Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Romológia

Rendezés:
Nézet:

Jelen kronológia – mint első kísérlet – nem tisztán történelmi. Bőven igyekszik adatokat hozni a kultúra, az oktatás, a művészeti élet eseményeiről is, illetve – legalább valamelyest – biográfiai adatokkal is dolgozik.

990 Ft

A kötet a kerettanterv által kötelezővé tett hon- és népismereti oktatást segíti az általános és a középiskolákban. A magyarországi cigányságot nem a szegénység és a kirekesztettség megszokottnak mondható szemszögéből közelíti meg, hanem társadalmi-gazdasági-kulturális kontextusba ágyazva mutatja be, mindig az adott életkornak megfelelő módon.

3.990 Ft

A Cigány Néprajzi Tanulmányok sorozatban megjelenő második kötet a Budapesten 1993. március 16-20. között megrendezésre került I. Nemzetközi Cigány Néprajzi, Történeti, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia történeti, néprajzi, szociológiai és nyelvészeti előadásaiból közöl válogatást.

1.000 Ft 900 Ft

A hazai cigányság iránti tudományos érdeklődés kezdetét a 18. század végére datálhatjuk. A 19. század végére az eredet és a nyelv feltárása mellett a cigányság kutatói a lehetséges kutatási területek szinte mindegyikével foglalkoztak, s e témákról kisebb-nagyobb terjedelmű cikkeket, tanulmányokat közöltek. Azonban sajnálatos tényként kell megállapítanunk, hogy ezekben a cikkekben, tanulmányokban a cigány táncra vonatkozó leírásokat hiába keresünk; ez a terület kívül esett a kutatók érdeklődési körén.

2.800 Ft 2.520 Ft

Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok 18. századi iratanyagát tartalmazó munkában az összeírások és az azokban szereplő népességre vonatkozó egyéb iratok kaptak helyet. Jelentőségüket nem szükséges külön hangsúlyozni, hiszen a rendszeresen végrehajtott összeírások segítségével – az ismert hibalehetőségeket is figyelembe véve – a vizsgált népesség körében végbement változások, folyamatok öt évtizeden keresztül vizsgálhatók, másrészt pedig némi fény vetül életükre, mindennapjaikra.

2.500 Ft 2.375 Ft

Sorozatunk ezúttal a magyarországi cigányság vizuális kultúrájának vizsgálatával foglalkozó tanulmányokból közöl válogatást. A hazai cigányság vizuális képességeinek értékeire először az autodidakta cigány alkotók művei hívták fel a figyelmet.

1.500 Ft 1.350 Ft

A közép- és kelet-európai térség sajátossága, hogy több állam területén élnek a vlach/lovari, kelderasi stb., román/beás, magyar/kárpáti, szlovák/servika, török/charochane és német/szinti cigány csoportok. A több országban élő cigány csoportok hagyományainak kutatása éppen ezért csak a térség kutatóinak közös összefogásával képzelhető el.

1.500 Ft 1.350 Ft

Tanulmánykötetünk olyan írásokat közöl, amelyek módszertani segítséget nyújthatnak azoknak, akik egy-egy település zenész cigánysága történetének, a különböző korokban a település életében betöltött szerepének feltárásával szeretnének foglalkozni.

1.500 Ft 1.425 Ft

A Cigány Néprajzi Tanulmányok 12. kötete az egyén és közösség viszonyát kutatja – szociológiai, kommunikációs, néprajzi, vallási, zenei szempontok mentén – a cigány etnikum körében.

1.250 Ft

A Cigányábrázolás a magyar költészetben című tanulmány hét esztendős kutatómunka eredménye, amely 788 költőnk teljes munkásságát tekintette át. Közülük 309 esetében talált értékelhető – 755 verset érintő – cigány vonatkozást. A tanulmányban az időközben felcseperedett és megizmosodott hazai cigány irodalom alkotóinak művei is helyet kapnak.

990 Ft
Magyarország legnagyobb lélekszámú kisebbsége hatszáz éve szinte ismeretlenként él együtt a Kárpát-medence többi népével. Sem a magyarság, sem maguk a cigányok nem ismerik kellő mélységben a cigány nép történetét, hagyományait. Ezt a hiányt igyekszik orvosolni a kötet, tudományos igénnyel, mégis olvasmányosan.
3.600 Ft 3.240 Ft

A cigány kultúra az egyetemes emberi kultúra szerves része. Szeretnénk magunkat megmutatni, hogy „látva lássanak”. Művem szubjektív alkotás. Célom az ismeretterjesztés, minél szélesebb körben. A könyv nem hivatott tudományos igényeket kielégíteni.

2.000 Ft 1.900 Ft

Élt egyszer valamikor nagyon régen – amikor még a csillagok ezüst pora megállíthatatlanul ömlött a földre – egy ezeréves öregember, akit Jertinnek hívtak. Azt suttogták róla a verbénák, a mirtuszok és a babér-fák illatai, hogy nem tud meghalni, mert közönye miatt megátkozta őt egy szépséges asszony...

1.000 Ft

Az ország számos nyomortelepén megfordultam magánemberként, kutatóként. Ezeken a helyeken szembesültem vele, hogy formális jogegyenlőségünk dacára – származásuk okán – honfitársaink számottevő része eleve kívül reked a társadalmon. E könyv a Magdolna negyedben élő roma családok köznapi életén, hagyományain, szokásain és társadalmi kapcsolatain keresztül mutatja be, mit jelent számukra a városrész, ahol élnek.

3.000 Ft 2.700 Ft

A roma politika intézményesülésének sikerekkel, megtorpanásokkal és nemegyszer kudarcokkal kísért története fontos, ám kevéssé ismert időszaka az elmúlt fél évszázad hazai politikatörténetének. Meggyőződésünk, hogy ez a történet nem írható meg szereplőinek közelebbi megismerése nélkül. 

3.300 Ft 2.970 Ft

A kötet részletesen bemutatja az ún. multikulturális nevelés főbb kérdéseit, a multikulturális társadalom jellemzőitől a roma, illetve a bevándorló gyerekek és fiatal felnőttek helyzetén, illetve a velük való foglalkozás, a lehetséges oktatási formák, módszerek részletes elemzésén át a multikulturális, gyerekbarát iskola jellemzőinek számbavételéig.

3.040 Ft 2.888 Ft

A lemezen a pécsi Gandhi Gimnázium növendékeiből álló Mirinkle együttes cigány népzenét játszik.

1.990 Ft

Amikor egy gyermek megszületik, az égen kigyúl egy csillag. Így volt ez akkor is, amikor e kötet szerzője, Rostás-Farkas György leányaként látta meg a világot, ilyenkor észre sem lehet venni a sok milliárd között, de fényévvel hozzájárul az esti égbolt képéhez...

2.000 Ft 1.600 Ft

E tanulmánykötet az anyanyelvvel, a kettős- és többes nyelvhasználat gondjaival, a nemzetiségi nyelvek sokoldalú világával foglalkozik.

2.000 Ft 1.900 Ft

A szöveggyűjtemény szerkesztői a világirodalom cigányokról szóló vagy a cigányságot is érintő, említő műveiből válogattak.

950 Ft 902 Ft

A kötet az újabb kutatások eredményeit felhasználva azonos kutatási módszertan alapján vizsgálja meg különböző kisebbségek önkormányzatait.

3.250 Ft 2.925 Ft