Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Testnevelés

Paraméterek

Szerző Hamar Pál
Cím Testnevelés
Alcím Tudomány – tervezés – oktatás – értékelés
Kiadó ELTE Eötvös Kiadó
Kiadás éve 2022
Terjedelem 276 oldal
Formátum B/5, keménytáblás
ISBN 978 963 312 344 7
Eredeti ár:
7.990 Ft

Ennek a monografikus tankönyvnek a középpontjában a fejlődő, kibontakozó ember áll, azaz azoknak a tanulóknak a csoportjai, akiknek életkor szerint változó fizikai fejlettsége, mozgásigénye, egészsége és helyes egészségmagatartása mindannyiunk felelőssége, s a formális oktatás részeként a pedagógusok feladata.

Leírás

Ennek a monografikus tankönyvnek a középpontjában a fejlődő, kibontakozó ember áll, azaz azoknak a tanulóknak a csoportjai, akiknek életkor szerint változó fizikai fejlettsége, mozgásigénye, egészsége és helyes egészségmagatartása mindannyiunk felelőssége, s a formális oktatás részeként a pedagógusok feladata. A szerző szándéka szerint ez az enciklopédikus mű ‒ miközben a testnevelés minden területére kiterjed ‒ a 21. századi szemléletű tanárképzésben is fontos szerepet vállal. A tankönyv írásakor a „magyar rendszer” továbbvitele, nem pedig a külföldi minták átvétele volt az alapvetés. Emellett tartalmi és módszertani korszerűsítésre is törekedtünk, belátva, hogy a változó világ, a testkulturális progresszió, illetve a pedagógiai eszköztár fejlődése kikezdte, elfárasztotta az egykor kitűnően működő rendszert, melynek megújítása így időszerűvé vált.

Prof. Hamar Pál DSc egyetemi doktori disszertációját a Testnevelési Főiskolán 1990-ben védte meg. 2000-ben az ELTE-n PhD tudományos fokozatot szerzett, majd a PTE-n a „dr. habil neveléstudományok” címet nyerte el. 2019 óta az MTA doktora. Tudományos tevékenységét közel ötszáz magyar és idegen nyelvű tanulmány, illetve előadás fémjelzi. Szerzője, társszerzője tizennyolc magyar és idegen nyelvű egyetemi jegyzetnek, kézikönyvnek. Kiemelt pedagógiai szakértőként részt vett az OKTATÁS 2030 projekt keretében készült és 2020-ban kiadott Nemzeti alaptanterv, illetve a hozzá illeszkedő testnevelési kerettantervek munkálataiban.

 

ELTE Eötvös Kiadó, 2022.

Írta: Prof. Hamar Pál DSc

Lektor: Prof. Dr. Gombocz János CSc, Heszteráné Ekler Judit PhD

 

Kapcsolódó kiadványok:

Hamar Pál: A testnevelés tantervelmélete

Hamar Pál: A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező

Farmosi István: Mozgásfejlődés

Maxin Imre: A testnevelés elmélete és módszertana

Rétsági Erzsébet: A testnevelés tantárgypedagógiája

Tartalom

Ábrajegyzék

Ajánlás

Előszó

I. ADALÉKOK A TESTNEVELÉS  ÉS A SPORT TUDOMÁNYELMÉLETI KÉRDÉSEIHEZ

Bevezetés

A tudományelméleti origó: kultúra – testkultúra

A testi (szomatikus) nevelés, az egészségnevelés és a testnevelés értelmezése

Testnevelés és sport – azonosságok és különbségek

A tudomány és a sporttudomány differentia specificái

Összefoglalás

Összefoglaló kérdések és feladatok

II. A TESTNEVELÉS TERVEZÉSE

Bevezetés

A tervezés központi szintje – Nemzeti alaptanterv és kerettantervek

Az 1990 utáni testnevelési tantervek áttekintése

A 2020-as NAT és a hozzá illeszkedő kerettantervek

A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület szerkezete

Átfogó célok, fejlesztési területek (kompetenciafejlesztés, tantárgyi kapcsolódások)

Tanulási eredmények

A 2020-as testnevelési kerettantervek

A központi tervezés tantervelméleti és tartalomfejtesztési háttere

A tervezés intézményi szintje – Pedagógiai program, helyi tanterv

A pedagógiai program és a helyi tanterv összefüggése

A tervezés intézményi szintjei a 2020-as tantervi dokumentumok alapján

A közoktatási típusú sportiskolai szabályozás

A pedagógus egyéni tervei – Tanmenet, tematikus terv, óraterv

A tanmenet

A tematikus terv

Az óraterv

A tanmenetkészítés részmunkálatai

A tanítási anyag kiválasztása

A kiválasztott tananyag és a követelmények felbontása

A tanítási anyag elrendezése

A tanmenet formája

A testnevelésóra szerkezete, az óratervezés menete

A testnevelésóra szerkezete és felépítése

Az óratervezés menete

A gyógytestnevelés-oktatás tervezése

A gyógytestnevelés tantervelméleti vonatkozásai

Gyógytestnevelés a legújabb tantervi dokumentumokban

Összefoglalás

Összefoglaló kérdések és feladatok

III. A TESTNEVELÉS-OKTATÁS FOLYAMATA ÉS MÓDSZERTANA

Bevezetés

A mozgásfejlődés törvényszerűségei, az életszakaszok

A mozgásfejlődés fogalma és élettani sajátosságai

Az életszakaszok

Korai gyermekkor (1–3 év)

Óvodáskor (3–6 év)

Kisiskolás kor (6–10 év)

Serdülőkor (11–16 év)

Az alapvető mozgásformák fejlődése

A tanítás-tanulás folyamata

A nevelés, oktatás és képzés egysége

Az oktatási folyamat értelmezése

A motoros tanulási folyamat

A testnevelésóra helye az oktatás folyamatában

Tanórák és az oktatási folyamat

A testnevelésórák típusai

A testnevelés-oktatás stratégiái és módszerei

A stratégia és a módszer értelmezése

A motoros tanítás és tanulás stratégiái

Oktatási módszerek a testnevelésben

Az ismeretátadás módszerei

A tananyag-feldolgozás módszerei

A motoros oktatás és képzés módszerei

A módszerválasztás szempontjai

Az oktatás szervezési módjai, foglalkoztatási formái a testnevelésben

Oktatási módszerek a 2020-as NAT-ban és a gyógytestnevelés órákon

A testnevelés módszerei a 2020-as NAT vonatkozásában

A gyógytestnevelés órákon alkalmazott módszerek

A testnevelés-oktatás sajátos módszertani kérdései

Balesetmegelőzés és egészségvédelem

Különleges bánásmód, integráció és inklúzió

A különleges bánásmódot igénylő tanulók és csoportok oktatása

Az integráció és az inklúzió problematikája a testnevelésben

Összefoglalás

Összefoglaló kérdések és feladatok

IV. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS A TESTNEVELÉSBEN

Bevezetés

Az érték fogalma

Értékelés – ellenőrzés – mérés

Értékelés a testnevelésórán

A testnevelés értékelési sajátosságai

Hibafeltárás és hibajavítás

Az osztályozás problematikája

Teljesítménymérési lehetőségek

Az értékelés értelmezése a NAT 2020-ban és a gyógytestnevelés órákon

Értékelési irányelvek a 2020-as NAT-ban

Értékelés a gyógytestnevelés órákon

A különleges bánásmódot igénylő tanulók és csoportok értékelési sajátosságai

Összefoglalás

Összefoglaló kérdések és feladatok

Irodalom

Idegen szavak és kifejezések jegyzéke

Fogalomtár (Glosszárium)