Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Könyvtár- és múzeumpedagógia

Rendezés:
Nézet:

A kereken 25 évig tartó építkezésnek a történetét, illetve annak egyes jellemző részeit, eseményeit igyekeztünk összefoglalni ebben az öt kisebb tanulmányt tartalmazó kiadványban.

336 Ft

Az 1960-as évek derekán hozott határozatot az Országos Széchényi Könyvtár akkori vezetősége az intézmény történetének megírásáról és kiadásáról.

336 Ft

Kézikönyvünket hiánypótló segédletnek szánjuk a könyvtárpedagógia területén. A könyvtárostanárok és más szakos kollégáink számára összegezzük, közzétesszük a használói képzés során szerzett tapasztalatokat, elősegítve ezzel tantárgymódszertani (ön)képzésüket.

2.400 Ft 1.200 Ft

A tankönyv segítséget nyújthat mindazoknak a hallgatóknak és könyvtárosoknak, akik az alábbi területekkel kívánnak megismerkedni: a könyvtár informatika alapjai, a könyvtári munkafolyamatok gépesítése és a digitális szövegek feldolgozása.

2.835 Ft 2.693 Ft

Kötetünk a könyvkereskedelemmel és könyvkiadással foglalkozó szakemberek számára készült, különös tekintettel az 1945 előtti korszakban megjelent szakmunkákkal megismerkedni kívánókra. Ebben a témakörben ez az első magyarországi oktatási segédkönyv.

3.150 Ft 2.992 Ft

Szávai Ilona folyóirat-szerkesztői, kiadói és esszéírói tevékenységének központi eleme az áttekintés, amely számol a valósággal, rendelkezik a közös programalkotás képességével, és olyan egyszerű dolgok tudásából indul ki, hogy például a gyerek nem vásárol könyvet, az jut el hozzá, amit a szülő, a felnőtt világ felkínál neki.

3.150 Ft 2.835 Ft

Ebben a kötetben rövidebb írásaim válogatott gyűjteményével találkozik az olvasó. Fél évszázada foglalkozom olvasáskutatással, de ebben a válogatásban mégsem csak az olvasási szokások és az olvasói ízlés változásairól, az olvasás értékkörnyezetéről, az identitástudattal és a vallásossággal való kapcsolatáról stb. írt tanulmányaimat teszem közzé. (Gereben Ferenc)

3.490 Ft 3.141 Ft

Deák Judit a beavatott szakértő tudásával vezet végig minket a Margit-sziget nevezetességein, dióhéjban elmesélve a sokat megélt sziget történetét is, amit frissen készült színes, illetve izgalmas archív képanyag illusztrál. A kötet első felében megismerjük a sziget egykori birtokosait, adakozóit, épületeit, lakóit, gyógyvizeit, második felében pedig egy teljes sétaútvonalat járhatunk végig, amelyet leírások, térkép és képes illusztrációk tesznek még színesebbé.

3.999 Ft 3.399 Ft
A hazai könyvtárügy egyik nagy feladata az elkövetkező években a digitalizálás megszervezése. Reméljük, hogy nemzetközi összeállításunk segítséget nyújthat e munkához.
1.325 Ft 1.258 Ft

A könyv nem csupán a könyvtárosok számára fontos tanulmánykötet vagy az általános és középiskolai tanárképzésnek alapvető segédkönyve, hanem kultúránk egy szeletének, a magyar gyermekirodalom történetének eddig egyetlen földolgozása.

2.290 Ft 2.061 Ft

Dr. Batári Gyula (1931–2013) művelődéstörténész 1965–2002 között az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa, majd főmunkatársa volt. Kutatási területe a magyarországi és az amerikai magyar sajtó története.

336 Ft

Gróf Johann Coronini-Cronberg, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság katonai és polgári kormányzója 1859. január 8-án kelt utasításában rendelte el az egyes témák helyi viszonyait jól ismerő vezetők és értelmiségiek közreműködésével a települések hely- és néprajzi leírását. Beküldési határidőnek 1859 júliusát, az egész éves megfigyelést igénylő munkáknál a következő év február végét szabta meg.

6.500 Ft

A könyv szerzői a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom művelői, kutatói. A tanulmányok olyan témákat dolgoznak fel, amelyekhez az európai gyermekirodalmi tendenciákra is odafigyelő Komáromi Gabriella írásai is számos értékes kutatási adatot szolgáltatnak, vagy amelyekkel kutatási témái érintkeznek.

2.835 Ft 2.551 Ft

A bódéépítési hullámok időszakában keletkezett a Hangyatelep. A pesterzsébeti bódévárosról az első források 1928-ból származnak...

1.200 Ft

Könyvünkben egy korosztály (l5 és 17 évesek) kisvárosokban élő, középfokú oktatási intézményeket (szakképzőket, szakközépiskolákat és gimnáziumokat) látogató országos mintáján tettünk kísérletet az érintett korcsoport, réteg legfontosabbnak tűnő olvasás- és művelődésszociológiai jellemzőinek felderítésére.

1.450 Ft 1.015 Ft

Könyvtárostanárként mi is tehetünk azért, hogy iskolánk a kor kihívásainak megfeleljen. Könyvtárpedagógiai programunk alkalmas lehet arra, hogy az iskola kívánatos arculatának egyik elemévé váljon…

1.200 Ft

A szegedi Konferencián (2005. március 4.) elhangzott előadások. A konferencia előadásainak egy része az időben elhelyezett információval, vagy ahogy azt Z. Karvalics László, a konferencia egyik főelőadója megfogalmazta, az információtörténelemmel foglalkozott, más előadásai az információt a térben helyezték el.

1.260 Ft 1.197 Ft

Az illusztrált sajtó a 19. század médiatörténetének egyik legkevésbé ismert szelete. Vizsgálata jellegzetesen tudományközi terület, amely napjainkban a kultúrakutatás és a modern képkutatás egyik legizgalmasabb témája. E kötet a képalkotás és befogadás művészettörténeti összefüggéseit helyezi előtérbe.

3.950 Ft 3.555 Ft

A közel háromszáz szövegközti képet és több mint 2000 – Blaschke János által készített – könyvillusztrációt tartalmazó kiadvány átfogó képet ad a 19. század első évtizedeinek közép-európai művelődéséről, kultúrájáról, eszméiről és hétköznapjairól. 

12.000 Ft 9.600 Ft

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című havonta megjelenő folyóirat – népszerű nevén 3K – a magyar könyvtárosok egyik alapvető szaklapja, 2007. évi áprilisi száma.

370 Ft

A mai értelemben vett iskolai könyvtáraknak – mint a többitől valóban elkülöníthető funkcionális könyvtártípusnak – a formálódása egybeesett az enciklopedikus könyvtár felbomlásának időszakával, amikor is a 18-19. században elvált egymástól, és azóta mindmáig elkülöníthető és sajátos jegyeket visel a nemzeti-, a szak- vagy a közművelődési könyvtár is. 

1.980 Ft 1.881 Ft