulmányaimat teszem közzé. (Gereben Ferenc)

3.490 Ft 3.141 Ft

Vitéz János személye és működése kulcsa a magyarországi nagy reneszánsznak. Filológus, író, diplomata, mecénás, könyvgyűjtő, főpap a középkor és a reneszánsz határán. Ennek a kivételes tehetségű embernek és könyvtárának állítunk emléket a jelen katalógus megjelentetésével.

3.900 Ft 3.510 Ft
A hazai könyvtárügy egyik nagy feladata az elkövetkező években a digitalizálás megszervezése. Reméljük, hogy nemzetközi összeállításunk segítséget nyújthat e munkához.
1.325 Ft 1.258 Ft

A könyv nem csupán a könyvtárosok számára fontos tanulmánykötet vagy az általános és középiskolai tanárképzésnek alapvető segédkönyve, hanem kultúránk egy szeletének, a magyar gyermekirodalom történetének eddig egyetlen földolgozása.

2.290 Ft 2.061 Ft

A két nagy egységre tagolódó kötet a 19. század második felétől a 20. század ötvenes-hatvanas éveiig mintegy száz esztendő művelődéstörténeti eseményeibe enged bepillantást.

2.200 Ft 1.980 Ft

Dr. Batári Gyula (1931–2013) művelődéstörténész 1965–2002 között az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa, majd főmunkatársa volt. Kutatási területe a magyarországi és az amerikai magyar sajtó története.

336 Ft

Gróf Széchényi Ferenc (1754–1820) 1802. november 25-én írta alá Bécsben azt az okiratot, mellyel gyűjteményeit – így térképgyűjteményét is – a hazának adományozta. Míg Európa nyugati felén a nemzeti gyűjtemények jobbára királyi és fejedelmi könyvtárakból fejlődtek ki, a kontinens középső részén inkább társadalmi vagy magánkezdeményezésre jöttek létre...

3.000 Ft 2.400 Ft

A múzeumpedagógia egyik legfontosabb feladata, a különböző korosztályú gyermekek múzeumlátogató, a művészeteket érintő és befogadó felnőttekké nevelése. Köztudott, hogy a múzeumi foglalkozások nem helyettesíthetik a tanítási órákat, viszont a tanulók a múzeumban hasznosíthatják az iskolában tanultakat, az iskolai órán pedig alkalmazhatják a múzeumi tapasztalatokat.

1.200 Ft 900 Ft

A könyv szerzői a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom művelői, kutatói. A tanulmányok olyan témákat dolgoznak fel, amelyekhez az európai gyermekirodalmi tendenciákra is odafigyelő Komáromi Gabriella írásai is számos értékes kutatási adatot szolgáltatnak, vagy amelyekkel kutatási témái érintkeznek.

2.835 Ft 2.551 Ft

A bódéépítési hullámok időszakában keletkezett a Hangyatelep. A pesterzsébeti bódévárosról az első források 1928-ból származnak...

1.200 Ft

Könyvünkben egy korosztály (l5 és 17 évesek) kisvárosokban élő, középfokú oktatási intézményeket (szakképzőket, szakközépiskolákat és gimnáziumokat) látogató országos mintáján tettünk kísérletet az érintett korcsoport, réteg legfontosabbnak tűnő olvasás- és művelődésszociológiai jellemzőinek felderítésére.

1.450 Ft 1.015 Ft

A szegedi Konferencián (2005. március 4.) elhangzott előadások. A konferencia előadásainak egy része az időben elhelyezett információval, vagy ahogy azt Z. Karvalics László, a konferencia egyik főelőadója megfogalmazta, az információtörténelemmel foglalkozott, más előadásai az információt a térben helyezték el.

1.260 Ft 1.197 Ft

Az illusztrált sajtó a 19. század médiatörténetének egyik legkevésbé ismert szelete. Vizsgálata jellegzetesen tudományközi terület, amely napjainkban a kultúrakutatás és a modern képkutatás egyik legizgalmasabb témája. E kötet a képalkotás és befogadás művészettörténeti összefüggéseit helyezi előtérbe.

3.950 Ft 3.555 Ft

A kötet az antik könyvtárak és magán könyvgyűjtemények létrejöttének folyamatát kívánja áttekinteni, vázolva egyben annak a menetét is, hogyan váltak ezek az anyagok közkinccsé.

2.835 Ft 2.693 Ft

Fritz Funke munkájának 6., átdolgozott német kiadása, amely fordításunk alapja, tekintetbe veszi a könyvészetben és könyvnyomtatásban az elmúlt évtizedekben végbement változásokat, melyek elsősorban a komputertechnika fejlődésének köszönhetőek.

4.280 Ft 4.066 Ft

A könyvtárak komplex funkciórendszere talán kevéssé ismert a nagyközönség előtt. A lakosság információval való ellátása mellett a tanulás segítése, a közösségek építése, a rekreációs lehetőségek bővítése mind olyan funkciók, amelyek közvetve vagy közvetlenül gazdasági értelemben véve is hasznosnak bizonyulnak.

2.100 Ft 1.890 Ft

Könyvünk tárgyalja az információs társadalom fogalmát, az eligazodás nehézségeit, a könyv- és könyvtártörténet legalapvetőbb ismereteit, a dokumentumismeret fontos tudnivalóit.

1.160 Ft