Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Eötvös Klasszikusok–sorozat

Az Eötvös Klasszikusok–sorozat a világirodalom (elsősorban a középkori irodalom) olyan alkotásait teszi hozzáférhetővé, amelyek létezéséről tud ugyan az irodalmat kedvelő olvasó, de a művek teljes magyar, illetve – a kötetek egy részénél – kétnyelvű szövegével korábban még nem találkozhatott.

Rendezés:
Nézet:

Fayad Jamís (1930-1988) kubai költő, festő és műfordító Párizsban fedezte fel az 50-es évek derekán József Attilát francia nyelven, majd magyar hispanisták segítségével verseit spanyolra fordította. Fordításainak gyűjteménye 1967-ben jelent meg. Az ő fordításai tették ismertté József Attilát Latin-Amerikában és Spanyolországban.

1.265 Ft 1.201 Ft

Francesco Guicciardini kormányzó és pápai tanácsos 1508-ban kezdte el lejegyezni Intelmeit, felidézve élete addigi legfontosabb élményeit, érzéseit, gondolatait fontos eseményekről, emberi viselkedésről, köz- és magánügyekről, és a gyűjtögetést egészen 1530-ig tovább folytatta, amikor is elkészült a mű immár véglegesnek tekintett változata.

2.235 Ft 2.123 Ft

Az orosz opera története voltaképpen Puskinnal kezdődik. Huszonnyolc műve eddig több mint száz operát ihletett és ihlet ma is. Puskin ezzel nemcsak az orosz operatörténet, hanem az egyetemes operatörténet, legtöbbször megzenésített szerzője.

2.240 Ft 2.128 Ft

Bécquer szerelmes versei olyanok, mintha a költő szerelmi naplót írna. Nem díszíti fel a verset semmilyen külsőséggel, nála a vers sír, nevet, átkozódik vagy elámul, szinte hallani a dalok lélegzetvételét, szívdobbanását. A szerelmes pillanat zseniális költője ő.

1.445 Ft 1.372 Ft

A Ritmusok és rímek Carducci utolsó kötete: maga a költő 1887-1898 között írt verseiből állította össze, és költészete koronájának, szintézisének tekintette.

1.780 Ft 1.691 Ft

A francia irodalom születését egy remekmű jelzi, a Roland-ének. A világ eposzirodalmában ma is a legnagyobbak között tartjuk számon.

1.445 Ft 1.372 Ft

Kétszeresen meglepő ez a kötet: egyrészt a már Magyarországon is jól ismert Giovanni Pascoli (1855–1912) életművének eddig ismeretlen felét mutatja be: latin nyelvű költészetét; másrészt az ókori és középkori római világ új, eddig ismeretlen vagy másképpen ismert arcát.

2.310 Ft 2.194 Ft

Lope de Vega románcai viharos szerelmi életét őrzik, perzselő szenvedély sugárzik belőlük.

1.630 Ft 1.549 Ft

Luis de Góngora (1561-1627) a spanyol barokk óriása, a róla gongorismónak vagy culteranismónak elnevezett irodalmi irányzat legnagyobb alakja.

2.630 Ft 2.499 Ft

Az olasz romantika legkiválóbbja, Giacomo Leopardi elsősorban a Canti költőjeként ismert nálunk, noha kimagasló prózaíró is volt. Prózai fő műve a Rövid erkölcsi írások, melynek kommentárral ellátott fordítását most először veheti kézbe a hazai olvasó.

1.830 Ft 1.738 Ft
A két 13. századi szerző olyan szerelmi kézikönyvet hozott létre, amely nemcsak a következő századok Franciaországában, hanem szerte Európában a legnépszerűbb olvasmányok egyikének számított. Betekintést ad e korszak szellemi életébe, és ismerete nélkül a középkorról alkotott elképzelésünk nem lehet teljes.
7.160 Ft 6.802 Ft

A felülmúlhatatlan szépségű és erejű drámák egy tehetséges fiatal debreceni műfordító Juhos Lóránt ihletett tolmácsolásában és Alfieri legértőbb magyarországi kutatója, Madarász Imre bevezető tanulmányával lépnek a magyar publikum elé.

2.465 Ft 2.341 Ft
Gyűjteményünk Spanyolország spanyol nyelvű költészetéből kínál bőséges válogatást. Kötetünk első darabja a világirodalmi rangú hősi eposz, az Ének Cidről egy terjedelmesebb és összefüggő részlete, utolsó versei pedig a XX. század 80-as éveiben indult nemzedék alkotásai.
3.780 Ft 3.591 Ft

Ez a kötet az olasz költő két főművét tartalmazza, a Stanzákat és Orfeusz történetét, mindkettő műfajteremtő: a Stanzák a modern verses elbeszélő költeményé, az Orfeusz a melodrámáé.

1.830 Ft 1.738 Ft

Vigny e fontos regénye – a szöveg jobb megértését elősegítő bőséges jegyzet- és képanyaggal, a szerző pályaképét bemutató és a mű értelmezésére is kiterjedő utószóval – először jelenik meg magyar nyelven.

2.310 Ft 2.194 Ft

José Martí rövid, ám végigszenvedett életének minden titkát beleírta Szabad verseibe, torzonborz endecasílabóiba, amelyeket huszonöt és harmincéves kora közt írt.

1.445 Ft 1.372 Ft

Az olasz irodalomban Ariosto volt a szatíraműfaj megteremtője és egyik legjelesebb képviselője. Hét fiktív levél formában írott verséből nem csak életének, költői és közéleti pályafutásának fontos eseményeiről kapunk hiteles élményszerű képet, hanem az udvari ember és udvari költő gyakran keserves, ellentmondásos helyzetéről is. 

1.445 Ft 1.372 Ft

Francisco de Quevedo verseivel önálló kötetben először találkozhat a hazai olvasóközönség. Szonettjei a klasszikus spanyol költészet legnagyobb alkotásai közé tartoznak.

1.445 Ft 1.372 Ft
Galgóczy Árpád régtől vallja: egyetlen nép szellemiségét, lelkiségét, művészetét sem szabad azonosítani az őt megnyomorító és elaljasító politikai rendszerrel. Az ilyen esetekben egyenlőségjelnek nincs helye, és nem is lesz soha.
3.555 Ft 3.377 Ft

A könyv az egyik legnépszerűbbnek számító műfaj, a dalciklus bemutatására vállalkozik. Egy kétkötetes kiadvány első darabja. Jelen kötet a német szerzők dalciklusait tartalmazza, ezt követi majd az egyéb nyelvű dalciklusokat bemutató második kötet.

4.010 Ft 3.809 Ft
Élt a XVI. század közepén Alsólindván egy magyar költő, Tőke Ferenc, akinek két magyar éneke alapján Tinódi Sebestyén mellett volna a helye irodalmi emlékezetünkben, ám az irodalomtörténész szakmán túl még a nevét is kevesen ismerik. Művei önálló kötetben még sohasem jelentek meg, hiteles szövegeinek ez az első teljes kiadása.
1.020 Ft 969 Ft